Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Реферат — ІІ. Сучасна технологія ефективних комунікацій


Реферат - ІІ.  Сучасна технологія ефективних комунікацій

1. Процес комунікації.

Дотепер багато людей сприймають комунікацію лише як мовленнєве спілкування. Насправді процес комунікації набагато складніший. Перед тим, як комунікатор (партнер з комунікації) К1 скаже, наприклад, слово «сніг», у його правій півкулі з’являється аналог А1 (або він представляє сніг білим, світлим, чистим, або хрумким, або м’яким, пухнастим, холодним), який потім лівою півкулею переводиться у знакову інформацію З1 – конкретні слова. Комунікатор К2, — 15 отримуючи від К1 словесну знакову інформацію З2 лівою півкулею, перетворює її на аналог А2, який формується у правій півкулі. Комунікатор уявляє сніг вже по-своєму.

Таким чином, на основі однієї і тієї ж знакової інформації у комунікаторів К1 і К2 можуть бути сформовані різні аналоги (див. малюнок 7).

Рисунок 7.

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ

 мозг коммуникатора К1                 мозг коммуникатора К2
__________________ ____________________
| знак З1 |/| ____ | аналог А2 |
| левое полушарие | | | / | правое полушарие |
|__________________| | | |____________________|
| правое полушарие | |П1 | ОП2 | левое полушарие |
| аналог А1 | | | | знак З2 |
|__________________|-- | |____________________|

У комунікації перетворення аналога на знак називається прямою процедурою П1, перетворення знака на аналог — зворотної процедурою ОП2. Ефективною комунікація може бути тільки тоді, коли пряма та зворотна процедури забезпечують точну передачу аналога: А1 = А2.

Існують 2 типи аналогової інформації:

-моноканальна аналогова інформація, що визначається інтонацією та темпом мови, позою, диханням, тембром голосу (керується тільки правою півкулею;

-стереоканальна аналогова інформація, що визначається рухами правої або лівої руки, почервонінням та мімікою на лівій або правій стороні особи (керується двома півкулями).

Ліва стереоканальна аналогова інформація управляється правою півкулею і характеризує емоційно-значиму складову інформації. Права стереоканальна інформація керується лівою півкулею та характеризує знаково-логічну складову інформації.

Для того, щоб не було недовіри до інформації комунікатора, йому необхідно пам’ятати наступне:

-правостороння аналогова інформація має бути симетрична лівосторонньою (якщо партнер усміхається щиро, то він усміхається симетрично);

-моноканальна аналогова інформація має відповідати знакової інформації (якщо партнер каже, що це О.К., але в його особі у своїй відбиток напруженості, йому навряд чи повірять);

-ліва стереоканальна аналогова інформація повинна відповідати знаковій (якщо менеджер намагається мотивувати підлеглих на досягнення мети, але сам при цьому емоційно не залучений, що легко визначити за жестами, то успіху він не досягне).

Кожен з індивідуумів, аналізуючи свій життєвий досвід, здатний формувати аналоги трьох типів, або у трьох модальностях:

-візуальної (аналогова інформація являє собою комплекс зорових образів);

-аудіальної А (аналогова інформація є комплексом звуків;

-кінестетичної К (аналогова інформація є комплексом відчуттів: смак, дотик, нюх та ін. відчуття).

Необхідною умовою ефективної комунікації є аналогова відповідність переданої та сприйнятої інформації, що досягається за умови збігу модальностей, у якій комунікатори передають та отримують інформацію. Щоб з’ясувати провідну модальність партнера з комунікації та налаштуватися на неї, щоб спілкування було ефективним, можна використовувати індикатори визначення модальностей: очні сигнали доступу – ГСД – до внутрішнього процесу партнера; словесні предикати (слова, що характеризують модальність внутрішнього процесу); жести рук; темп мовлення; інтонація голосу та інші (див. таблицю 3).

Таблиця 3.

ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ

 ____________________________________________________________
|индикатор|-----------------модальность----------------------|
| | визуальная | аудиальная |кинестетическая|
|---------|-----------------|----------------|---------------|
|ГСД |вверх прямо, |направо, |вниз прямо, |
| |вверх влево, |налево, |вниз налево |
| |вверх вправо, |вниз направо | |
| |прямо перед собой| | |
| |(описание со стороны наблюдателя,т.е.лицом к лицу)|
|---------|-----------------|----------------|---------------|
|Словесные|представьте,ярко,|послушайте,тихо,|чувствуете,лег-|
|предикаты|перспектива,ви- |созвучно,громко,|ко,тепло,тяже- |
| |димо, прозрачно, |хрустящий,логич-|ло,уютно,мягко,|
| |красиво, видишь, |но,загреметь, |притрагиваться,|
| |посмотрите, вижу,|журчащий,шмяк- |трудно,удобно, |
| |как прекрасно, мне|нуть,бабахнуть,|душно, вкусно, |
| |кажется и др. |шелестеть и др. |холодно и др. |
|---------|-----------------|----------------|---------------|
|Жесты рук|на уровне лица |выше пояса |ниже пояса |
|---------|-----------------|----------------|---------------|
|Темп речи|ускоренный |размеренный |замедленный |
|---------|-----------------|----------------|---------------|
|Интонация|повышенная |монотонная |пониженная |
|_________|_________________|________________|_______________|

Завдання ефективного комунікатора — бути у модальності партнера з комунікації і завжди готовим повідомити інформацію у такій формі, у якій вона йому зрозуміла.

Інакше комунікатори можуть опинитися в ситуації двох «упертих баранів»-керівників, один з яких увесь час намагався переконати партнера і звертався до нього зі словами: «Уявіть собі…», на що інший у відповідь говорив: «Послухайте мене… «

2. Стратегія мислення.

Процес мислення при спогаді інформації називається стратегією мислення, яка має три етапи: 1) ПОШУК – відбувається в найбільш зручному надлишковому каналі спогади (візуальному, аудіальному або кінестетичному) на підсвідомому рівні. Модальність пошуку визначається за першим рухом очей партнера з комунікації, коли питання виводить його за межі оперативної пам’яті. Це легко здійснити з використанням індикатора визначення модальності ГСД.

Незважаючи на те, що пошук здійснюється всього за 1, 5-2 секунди, саме цей етап процесу мислення визначає провідну модальність (надлишковий канал) індивідуума та повідомляє нам, ким він є – візуалістом, аудіалістом або кінестетиком.

Пошуковий етап є основним етапом для приєднання до партнера з комунікації. Використовуючи специфічні предикати, спочатку визначивши ГСД, яка провідна модальність партнера, можна легко порозумітися з будь-яким спеціалістом фірми або діловим партнером.

2) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ — дозволяє індивідууму відтворити інформацію у вигляді, у якому вона затребувана і уявити її свідомості. Репрезентативний етап людина чудово усвідомлює (або бачить зображення, або чує звуки, або відчуває та відчуває). При репрезентації погляд партнера з комунікації затримується у тій чи іншій позиції довше, ніж етапі пошуку (кілька секунд), що також дозволяє визначити модальність з допомогою ГСД.

3) РЕФЕРЕНТНА ОЦІНКА — є етапом перевірки на рівні підсвідомості: добре — погано, приємно — не приємно.

Модальність референтної оцінки можна визначити лише в тому випадку, якщо партнер із комунікації щось порівнює за межами оперативної думки. Для керівників вищого та середнього рівнів управління важливо мати візуальну (здатність мислити стратегічно) та кінестетичну референцію (добре ставлення до підлеглих, встановлення контактів та розвиток духу співробітництва).

Пошук та референція свідомістю не аналізуються, усвідомлюється людиною лише репрезентація. Так як аналоги формуються трьох видів і всі три етапи стратегії мислення можуть реалізовуватися в будь-яких із цих трьох модальностей, то кожна людина, ефективно використовуючи свої ресурси, може прагнути до того, щоб розвинути всі 29 стратегій мислення, що дозволило б ефективно комунікувати з будь-яким. партнерів. На практиці це вдалося реалізувати поки що тільки таким надкомунікаторам, як Мілтон Еріксон (гіпнотизер) та Вірджинія Сатир (психотерапевт).

Провідну стратегію мислення партнера з комунікації можна визначити, або ставлячи запитання та уважно спостерігаючи за ГСД, або визначаючи модальні предикати у фразах партнера з комунікації. Наприклад, у фразі одного з керівників: «Колеги! Мені Уявляємо, що ми не до кінця розуміємо до яких тяжких наслідків може привести дане рішення» можна визначити таку стратегію мислення: В — А — К. Приєднатися до партнера, використовуючи ту ж стратегію в даному у випадку можна було б так : «Наше підприємство матиме хорошу ПЕРСПЕКТИВУ тільки в тому випадку, якщо кожен з нас, ПРИСЛУХУючись один до одного, сприятиме розвитку духу СПІВПРАЦІ.»

3. Етапи ефективної комунікації.

Творці нової комунікаційної технології Джон Гріндер і Річард Бендлер на основі вивчення методів роботи генія моментальної психотерапії та гіпнозу Мілтона Еріксона виділили наступні етапи ефективної комунікації: 1) ПРИЄДНАННЯ — перш, ніж впливати на партнера, необхідно спочатку приєднатися до його дихання, мислення; виявити та «віддзеркалити» (відтворити) модальності внутрішнього процесу (стратегії мислення); використовувати фрази у розвитку думки партнера.

2) Зміцнення — здійснюється в пошуковій, репрезентативної та референтній системах партнера за допомогою підтримки зручного для співрозмовника співвідношення мови та мовчання, підтвердження згоди з дійсно вагомими наведеними партнером фактами та аргументами.

3) ВЕДЕННЯ — поступова зміна поведінки партнера на аналоговому рівні зі створенням йому іншої реальності у візуальній, аудіальній та кінестетичній модальностях. В ефективних комунікаціях на етапі ведення можливо поступово змінити позу, жести, міміку, темп мовлення та дихання партнера; інспірувати перехід партнера до психофізіологічного стану більш адекватне сприйняттю; здійснити переведення партнера в іншу модальність сприйняття інформації. На цьому етапі реалізується програма із зміною психофізіології партнера з комунікації.

Здійснюючи крок за кроком ці етапи ефективної комунікації, кожен менеджер зможе досягти успіху при мотивації співробітників на досягнення мети, домогтися вигідних умов контракту, уникнути конфліктних ситуацій, які часто виникають тільки через те, що співрозмовники спілкуються з використанням стратегій мислення, що різняться, краще зрозуміти проблеми своїх підлеглих, колег та ділових партнерів тощо.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *