Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Реферат — Управління підприємством — скачати безкоштовно


Реферат - Управління підприємством - скачати безкоштовно

Завантажити реферат: Управління підприємством

Загальні вказівки та варіанти завдань

Однимз умов підвищення якості та ефективності управлінського рішення є забезпечення багатоваріантності. Альтернативні варіанти повинні зіставлятися за такими факторами:

1 фактор часу;

2- фактор якості об’єкта;

3 фактор масштабу виробництва об’єкта;

4- фактор освоєності об’єкта у виробництві;

5- метод отримання інформації до ухвалення управлінського рішення;

6- умови застосування (експлуатації) об’єкта;

7- фактор інфляції;

8- фактор ризиків та невизначеності.

Порядок вибору завдань

№ вар.

№запитання.

№ вар.

№запитання.

№ вар.

№запитання.

№ вар.

№запитання.

№ вар

№запитання.

1

1,8

6

6,3

11

3,6

16

8,1

21

5,4

2

2,7

7

7,2

12

4,5

17

1,8

22

6,3

3

3,6

8

8,1

13

5.4

18

2,7

23

7,2

4

4,5

9

1,8

14

6,3

19

3,6

24

8,1

5

5,4

10

2,7

15

7,2

20

4,5

25

1,8

Примітки:1. Номер варіанта збігається із порядковим номером студента у списку групи;

2. Термін виконання контрольної роботи 3 тижні;

3. Чисельні значення для кожного із завдань вибирають відповідно до номера свого варіанту, причому

Зн=3але+n,

де Зале значення показника таблиці приклада;

n – номер варіанта.

4. Текстові завдання, що не потребують розрахунків, викладаються в обсязі 3-4 сторінок відповідно до уявлень, що викладаються в рекомендованій літературі.

Методичні вказівки щодо вирішення завдань

Приклад 1:облік фактора часу покажемо на наступних даних

Таблиця 1.

Вихідні дані для обліку фактора часу в оцінці ефективності варіантів будівництва об’єкта при процентній ставці а=0,1

Варіанти інвестиції

Роки вкладення

Сумарні

інвестиції

1995

1996

1997

1998-пуск

3н

3п

3н

3п

3н

3п

3н

3п

3н

^•..;-^.’

3п

Перший

Другий

Третій

50

66,55

50

50

60,50

60,50

50

50 50

55

55

55

50

100 150

50

100

150

200

200

200

232.05 215.50 205.00

Для врахування фактору часу минулі витрати наводяться до наступного року пуску об’єкта в експлуатацію (або до року реалізації заходу) за допомогою множення номінальних минулих витратн) на коефіцієнт дисконтування, що визначається формулою

Дод=(1+а)t,

де а – процентна ставка, частки одиниці;

t — кількість років між роком вкладення інвестицій та роком пуску об’єкта в експлуатацію (розрахунковим роком).

Наведені витрати (Зп) визначаються за формулою

Зпн*Дод

Приклад 2:облік фактора якості ілюструється такими даними,

Чинник якості об’єкта при розробці управлінського рішення враховується за такою формулою

УпнДодоn.

де Уп — наведене за якістю до нового варіанту значення функції старого варіанта об’єкта (інвестиції, вартість, собівартість, трудомісткість, витрати у сфері споживання та ін.);

Ун— те саме, номінальне значення функції;

Додо-Коефіцієнт, що враховує фактор якості об’єкта;

n – коефіцієнт вагомості аналізованого показника якості об’єкта.

Додостновий.

де Пст— Значення корисного ефекту старого варіанта об’єкта;

Пновий— значення корисного ефекту нового варіанта об’єкта

Таблиця 2.

Вихідні дані для обліку фактора якості об’єкта при прийнятті управлінського рішення

Показники

Значення показників

1. Середньорічні витрати на експлуатацію та ремонт металорізального верстата у 1994 р., у.о.

2. Річна продуктивність верстата 1994 р., шт.

З. Коефіцієнт щорічного збільшення середньорічних

витрат на експлуатацію та ремонт верстата в період 1992-1998 р.р.

4. Коефіцієнт щорічного зниження продуктивності стажу період 1992-1998 р.р.

1500

5000

0,03

0,04

Визначимо середньорічні витрати на експлуатацію та ремонт верстата у 1997 році та його річну продуктивність у цей же період:

Затр = 1500 (1 + m0,03) = 1635 у.о.

Про=5000(1 — m 0,04)== 4400 шт,

де m — період у роках між розрахунковим роком та роком, за який є дані.

Приклад 3:облік рівня освоєності об’єкта розробки управлінського рішення покажемо на таких даних.

ТаблицяЗ.

Вихідні дані для обліку рівня освоєності продукції

Показники

Значення показника

1. Тривалість освоєння об’єкта у серійному

виробництві, років.

0,5

2. Коефіцієнт освоєності об’єкта за №2000

2,30

3. Те саме за №5000

1,60

4. Те саме за №10000

1,10

5. Те саме за №20000

1,02

6. Собівартість об’єкта №3000, у.о.

250

Визначимо: собівартість об’єкта №1500 і собівартість повністю освоєного об’єкта.

Наявні дані дозволяють визначити потрібні показники з точністю до 10%.

За наявними даними будуємо залежність між собівартістю та порядковим номером об’єкта.

Спочатку знайдемо коефіцієнт освоєності об’єкта за №3000 за даними для об’єктів №2000 та №5000 на підставі пропорції

ΔК=(2,3-1,6)/(5000-2000)=0,23

Це частка зниження собівартості через 1000 об’єктів. Звідси легко знайдемо коефіцієнт освоєння об’єкта за №3000:

До№3000= До№2000— nΔК = 2,30-0,23 = 2,07 (т.к. n=1) Собівартість серійно освоєного об’єкта складе

З0 = З№3000/До№3000=250/2,07 == 120 у.о.

Собівартість об’єкта за №5000 у цьому випадку становитиме

З№5000= 120 К№5000= 120х1, 6 = 192 у.о. Собівартість об’єкта за №1500 становитиме

З№1500= 120 (2,3 +0,23 / 2) = 290 у.о.

Приклад 4: облік рівня інфляції продемонструємо на таких даних.

Таблиця 4. Вихідні дані для врахування фактора інфляції

Показники

значення показників

1. Кількість реалізованої продукції «А» за 1995р.

2. Кількість реалізованої продукції «Б» за 1995р.

З. Ціна (у середньому протягом року) продукції «А» за 1995 р.,у.о.

4. Ціна (у середньому протягом року) продукції «Б» за 1995 р.,у.о.

5. Індекс інфляції з продукції «А» у середньому за 1996 р. 6. Те саме з продукції «Б» за 1996 р.

1200

110

150

470

1,25

1,18

Визначимо наведені до кінця 1996 р. ціни на продукцію «А» і «Б», обсяг продажів у 1995 р. за цінами на кінець 1996 р. та середній індекс інфляції за продукцією фірми.

Наведена наприкінці 1996 р. вартість продукції «А» становитиме 150х1,25=187,5 у.о. Наведена наприкінці 1996 р. вартість продукції «Б» становитиме 470х1,18=554,6 у.о. Обсяг продажів у 1995 р. за цінами 1996 р. : 1200х187,5 +110х554,6 = 286006 у.о.

Індекс інфляції по всій продукції фірми визначають як середньо виважену

Jср=(1200х187,5х1,25+110х554,6х1,18)/(1200х187,5+110х554,6)=353237/286006=1,235

Таким чином, якщо рішення приймається у 1997 р., то й ціни мають бути приведені до цього періоду.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *