Реферат: Р.Бертон Семантична граматика
Химия

Реферат: Р.Бертон Семантична граматика


Завантажити реферат: Р.Бертон Семантична граматика

Зміст реферату

1. Введення

а) відмінні риси семантичних граматик

б) стандартні граматики та семантичні граматики

2 Переваги семантичних граматик

а) ефективність

б) зручність

в) облік особливостей мови

г) обробка помилок уведення

д) самопояснення

3 Обмеження, що накладаються на семантичні граматики

а) виключення складних форм

б) необхідність різних видів категорій для різних предметних областей

1. Введення

Так звана «семантична граматика» — це граматика, у якій категорії позначають як семантичні, і синтаксичні поняття. Вперше вона була розроблена на початку 1970-х років при створенні інтерфейсів природною мовою для програми-оболонки SOPHIE та баз даних LIFER та PLANES. Її продовжували використовувати в різних комерційних та інших програмах, таких як ROBOT (відомий також як INTELLECT), PHRAN, XCALIBUR та CLOUT. Відмінна риса семантичної граматики — тип кодованої інформації, а чи не формалізм її уявлення. У семантичних граматиках використовувалися різні формалізми, включаючи розширені мережі переходу та розширені граматики безпосередніх складових. На відміну від систем природною мовою загалом, мета семантичних граматик — описати розділ природної мови для вільної взаємодії користувача з системою. У такому вигляді семантична граматика – насамперед інструмент у галузі інженерії природної мови (хоча деякі дослідники пропонують вважати семантичні граматики психологічною теорією мовного розуміння).

Розумінню семантичних граматик сприяють знання теорії природного мови. Мета цих теорій – пояснити закономірності мови.

Прикладом може бути трансформаційна граматика. Синтаксична частина теорії пояснює структурні закономірності мови, наприклад, порядок слів. Ці правила називаються граматикою.

Приклад пасивних відносин в англійській:

1 The boy hit the ball.
2 The ball was hit by the boy.
:=
by

У семантичних граматиках вибір категорій базується на семантиці знань про світ та сфери застосування, а також на закономірностях мови. Таким чином, категорії системи SOPHIE, розробленої для відповідей на питання користувача про електричні ланцюги, можуть включати measurement, measurable quantity, part поряд із стандартними категоріями determiner, preposition. Наприклад, правило :=
застосовно до наступних пропозицій:

The voltage across R9.
Текучою через voltage reference capacitor.
The Power dissipation of the current-limiting transistor.

           S
/
NP VP
¦ /
¦ /
¦ /
Q/PRO V NP
¦ ¦ / /
¦ ¦ DET N PP
¦ ¦ ¦ ¦ /
¦ ¦ ¦ ¦ PREP N
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
What is the voltage across R9

Стандартна структура англійського питання

             QUERY

/
QUESTION MEASUREMENT
INTRO
¦ / /
QUESTION ¦
WORD ¦ DET MEASURABLE PREP PART
¦ ¦ ¦ QUANTITY ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
What is the voltage across R9

Структура питання у семантичній граматиці

2 Переваги семантичних граматик

Семантичні граматики забезпечують вирішення багатьох проблем, що виникають при побудові природно-мовних інтерфейсів. Проблеми включають:

а) ефективність
б) зручність
в) облік особливостей мови
г) помилки введення
д) самопояснення.

а) Семантичні граматики є ефективними, оскільки вони допускають використання семантичних відносин для скорочення кількості альтернативних парсингів, які повинні враховуватися. Ефективність також підвищується завдяки тому, що семантична інтерпретація (значення) висловлювання виводиться безпосередньо з граматичних правил.

Зазвичай у семантичній граматиці кожному правилу відповідає розширення, що з ним, яке будує загальну інтерпретацію з інтерпретацій складових. Наприклад, інтерпретацією правила := є запит до бази даних, який шукає вимір, визначений в інтерпретації .

Інтерпретація уточнює кількість, що вимірюється, і де вона вимірюватиметься. Прямий зв’язок семантичної інтерпретації з граматикою дозволяє уникнути окремого процесу семантичної інтерпретації.

б) Створення в найближчому майбутньому природно-мовного інтерфейсу, що розуміє всю мову, неможливо. Хороший інтерфейс забезпечує спілкування певною підмовою. Наявність такої можливості називається зручністю.

Зручна система приймає незначні незначні або місцеві варіанти інформації, що вводиться. Наприклад, система, яка приймає питання «Is something wrong?» і не приймає «Is anything wrong?» не зручна. Будь-яка підмова, яка не забезпечує високого рівня зручності, гірша, ніж відсутність можливості природно-мовного спілкування взагалі, тому що користувачеві доведеться постійно змінювати введену інформацію.

в) Розробку зручних інтерфейсів ускладнює існування прономінальної та анафоричної референції та еліпсису.

Приклад еліпсису (4):

(3) What is the population of Los Angelos?
(4) What about San Diego?

Системи, що використовують семантичні граматики, розпізнають San Diego як значення параметра . Найостанніше вживання міститься у попередньому введенні інформації, і нова пропозиція замінюється старим. У системах SOPHIE, PLANES, XCALIBUR операція проводиться з використанням інтерпретаційної структури попередніх вводів інформації, а в системі PHRAN заміна відбувається у попередньому рядку, який потім піддається повторному аналізу.

Семантичні граматики можуть також обробляти прономінальну та анафоричну референцію, як, наприклад, у реченні «What is it for San Francisco?»

г) Природно-мовний інтерфейс повинен обробляти речення поза його граматикою, тобто. пропозиції, що не піддаються аналізу. Вирішенням проблеми є часткове розуміння пропозиції, коли або ігноруються незрозумілі слова («fuzzy parsing»), або розпізнаються словосполучення, що задовольняють граматику. З користувачем постійно підтримується зворотний зв’язок.

д) Відносною складністю у створенні природно-мовних інтерфейсів є пояснення можливостей системи. Для користувача використовується інформація, що міститься в граматиці. Приклад діалогу в LIFER:

USER: What is the voltage
SYSTEM RESPONSE: Inputs that would complete the rule
are:
across between and
at
У системі NLMENU користувачеві пропонується меню із правильних пропозицій.

3 Обмеження, що накладаються на семантичні граматики

Семантичні граматики не обробляють складні форми спілок, порівняльних ступенів та пропозиції з вставленими частинами, як, наприклад: «Which ships does the admiral think the forth fleet can spare?»

Понад те, кожної предметної області потрібно створювати окрему граматику, що дуже незручно.

Вирішенням проблеми може бути переформулювання категорій, щоб зробити їх синтаксичними. Іншим шляхом є внесення змін над самі граматики, а прикладні програми (див. систему PHRAN).

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *