реєстрація бізнесу за принципом «єдине вікно», де підприємці можуть зареєструвати свою діяльність
Тести та шпаргалки

реєстрація бізнесу за принципом «єдине вікно», де підприємці можуть зареєструвати свою діяльність


Економічний огляд

Після здобуття незалежності Республіка Таджикистан проводила цілеспрямовану економічну політику, основним змістом якої було формування нових ринкових економічних відносин. Це дало змогу забезпечити макроекономічну стабільність та достатньо високі темпи відновлення економіки.

Економічні тенденції

• Таджикистан зробив значний крок у напрямку поглиблення економічних реформ, структурної перебудови національної економіки та розвитку міжнародних відносин. Лібералізовано зовнішню торгівлю та валютні операції. У країні проведено повну приватизацію малих і середніх підприємств, реструктуризацію та корпоратизацію великих державних підприємств.
• Уряд республіки передбачає великі інвестиції в будівництво доріг, розвиток електроенергетики та гірничодобувної промисловості. Велике значення надається розвитку таких галузей економіки, як будівництво, послуги та торгівля. У середньостроковій перспективі прогнозуються високі темпи зростання за рахунок зростання приватного сектору та доходів населення.
• Очікується, що залучені інвестиції призведуть до збільшення обсягів виробництва в секторах реального сектору економіки. Це дозволить диверсифікувати експортний потенціал країни, який наразі все ще залежить від виробництва алюмінію та бавовни.

Темпи економічного зростання

• З 1997 року в таджицькій економіці спостерігається постійне зростання ВВП. У 2008 р. зростання ВВП у реальних цінах становило 7,9%.
• Внутрішній попит загалом залишається високим через зростання заробітної плати та все ще високі грошові перекази від трудових мігрантів, які працюють за кордоном
• Незважаючи на вплив світової економічної кризи, країні вдалося зберегти позитивне економічне зростання у 2009 році (3,4% ВВП)

Міжнародна торгівля

• Зовнішньоторговельний оборот Таджикистану в 2008 році склав 4676,2 млн. доларів США, що на 16,4% більше, ніж у 2007 році.
• Понад половину експортних надходжень надходять від алюмінію, значна частка електроенергії, бавовни, фруктів, рослинної олії та текстилю.
• У загальному експорті цієї продукції Нідерланди – 37%, Туреччина – 27%, Росія – 9%, Іран – 7%, Китай – 6% та Узбекистан – 5%.
• Імпортується електроенергія, нафтопродукти, двоокис алюмінію, машини та обладнання, продукти харчування. Основними партнерами по імпорту є: Росія -32%, Китай — 12%, Казахстан — 9%, Узбекистан — 5%. Іран і Туреччина по 4%.

Інфраструктура

Автотранспорт

• Загальна протяжність автомобільних доріг країни 27,8 тис. км.
• На автомобільний транспорт припадає понад 90% пасажирських перевезень і понад 80% внутрішніх вантажних перевезень.
• З метою розвитку транспортної мережі як всередині країни, так і доступу до міжнародних трансконтинентальних магістралей в країні реалізується ряд великих інвестиційних проектів: реабілітація Душанбе-Чанак (кордон з Узбекистаном), Душанбе-Кульма (кордон з Китаєм з виходом на Карракорумське шосе) ), Курган-Тюбе — Нижній Пяндж (кордон з Афганістаном). Триває будівництво тунелів під перевалами Анзоб, Шахрістан, Шар-Шар, Чормагзак.

Залізничний транспорт

• Загальна довжина залізниць 943 км, з них 678 км магістральних. Основна частина залізниць розташована в південній частині республіки і з’єднує столицю країни з промисловими зонами Гіссарської і Вахшської долин і з навколишнім світом.
• На залізниці припадає більшість міждержавних вантажних перевезень.
• Завершено будівництво залізниці Курган-Тюбе-Куляб, яка з’єднала Кулябську область з центром країни.
• Залізничне пасажирське сполучення здійснюється як всередині країни, так і з іноземними державами.

Повітряний транспорт

• Авіаперевезення здійснюються літаками Tojik Air, Somon Air та інших авіакомпаній республіки та країн СНД. У країні є 2 великих аеропорти із злітно-посадковими смугами довжиною понад 3 км і 4 аеропорти із злітно-посадковими смугами довжиною понад 2,5 км.
• Місцеві авіакомпанії «Tojik Air» та «Somon Air» здійснюють регулярні рейси з Таджикистану в Мюнхен, Франкфурт, Стамбул, Шарджу, Делі, Тегеран, Урумчі, Дубай, Москву, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Алмати, Бішкек та інші міста країни. світ.

Телекомунікації

У Таджикистані 9 операторів мобільного зв’язку стандартів GSM і CDMA. Найбільшими постачальниками телекомунікаційних та інтернет-послуг є Babilon, Indigo, M.TEKO, Saturn Online, Telecom Technology LTD та інші.

Огляд ділового середовища

Республіка Таджикистан за підсумками звіту Світового банку Doing Business 2010 була визнана однією з 10 країн-реформаторів серед 183 країн світу. Ці покращення стали можливими завдяки політичній волі Президента Республіки Таджикистан, злагодженій роботі урядових структур, цілеспрямованій діяльності Державного комітету з інвестицій та управління державним майном Республіки Таджикистан, а також співпраці з міжнародні організації та представники приватного сектору.

З метою покращення рейтингу Таджикистану в міжнародному дослідженні «Doing Business», а також підвищення інвестиційної привабливості країни Консультативною радою з покращення інвестиційного клімату при Президентові Республіки Таджикистан розроблено та затверджено План на здійснення конкретних заходів щодо покращення показників міжнародного рейтингу Республіки Таджикистан. Крім того, 2 липня 2009 року Уряд країни затвердив програму «200 днів реформ», метою якої також було реформування законодавства, що регулює підприємницьку діяльність, та підвищення інвестиційної привабливості республіки.

Завдяки реформам, проведеним в Республіці Таджикистан у 2009 році, була запроваджена система реєстрації бізнесу за принципом «одного вікна», де підприємці можуть зареєструвати свій бізнес, звернувшись до одного реєстраційного органу; закриття бізнесу в Республіці Таджикистан стало набагато простіше завдяки законодавчим реформам у сфері банкрутства; значно покращено права міноритарних акціонерів шляхом удосконалення законодавства про акціонерні товариства, яке спрямоване на збільшення припливу зовнішніх портфельних та внутрішніх інвестицій в економіку країни; помітно покращилися процедури отримання дозволів на будівництво, що дало поштовх для початку масштабного будівництва в країні та підняття розвитку галузі на якісно новий рівень.

Реформи щодо покращення інвестиційного та бізнесового середовища тривають і перебувають під пильною увагою Президента та Уряду Республіки Таджикистан за сприяння міжнародних фінансових установ.

Стратегічною метою Республіки Таджикистан є розвиток диверсифікованої експортоорієнтованої економіки шляхом розвитку традиційних галузей та збільшення частки приватного капіталу в економіці. Інвестиції в економіку Республіки Таджикистан є запорукою успішного процвітання та доступу до нових ринків Азії.

Інвестиційний клімат

• Розвиток чинного законодавства в Таджикистані виражає державну політику підтримки всіх форм підприємницької діяльності, у тому числі приватної (ст. 12 Конституції Республіки Таджикистан). Тому часте внесення змін та доповнень до Податкового та Митного кодексів країни є показником прагнення привести чинне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів щодо правових гарантій захисту та захисту прав. Створення Консультативної ради з покращення інвестиційного клімату при Президентові країни Емомалі Рахмону (2008 р.) та поточна діяльність свідчать про бажання покращити інвестиційний клімат.

• Послідовне створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, підтримки ринкових структур та розвитку комерційної фінансово-банківської системи. Спрощено процедуру реєстрації спільних та інших форм власності.

• Згідно з новими законами, підприємства з іноземними інвестиціями звільняються від податку на прибуток на термін від 2 до 5 років залежно від інвестованого капіталу.

• У Таджикистані немає обмежень на прямі іноземні інвестиції. Є повна конвертованість валюти для поточних операцій. Процентні ставки лібералізовані. Режим курсу — регульований плаваючий.

• Республіка Таджикистан прийняла Національну стратегію розвитку на період до 2015 року, яка визначає пріоритетні сектори для інвестування. Це гідроенергетика, видобуток і переробка дорогоцінних металів і каміння, поліметалічних руд, розвиток телекомунікацій та інфраструктури, переробка бавовни та сільськогосподарської продукції тощо.

• Найбільші інвестиції в період 2007-2009 рр. були здійснені в такі сектори економіки країни: фінансовий лізинг — 569,4 млн. дол. США, енергетика — 419 млн. дол. США, будівництво — 201,4 млн. дол. США, банківські послуги — 194,4 млн. дол. США, зв’язок — 188,9 мільйонів доларів США.

• Сьогодні найбільшими інвесторами в економіку країни є компанії з Росії, Казахстану, Кіпру, Китаю, Канади, США, Великобританії. Серед них «Газпром», Tethys Petroleum (розробка, видобуток нафти і природного газу), Інтер РАО ЄЕС (генерація електроенергії), Zijin Mining (розробка родовищ золота та срібла), Gulf International Minerals (розробка родовищ золота), Adjind International (текстиль виробництво) , Hyatt (готельний бізнес) та інші. У республіці успішно працюють такі великі підприємства зі спільним капіталом, як «Сангдудінська ГЕС 1», «Сангтудінська ГЕС 2», «Пенджікент-Зерафшан», «Дарваз», «Апрелевка», «Джавоні», «Мармар», «Обі Зулол». і інші.

• Таджикистан другий рік поспіль залишається лідером за темпами зростання інвестицій в основний капітал серед країн СНД.

Гарантії та пільги для інвесторів

Законодавство Республіки Таджикистан передбачає гарантії та пільги для інвесторів. Вони складаються із законодавчих гарантій для підприємств та системи податкових та митних пільг та преференцій.

Повний список гарантій і переваг можна завантажити тут.

На основі матеріалів Державний комітет з інвестицій та управління державним майном Республіки Таджикистан

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *