Реферат - Книжкова графіка - скачати безкоштовно
Химия

Реферат — Книжкова графіка — скачати безкоштовно


Завантажити реферат: Книжкова графіка

Історія книги тісно пов’язана з історією образотворчого мистецтва та графіки, т.к. саме художникам належала помітна роль у створенні рукописних книг. Вони були творцями і шрифту, і прикрас, малюнків.

Художник, засобами образотворчого мистецтва, втілює ідейно-художній задум, створює художньо-декоративний вигляд книги.

Він повинен не тільки знати шрифти та вміти використовувати їх, але також уміти їх видозмінювати, створювати нові, що відповідають його задуму, стилю книги, характеру літературного твору. Працюючи над ілюстрацією, художник повинен чітко уявляти, як вона поєднуватиметься зі смугою набору на сусідній сторінці, яким буде розворот книги.

В даний час існують різні види літератури та різні типи книг, призначення та коло читачів яких визначає тираж, формат, ступінь та характер оформлення. Художня література — найбільший розділ у книговидавництві, вона тісно пов’язана з образотворчим мистецтвом, тому добре оформляється та ілюструється. Книги для дітей славляться багатством оформлення, великими форматами, чітким, легким для читання шрифтом. Політична література, як правило, оформляється в простих і строгих тонах, де як ілюстративний матеріал не рідко виступають фотографії. Науково-технічна література (підручники та словники) оформлена скромно, якщо не сказати скупо. Спеціальні видання складають особливу групу, яка називається – бібліофільською. Оформлення та ілюстрування таких видань доручається найкращим майстрам. Використовуються рідкісні та дорогі матеріали, які не використовуються для масових видань.

Книга складається з таких елементів, як:

Обкладинка – художнє рішення покриття книжки, у якій укладено книжковий блок. Рішення обкладинки має бути умовно-декоративним, ясним, надавати книзі гарного зовнішнього вигляду, але водночас давати точну характеристику книги, розкривати її основний сенс, стиль і образний лад. На обкладинці повинні бути шрифтові елементи, що відображають основні заголовки.

Титульний лист — права половина першого розвороту книги. Титул містить складніші шрифтові елементи, що пояснюють заголовні та видавничі дані. Якщо на лівій сторінці першого розвороту міститься ілюстрація, або друкується портрет автора, така сторінка називається фронтисписом. Малюнок на титулі застосовується порівняно рідко і має більше декоративне значення.

Шмуцтитулами називаються окремі листи, якими відкриваються частини, розділи книги. На шмуцтитул міститься заголовок і нескладний орнаментальний мотив або малюнок.

Суперобкладинкою називається художньо вирішене паперове покриття книги поверх обкладинки. Головне завдання – привернути увагу до книги та на деякий час убезпечити обкладинку від пошкодження.

Ілюстрації – це малюнки, що образно розкривають літературний текст, підпорядковані змісту та стилю літературного твору.

Заставка – невелика композиція орнаментального характеру чи вигляді малюнка, який відкриває якийсь розділ тексту.

Кінцівка – невеликий малюнок або орнаментальний мотив, який завершує останню сторінку будь-якого розділу чи всієї книги.

Ініціал – початкова літера у тексті книжки, створені художником.

Спуском або спусковою смугою називають першу сторінку тексту книги, зазвичай прикрашену заставкою або буквицею.

У Росії перші рукописні книги із зображеннями з’явилися у 10 ст. Широкому поширенню книги сприяло винахід у середині 15 століття книгодрукування.

Особливістю сучасної книжкової графіки є її зв’язок із поліграфією, її залежність від рівня та культури праці поліграфічного виробництва. Завдання книжкової графіки поділяються:

— оформлення книги – зовнішній вигляд, мальовані шрифтові елементи, композиційна побудова текстового набору тощо.

— Ілюстрування книги — образне розкриття літературного тексту за допомогою малюнків.

У графіку поширені штрихові та тонові ілюстрації. Зустрічаються ілюстрації, виконані в об’ємно-просторовому плані та умовно-площинному трактуванні. Так само існують свої принципи розробки світлотіні, обсягів та перспективи, свої масштаби та прийоми композиції. Ось чому звичайні графічні станкові твори, якщо їх навіть зменшити до книжкових форматів, не можуть бути ілюстраціями і будуть лише репродукціями, вклеєними в книгу.

Необхідно підкреслити визначну роль торцевої гравюри на дереві в мистецтві книги.

Книга є однією з найважливіших духовних потреб сучасної людини, у ній органічно поєднується праця як художника, і видавничих працівників і поліграфістів. Тільки гармонійна праця цих людей створює повноцінну книгу.

Плакат

Плакат – наймасовіший вид графічного мистецтва, виконує завдання наочної політичної агітації і є засобом інформації, реклами та інструктажу.

Перші плакати з’явилися в Німеччині в 16 столітті і називалися «летючими листками».

Вони розходилися по руках, що розклеювалися на стінах, виставлялися у вітринах. Широко поширювалися такі агітаційні зображення під час буржуазних революцій 17-18 століть Англії, Франції та Голландії.

Плакат покликаний привертати увагу глядача великій відстані. З першого погляду має стати ясно, чого він закликає, яка його мета. Саме тому плакати роблять щодо великого розміру. Для стислості, швидкого розуміння суті, а також виразності, в плакаті дуже сильно типізуються образи і широко використовуються узагальнення, спрощуються колірні відносини, а від другорядних деталей і символічних позначень взагалі відмовляються. Текст має бути гранично коротким і зрозумілим, і, щоб він органічно зливався із зображенням. Шрифт повинен відповідати змісту плаката та добре читатись.

За своїм призначенням плакати поділяються на кілька груп:

Політичний плакат – є однією з основних форм політичної агітації, що втілює образотворчі засоби політичні завдання та гасла Політичні плакати зазвичай присвячені боротьбі за мир, спрямовані на викриття ворогів тощо.

Інформаційно-рекламний плакат – вирішує завдання інформації, рекламує різноманітні свята, міжнародні події, сповіщає про різноманітні культурно-освітні заходи або має на меті ознайомлення споживачів з товарами, послугами. Особливими якостями наділені театральні плакати та кіно-плакати. Виконуючи завдання рекламування спектаклів чи кінофільмів, вони мають відбивати властиві даному видовищу стиль, творче устремління його авторів.

Навчально-інструктивний плакат – пропагує знання, методи праці, різні правила тощо. На відміну від інших видів плаката, містить значну кількість тексту, цілу серію малюнків та призначається для більш тривалого використання.

Велике значення набули сатиричні плакати.

Плакати творять художники, а тиражує поліграфічне виробництво. Тому з винаходом нових копіювальних пристроїв та розвитком поліграфії тираж агітаційних листів дедалі збільшувався.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *