Реферат - Машинне формування - скачати безкоштовно
Химия

Реферат — Машинне формування — скачати безкоштовно


Реферат - Машинне формування - скачати безкоштовно

Завантажити реферат: Машинне формування

План реферату

Лиття

Машинні засоби виготовлення форм

Автоматизовані формувальні лінії

Способи ущільнення

1. Лиття

Лиття — є спосіб виготовлення заготовки або виробу заповненням порожнини заданої конфігурації рідким металом з подальшим затвердінням. Заготівлю або виріб, які отримують методом лиття, називають виливком

Ливарне виробництво – основна заготівельна база всіх напрямків машинобудування, приладобудування та інших галузей народного господарства

Способи виготовлення виливків поділяються на дві групи: лиття у звичайні піщані форми; спеціальні способи лиття. У свою чергу способи лиття в піщані форми можуть бути ручними та машинними (механізованими та автоматизованими)

Призначення ливарної форми полягає у забезпеченні:

1) необхідної конфігурації та розмірів виливків;

2) заданої точності та якості виливків;

Для отримання більш високої якості поверхні виливків у необхідних випадках використовують два види формувальної суміші: облицювальну та наповнювальну. Облицювальною сумішшю формують лицьовий шар форми, з якою безпосередньо стикається рідкий метал під час його заливання та подальшого охолодження. Для зменшення фізико-хімічної взаємодії між металом і матеріалом форми до складу лицювальної форми вводять вогнетривкі матеріали. З нього створюють шар товщиною 10 — 50 мм, решту простору заповнюють наповнювальною сумішшю, що є більш дешевою. Такий метод дещо ускладнює виробництво, але дозволяє підвищувати його техніко-економічну ефективність

Крім того, застосовується формування у ґрунті, у двох опоках з роз’ємною моделлю, з відокремленими частинами моделі тощо.

Застосовується також наливне формування з використанням рідких самотвердіючих сумішей (ЖСС), коли опока (або стрижневий ящик) заповнюється сумішшю, здатною текти. При цьому замість звичайного ущільнення трамбування застосовується невелике доущільнення суміші вібрацією на спеціальному вібростенді. Суміш є самотвердіє (відпадає операція сушіння) внаслідок наявності в її складі матеріалів, що ініціюють процес затвердіння сполучного. Така суміш після заливки в опоку (або стрижневий ящик) через деякий час, який можна регулювати, набуває міцності, достатньої для виконання подальших технологічних операцій

2. Машинні методи виготовлення форм

Для підвищення продуктивності праці та отримання більш точних виливків застосовують машинне формування. Машинні методи виготовлення форм знаходять застосування у всіх видах виробництва, включаючи одиничне. Існує велика різноманітність формувальних машин. За способом ущільнення формувальної суміші формувальні машини діляться на

  • струшують;
  • пресові;
  • вібропресові;
  • піскодувні;
  • піскометні;
  • комбіновані.

Витяг моделі з ущільненої форми може здійснюватися за рахунок повороту столу або спеціальними підйомниками. Конструктивно формувальні машини виготовляються однопозиційними та багатопозиційними, що працюють у ручному, напівавтоматичному або автоматичному режимах.

3. Автоматизовані формувальні лінії

На заводах масового виробництва (автомобільних, тракторних та ін.) діють автоматизовані формувальні лінії

При ущільненні на струшувальних формувальних машин модельна плита з моделлю, опокою і наповнювальною рамкою встановлюються на стіл формувальної машини. З бункера зверху насипається формувальна суміш. Під поршень потрапляє повітря під тиском (5 – 6) *10 5 Па, що піднімає стіл доти, доки не відкриється випускний отвір, через який повітря з-під поршня йде в атмосферу. Стіл при цьому різко опускається вниз, ударяючись об циліндр. Суміш ущільнюється за рахунок руху по інерції. Так повторюється кілька десятків разів. Суміш добре ущільнюється внизу у моделі, верхні шари залишаються неущільненими. Доущільнення здійснюється вручну або допресовування на тій же машині. Працюють струшуючі та струшувально-пресові машини з найбільшими розмірами опок у світлі 2500*2000*800 мм вантажопідйомністю до 10т продуктивністю 8 напівформ на годину

4. Способи ущільнення

Пресування форм може бути верхнім та нижнім. При верхньому пресуванні більшою мірою ущільнюються шари формувальної суміші, розташовані у верхній наповнювальній рамці, незалежно від того, чи піднімається опока до пресової колодки, чи колодка опускається на формувальну суміш, розташовану в наповнювальній рамці. При нижньому пресуванні більшою мірою ущільнюються шари суміші, розташовані на модельній плиті і моделі. Для досягнення більшої рівномірності ущільнення формувальної суміші по висоті пресова колодка іноді робиться профільною, повторюючи профіль моделі. Пресові формувальні машини виробляють до 120 напівформ на годину з найбільшими розмірами у світлі 760*680*110 мм

Різновидом верхнього пресування є ущільнення формувальної суміші з так званою багатоплунжерною пресовою головкою, що складається з декількох десятків незалежних один від одного плунжерів, що працюють під тиском олії або повітря. Таке пресування забезпечує найбільшу рівномірність ущільнення по всьому об’єму опоки.

При піскодувно-пресовому ущільненні весь процес здійснюється у два етапи. Спочатку в порожнину, укладену між вертикально розташованими модельними плитами, формувальна суміш потрапляє піскодувним методом за допомогою тиску повітря, попередньо ущільнюючись. Потім модельна плита поршнем подається вліво, пресуючи суміш. Після закінчення пресування плита спочатку відходить вліво, потім розгортається вгору, займаючи положення. Ком суміші модельною плитою подається вліво до упору в попередній ком, щільно прилягаючи до раніше виготовлених форм, після чого всі форми пересуваються вліво до заливальної установки. Основна особливість тут полягає в тому, що одночасно формуються обидві напівформи в одному формувальному комі суміші, тобто використовуються дві сторони напівформи. Весь процес від ущільнення суміші до заливки металом автоматизовано. Продуктивність лінії становить 360 форм/год і більше (за наявності стрижнів 300 і більше форм/год). Існує також процес вакуумно-пресового ущільнення форм

При гравітаційному ущільненні суміш піднімається певну висоту в бункері, з якого через шибер потрапляє в дозатор. Завдяки швидкому відкриванню дозатора суміш у вигляді компактної грудки по шихті вільно потрапляє в опоку або стрижневий ящик. Ущільнення лише гравітаційним способом недостатньо. Тому для доущільнення застосовують допресування тиском (5 – 10)*10 5 Па або вібрацію

При одиничному та дрібносерійному виробництві великих виливків для ущільнення форм використовують піскометний спосіб. Формувальна суміш стрічковим транспортером подається на ротор, що швидко обертається, з ковшем. Останній, захоплюючи суміш, кидає її в опоку, встановлену на модельній плиті, або в стрижневий ящик, роблячи таким чином ущільнення. Піскометна головка може переміщатися у горизонтальній площині. Управління піскометом здійснюється оператором. Продуктивність піскометів коливається від 6 до 50м. 3 /год ущільненої формувальної суміші

При виготовленні форм імпульсним методом на модельну плиту з вентами (тонкі отвори, через які проходить повітря, але не проходить суміш) встановлюється опока та наповнювальна рамка, після чого опока з наповнювальною рамкою засипаються формувальною сумішшю. Над наповнювальною рамкою встановлюється імпульсна головка, і все оснащення притискається один до одного (герметизується). Зі спеціальної магістралі в резервуар головки надходить стиснене повітря. При ущільненні запірний клапан піднімається вгору, пропускаючи стиснене повітря через отвір у порожнину пресування, суміш ущільнюючи. Пройшовши через суміш, повітря йде в атмосферу через вентилі. При цьому тиск над сумішшю від максимального падає до атмосферного за секунду. Під дією стисненого повітря суміш наповнювальної рамки переміщується в опоку та ущільнюється. Ущільнення проводиться одноразовим імпульсом

Різновидом імпульсного повітряного ущільнення є ущільнення вибухом. З цією метою замість повітря імпульсну головку, що містить вибуховий пристрій, подається вибухова суміш, яка в потрібний момент вибухає. Продукти вибуху прямують до формувальної суміші, ущільнюючи її аналогічно повітряному імпульсу.

Існують інші способи ущільнення суміші

У ливарних цехах масового виробництва успішно працюють механізовані, автоматизовані та автоматичні формувально-ливарні лінії. Установка стрижнів на автоматичних лініях здійснюється роботами-маніпуляторами.

Стрижні є елементи ливарних форм, що служать для утворення отворів, порожнин, а також складних зовнішніх контурів виливків. Стрижні отримують ручними та машинними способами

Більшість ливарних стрижнів виготовляють різними способами. Основними типами стрижневих машин є: струшують з поворотним столом, струшують з перекидним столом, вібропресові, мундштучні, піскодувні та піскострільні. Перші три типи машин ні чим не відрізняються від машин для виготовлення форм. При виготовленні стрижнів цих машинах замість модельних плит і опок встановлюються стрижневі ящики. В іншому процес аналогічний формуванню

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *