Реферат - Інформація - завантажити безкоштовно
Химия

Реферат — Інформація — завантажити безкоштовно


Реферат - Інформація - завантажити безкоштовно

Завантажити реферат: Інформація

Інформація — явище незрівнянно більш давнє, ніж сама людина. Вже природа в ході своєї еволюції передавала закодовану інформацію у рослинах та живих організмах. А як багата інформацією мова тварин і птахів. З перших кроків своїх люди шукають і знаходять нові засоби передачі та зберігання інформації. Про це розповідають і наскельні малюнки, ієрогліфічні плити цивілізації Майя в «Храмі написів», і папіруси стародавніх єгиптян, камінчики абака та диски для пересилання секретних повідомлень у греків, про що пишуть минулі часи.

Однак ніколи раніше людство не накопичувало інформацію та знання такими швидкими темпами. Подвоєння обсягу знань та збільшення потоку інформації в десятки разів очікуються вже найближчим часом, до 2000 року. Все це певною мірою застало людей зненацька. Як впоратися з цим бурхливим морем повідомлень, відомостей, даних та цифр? Як витягти з Монблана фактів і характеристик лише вірні, що дають ключ до вирішення проблеми? Як допомогти людині ефективно сприйняти та засвоїти, обробити та передати все це інформаційне багатство? Чи не опиниться Земля під інформаційним панциром так само нерухома і мертва, як колись під льодовиковим панцирем? Що несе людині «велика епоха інформатики?»

На щастя, створюючи проблему, люди зазвичай знаходять її вирішення. Аж до середини ХХ століття «інформація» (від латів. informatio — ознайомлення, роз’яснення, уявлення, поняття) означала відомості. Академік О.М. Колмогоров розглядає її вже як першооснову нових перспективних галузей науки і техніки (кібернетики, теорії управління та ін.), проблема інформації вважається однією з найбільш актуальних та фундаментальних в умовах НТР. Зокрема вона характеризується передачею інформаційних функцій від людини до машин у найширших масштабах. В останні три десятиліття набув поширення і термін «інформатика», під яким зазвичай мають на увазі інформацію плюс автоматику. Лондонський інститут інформатиків дає терміну таке визначення: «Інформатика займається теорією, методикою та практикою подання інформації переважно, але не виключно для підтримки професійної та академічної діяльності. З цією метою вона вивчає інформацію від її створення до її використання, а також її передачу у різних формах» і з різних каналів». Оскільки інформація, що розповсюджується, охоплює сотні мільйонів, мільярди людей, вона стає все більш помітною матеріальною силою, що впливає не тільки на технічне питання, а й на економіку, на соціальну сферу, на характер сучасного мислення. «Інформаційна революція є важливою ланкою «у складній мережі суспільних явищ» сьогоднішнього дня.

Перші електронно-обчислювальні машини
виникли у роки Другої світової війни. Однак не викликає сумнівів, що вони були б створені і без її участі. Дослідження у зазначеній області вели обидві ворогуючі сторони. У 1943 році компанія
International Business Machines створила на замовлення військово-морського флоту США перший комп’ютер. Його сконструювали вчені Гарвардського університету та назвали «Марк-1». Це «чудовисько» мало розміри 2 м заввишки і 15 м завдовжки. Створили свій комп’ютер та англійці, поставивши перед ним завдання забезпечувати дешифрування німецьких військових донесень та радіограм. Призначення цих перших електронно-обчислювальних машин було досить тонким.

Перший у повному розумінні слова сучасний комп’ютер «Eniac» міг виконувати вже набагато ширше коло завдань, швидко перемикатися з одного завдання на інше, сприймати нові програми без зупинки машини тощо. За сучасними стандартами ця машина вважалася б примітивною: маса її — 30 т, тисячі ламп, що споживають величезну кількість енергії.

Однак, незважаючи на те, що електронні лампи досить швидко змінилися транзисторами, у робочому відношенні перші комп’ютери виявилися «довгожителі». Так, наприклад, створений Австралії в 1949 р. комп’ютер » CSIR Mark-1 » виконував найрізноманітніші завдання для наукового співтовариства (від радіофізики до метеорології) протягом довгих п’ятнадцяти років, до 1964 р. включно.

Факт створення електронно-обчислювальних машин, безумовно, видатна подія історія розвитку продуктивних сил людства. Зростання обсягу знань, збільшення обсягу інформації та кількості людей, зайнятих у сфері інтелектуальної діяльності, ускладнення виробничих, економічних, наукових завдань, що стоять перед суспільством, вимагали створення надійного та вірного помічника людського мозку. Таким помічником і стала електронно-обчислювальна машина. Вона має здатність збирати та зберігати інформацію, обробляти та аналізувати її, проводячи певні логічні операції. Звісно, ​​можливості перших ЕОМ були обмеженими. Принаймні, поява комп’ютерів поруч із різноманітної інформаційної теорією створило потужну індустріальну основу виникнення суспільства, у якому інформація як предмет праці грає дедалі помітну роль.

Значення інформатики у світі велике, як ніколи. Якість та ефективність такого роду робіт все більшою мірою починають визначати і якість та ефективність економіки. За підрахунками академіка О.О. Харкевича, сумарний інформаційний потік зростає загалом пропорційно квадрату промислового потенціалу. Інакше кажучи, збільшення вдвічі продуктивних сил країни вимагатиме 4-кратного збільшення потоку інформації. Все очевидніше зростаюча залежність національного розвитку стану інформаційних ресурсів.

У повоєнну епоху першими, хто зумів із чималою собі користь скористатися плодами » інформаційної революції » , були японці. Не випадково багато фахівців дійшли висновку, що поява феномену «японського дива», стрімкого зростання економіки Японії, було б немислимо без копіткої і вмілої роботи з інформацією. Особливо це стосується інформації щодо новітніх технологій, ретельний збір якої став здійснюватися в 50-ті роки.

Щоб бути в курсі новітніх науково-технічних віянь, як визнають самі американці, сьогодні «потрібно мати інформацію чи не за всіма найважливішими дослідженнями, що ведуться за кордоном». Інформаційне невігластво в наші дні веде до технологічного банкрутства та національного приниження, до перетворення країни на сировинну колонію або звалище застарілої технології.

В основі «інформаційної революції», що переживається нами, лежить бурхливе зростання мікропроцесорної техніки та супутніх її технологій. Бурхливо розвивається інформаційна промисловість, що виробляє найрізноманітнішу техніку, від копіювальних машин до телексів, від електронно-обчислювальних машин до супутників зв’язку.

Важливим моментом у новій технології є її багатоособливість, її всеосяжний характер. «Інформаційна економіка — це не тільки теорія. Немає жодної галузі у виробництві або сфері послуг, де б не був помітний поворот до такої економіки», — пише американський економіст П. Хауке. Приблизно з середини 70-х років глашатаї науково-технічного прогресу в країнах Заходу (М. Порет, Е. Масуда, А. Тоффлер та багато інших) на повний голос заговорили про якесь «інформаційне суспільство», як про щось цілком відчутне, цілком реальному. Вимогою цього суспільства, його гаслом стало «Як якомога більше інформації та якнайшвидше!» Прискорення протягом життя, інтенсифікація процесу виробництва в результаті автоматизації, швидке накопичення знань — все це, за словами А. Тоффлера, підвищує економічну значущість упущених миттєвостей часу, «Пульс інформації повинен битися набагато швидше, ніж будь-коли», — вигукує цей відомий футуролог у своїй книзі «Зіткнення з майбутнім».

Реальними в «новому інформаційному світівиявилися насамперед два моменти. По-перше, раніше буквально небачене насичення суспільства інформаційною технікою, яка проникає всюди: в урядові установи та ділові контори, в лікарні та бібліотеки, на заводи та в науково-дослідні інститути, у школи та університети, в банки і магазини, в аеропорти і поліцейські ділянки.По-друге, багато разів зросла кількість її служителів і адептів.Як зазначають джерела, вже з 1975 р. більше половини американських громадян, що працюють за наймом, мають основним заняттям обробку інформації або роботу з нею.

У горловині світової історії зійшлися як би три могутні потоки: потоки технології, інформації та людей, які є творцями або служителями того й іншого. Певною мірою можна говорити про створення нової, наймогутнішої в інформаційному відношенні з усіх цивілізацій, що існували раніше. У цій цивілізації на наших очах починають зникати ремесла, що мають тисячолітні традиції, і виникають невідомі раніше. Змінюються функції та завдання працівників, характер їхньої праці. Відбуваються великі зміни у формах та організації управління, у відносинах людей.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *