Реховині при низьких температурах
Тести та шпаргалки

Реховині при низьких температурах


7

7

Зрозумійте температуру.

Температура є важливою характеристикою термодинамічної системи. Він визначає ступінь нагріву тепла та світову інтенсивність теплообігу.

Внутрішні параметри системи підрозділяються на інтенсивні та екстенсивні. Параметри термодинамічної системи, які полягають не в масі, а в кількості частинок в системі, називаються інтенсивними.

Температура змінює стан внутрішньої циркуляції рівномірно важливої ​​системи незалежно від кількості в них частинок.

Тому температура є інтенсивним параметром. А у світлі розуму це світова інтенсивність теплового потоку.

Екстенсивні термодинамічні параметри — це параметри, пропорційні масі або числу частинок даної термодинамічної системи.

Їхнє значення важливіше, ніж сума значень самих таких параметрів інших частин системи. Раніше такі параметри лежали оєм, енергія та інші.

Абсолютна термодинамічна шкала.

Абсолютна термодинамічна шкала є основною температурною шкалою у фізиці. Він натхненний на основі іншого закону термодинаміки. Шкала Цю також називається шкалою Кельвіна. Одиницею термодинамічної шкали є кельвін. У CI температурна шкала була присвоєна одній контрольній точці, а інша точка води була прийнята як як. Температура точки втрати води приймається такою, що вона дорожча 273,16 К. Кельвін — це 1 273,16 частина термодинамічної температури точки втрати води.

Також одиниця температури визначається як 1 273,16 температурний інтервал між точкою втрат води і точкою абсолютного нуля температури, але не контрольною точкою, а температурою на 273,16 К нижче температури точки втрати води. вода.

Експериментальні труднощі в контролі температур за межами абсолютної термодинамічної шкали привели до створення Міжнародної температурної шкали (1968 р.) аж до необхідності.

Won базується на одній температурній точці, яку добре знати, якій присвоєні конкретні значення температури (первинні опорні точки). Між першими опорними точками встановлюється температурна шкала для додаткових формул інтерполяції, щоб показати різницю між температурою та показаннями стандартних термометрів (платиновий термометр, платино-родієва термопара, оптичний пірометр), а також градуювання відповідно до цих опорних точок. Весь діапазон температур, як описує Міжнародна практична шкала, розбитий на ряд інтервалів, у догляді за шкірою рекомендується використовувати власні методи реалізації температур та власні інтерполяційні формули.

Температура за Цельсієм вимірюється за допомогою віруси t = T — T0де Т0u003d 273,16 К.

Єдність, як переможна для контролю температури за Цельсієм, є градусів Цельсія (С0). Різниця температур виражається в кельвінах; її також можна виміряти в градусах Цельсія.

P&C By Shestopol Russian Всі права захищені

НаУКМА Листопад 1997р

Абсолютний нуль.

Для того, щоб ця система мала єдину хімічну реакцію, необхідно щодня змінювати свою думку про хімічний вид і передумати на життєздатній фізичній станції. Поєднання фізичного та хімічного розуму, що створює можливість хімічної реакції в цій системі, називається хімічною споровістю. Для практичних цілей донині точному знаку потрібно привласнити єдине значення, ніби це великий хімічний світ, щоб числове значення характеризувало інтенсивність хімічної реакції — безпосередньо і її. Спробую пізнати світ хімічної спорідності спочатку К.-Ю. Томсен у 1853 р. р. Відпустимо, навіщо такий світ має приймати тепловий ефект реакції. Вант Гофф ВЯсував, що до світу хімічної спорідненості є не теплота реакції, яка є здоровою зміною внутрішньої енергії системи, а максимальна робота, виконувана хімічними взаємодіями в зворотному процесі. Оскілки хімічних взаємодій, як було показано раніше, лежать в температурі, тоді робот однозначно позначається тільки тоді, коли температура стала різкою, тому це не покращить зміну вільної енергії системи.

Аналізуючи результати експериментальних досліджень мовленнєвої поведінки при низьких температурах, В.-Г. Нернст формулює третій закон термодинаміки так: коли температура наближається до абсолютного нуля, ентропія будь-якої не менш важливої ​​системи під час ізотермічних процесів перестає лежати в термодинамічних параметрах сталі і при Т > 0 набувает однакову сталь для всіх систем, так як можна ввести таку сталь, яка дорівнює нулю. М. Планк, визнавши, що поблизу абсолютного нуля не тільки можливо, що ентропія залишається незмінною в досить ізотермічному процесі, але й сама ентропія звертається до нуля при абсолютному нулю температурах, що

lim S = 0 Т — > 0

У той же час М. Планк розширив твердість конденсаційних систем, наче дивлячись лише на В.-Г. Nernst, про повні системи. Показана формула — найбільш значущий прояв третього початку термодинаміки.

З третього закону термодинаміки є чітке положення про недоступність абсолютного нуля температур. Проте при наближенні до абсолютного нуля різниця між діабатичними та ізотермічними процесами дедаля змінюється і в точці абсолютного нуля, відома. Таким чином, з наближенням до абсолютного нуля ефект адіабатичного охолодження стає все нижче і нижче, поки не з’явиться. Крім того, ви можете лише асимптотично наблизитися до абсолютного нуля, незалежно від того, наскільки далеко ви можете досягти його.

Застосування низької температури в біології.

Низькі температури в біології застосовуються зокремом при вивченні будові клітину та їх органел, а сама в електронній мікроскопії в годину так званого відколювання.

Фрагмент тканини швидко заморожується при низькій температурі (близько -100 С0 ), то ми розморозимо, якщо за допомогою надекстремально тонкої тканини тканина розірветься трохи довшеОднією з таких частин, якою часто є клітинові мембрани. Препарат зберігається холодним у свідомості високого розподілу (вакууму); у їхній свідомості, лід з’являється на подрібненій поверхні.

Створюється копія на поверхні з шляхом осадження на ній до кулі вугілля. На цю репліку з вугілля випилюють важливий метал, а тканини під реплікою кришаться, як правило, сильними кислотами при нормальному атмосферному тиску. Цей метод також більш ефективний у разі імплантації структури клітинової мембрани. Його міцність визначається тим, що тканини живі і добре виміряні, не піддані хімічній обробці, яка може пошкодити її структуру. Ще більше можливо, що такі клітини зберігають свій фронт (випереджувальну форму), самі підтверджуючи дані, забираючи за допомогою гістологічних методик.

Низькі температури в електроніці.

Було доведено, що диякони, які є характерними для співучих розумів, можуть виявляти металеву силу. А при дуже низькій температурі і високому тиску, наприклад, червоний фосфор набуває сили металу. Не менш цікаві результати булі отримані для кремнію та вугілля. Якби ви не кидали високі лещата (близько 10 000 МПа), то сморід образи потрапив би до металевого табору.

Особливо цікавим є припущення про металеву силу води. Як відомо, для нормального розуму вода — це газ, при температурі -2530 vin підвищується, а на 2590 Я піду в солідний табір. На всі три табори вода є — очевидно, що її не було. Проте, згідно з сучасною теорією твердого тіла, при досить високому тиску і низькій температурі вся мова перейде на металообробку. Так само подумайте, коли ви винні в такому переході на воді: лещата (біля 200000 МПа) і температура — 2600. Нещодавно ми назвали так розум буль за межі експериментальних можливостей. Для цих розумів вода є надпровідником (йогоелектричний опір дорівнює нулю). Надпровідність Якби можна зберегти нормальними розумами, тоді надпровідники можна використовувати для передачі енергії без витрат, що бездоганно вимагає революційних змін в електроніці.

Використана література:

Молекулярна біологія Клітіні Р. Грін Н. Стаут О. Тейлор

Загальна фізика В.Дущенко М.Кучерук

проф. д.т.н. техн. Манфред Бекерт Welt der metalle

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *