Реферат - Шліф - скачати безкоштовно
Химия

Реферат — Шліф — скачати безкоштовно


Завантажити реферат: Шліф

Зміст реферату

1. Короткий опис

2. Кордієрит

3. Гіперстен

4. Біотит

5. Калієвий польовий шпат

6. Кварц

7. Циркон

8. Cфен

9. Склад та умови формування породи

1. Короткий опис.

Шліф представлений метаморфічною породою гранулітової фації. На це вказує наявність в гірській породі, що вивчається, різновиду ромбічного піроксену — гіперстена. У шліфі є мінерали стійкі в умовах гранулітової фації основні: кордієрит, ортоклаз, флогопіт, кварц; та акцесорні: циркон

Через високий ступінь метаморфізму залишків первісної породи не залишилося, тобто порода повністю перекристалізована.

2. Кордієріт.

Кордієрит у шліфі представлений виділеннями неправильної форми розміром до 2 мм. Цей мінерал має менш чітку спайність ніж плагіоклаз. Рельєф низький позитивний. Мінерал практично безбарвний, при повороті столика мікроскопа плеохромроїзм не виявлений. За площею він займає приблизно 65% площі шліфу

У досліджуваних кристалах часто спостерігаються включення циркону, що містить радіоактивні елементи, на що вказують чіткі плеохроїчні дворики навколо включень. Наявність таких двориків характерна для кордієриту

У схрещених ніколях мінерал має двійникову будову, що нагадує собою альбітові двійники плагіоклазу, але при перевірці кристали дають позитивне подовження, що не відповідає альбітовим двійникам плагіоклазу (у останніх подовження негативне). При згасанні з’являються фіолетово-темносері забарвлення, які говорять про сильну дисперсію. Згасання мінералу мозаїчне. Під час згасання підкреслюється мозаїчна будова кристалів. Найвище інтерференційне забарвлення жовте першого порядку, що відповідає величині nn = 0.011.

У шліфі представлений утвореннями неправильної форми від безбарвного до темно-сірого кольору, які часто кородують кордієрит.

Розмір виділень близько одного міліметра. Мінерал має високий позитивний рельєф і різку поверхневу поверхню піроксенового типу, що відповідає коефіцієнту заломлення більше 1.7. Спайність мінералу досконала у двох напрямках. При повороті столика мікроскопа було виявлено плеохроїзм у рожевих тонах. Формула абсорбції Ng>Np.

У схрещених ніколях мінерал має сірі інтерференційні кольори першого порядку. Розмір подвійного променезаломлення n 4-n=0.01. Згасання мінералу з найвищим інтерференційним забарвленням пряме. При введенні гіпсового компенсатора інтерференційне забарвлення підвищилося до жовтого першого порядку, отже подовження мінералу позитивне. При дослідженні мінералу в світлі, що сходить, на перерізі 4близькому до перпендикулярного до гострої бісектриси кута 2V 0було встановлено, що мінерал оптично негативний з кутом оптичних осей 2V = -60 градусів.

У шліфі представлений пластинчастими виділеннями, які мають обдерті краї. Мінерал має середній позитивний рельєф і крокреневу поверхню біотитого типу. Коефіцієнт заломлення приблизно дорівнює 1.6-1.69. У нього чітко видно дуже досконалу спайність у рівних граней. При повороті столика мікроскопа було відзначено чіткий плеохроїзм. Формула абсорбції N>N.

У схрещених ніколях найвище інтерференційне забарвлення зелене третього порядку, що відповідає величині nn=0.03

Мінерал має пряме іскристе згасання. При введенні слюдяного компенсатора найвище інтерференційне забарвлення знизилося. При дослідженні у світлі, що сходить, було з’ясовано, що мінерал є одновісним негативним.

5. Калієвий польовий шпат

Калієвий польовий шпат представлений у шліфі сильно витягнутими, безбарвними виділеннями, які мають коефіцієнт заломлення нижче, ніж у канадського бальзаму. Виділення мають досконалу спайність. Довжина таких виділень близько 2 мм. Вони часто корродирують кордієрит за численними тріщинками.

У схрещених ніколях мінерал має сіре найвище інтерференційне забарвлення. Розмір nn=0.007. Чітко видно пертити, які орієнтовані паралельно спайності мінералу.

За властивостями та асоціацією даний польовий шпат відноситься до ортоклазу.

6. Кварц

Кварц у шліфі представлений витягнутими, розміром близько 1,5 мм, безбарвними зернами, у яких відсутня спайність. У мінералу дуже слабка шагренева поверхня і низький позитивний рельєф. Коефіцієнт заломлення дещо більший за коефіцієнт заломлення канадського бальзаму. Іноді зерна містять газорідкі включення. При повороті столика мікроскопа плеохроїзм не виявлено

Дослідження в світлі, що сходить, проводилися на перерізі який майже не просвітлювалося. Тут було встановлено, що при повороті хрест з балок не розходився і при введенні кварцового компенсатора перший і третій сектори придбали синє другого порядку інтерференційне забарвлення. На підставі цього можна стверджувати, що мінерал є одновісним оптично позитивним.

У схрещених ніколях зерна мають біло-жовте найвище інтерференційне забарвлення першого порядку, величина nn =0.009

Згасання має мозаїчний характер, що характерно для кварцу

Через високий рівень ксеноморфності зерен і відсутність спайності визначення подовження мінералу важко.

7. Циркон.

У шліфі представлений дрібними кристалами, які розташовуються в основному в кристалах кордієриту. Вони мають дуже високий рельєф і оточені плеохроїчними двориками жовтого кольору, які вказують на наявність у кристалах циркону іонів урану та інших радіоактивних елементів

У схрещених ніколях мінерал має високі інтерференційні забарвлення. Згасання мінералу пряме. Подовження мінералу позитивне.

8. Сфен (імовірно)

Сфен у шліфі педставлен рідкісними виділеннями темно-коричневого кольору, розміром менше 1 мм. Рельєф мінералу дуже високий і різка крокренева поверхня. У мінералу розвинена досконала спайність. Чітко розвинених кристалів і перерізів для досліджень у світлі, що сходить, не знайдено. У мінералу відзначено плеохроїзм.

9. Склад та умови формування гірської породи

Співвідношення мінералів у породі:

біотит 5%

гіперстен 15%

кордієрит 70%

кварц менше 5%

акцесорні мінерали менше 5%

Наявність кордієриту говорить про наявність у гірській породі великої кількості окису алюмінію. За наявністю гіперстена можна стверджувати, що температура при метаморфізмі вихідних глинистих порід була вищою ніж 900 градусів, інакше не міг утворитися це гіперстен-кордієритовий гнейс, тиск при утворенні породи був не менше 12*10 8 Па

Структура гірської породи лепидогранобластова. За мінеральним складом породу можна назвати гіперстен-кордієритовим гнейсом.

Література

Л.Л. Перчук, І.Д. Рябчиків. Фазові відповідності у мінеральних системах

І.Ф. Трусова, В.І. Чернівці. Петрографія магматичних та метаморфічних гірських порід.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *