Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Реферат — Елементи управління — скачати безкоштовно


Реферат - Елементи управління - скачати безкоштовно

Завантажити реферат: Елементи управління

Передбачення

Яке важливе значення надають у ділових колах передбаченню, це можна судити з вислову: “Управляти — це передбачати”. Дійсно, якщо передбачення не є повністю управління, то воно, принаймні, становить істотну частину останнього. Передбачати тут означає – обчислювати майбутнє та підготовляти його; передбачити – це вже майже діяти.

Передбачення може виявлятися незліченними методами, але головне його прояв, його дотик, його найбільш дійсне знаряддя — це програма дії.

Програма дії — це одночасно кінцева мета, керівна лінія поведінки, етапи майбутнього шляху та засоби, які будуть пущені в хід; це — картина майбутнього, де найближчі події накреслені з відомою чіткістю, відповідно до ясності свого плану, а віддалені — представлені більш-менш невиразно; це — передбачуваний та підготовлений на відомий період перебіг підприємства.

Програма дії ґрунтується: 1) на ресурсах підприємства; 2) на природі та важливості поточних операцій та 3) на можливостях майбутнього, що залежать частиною від технічних, комерційних, фінансових та інших умов, у свою чергу схильних до змін, важливість та момент наступу яких не можна визначити наперед.

Підготовка програми дії — одна з найважливіших і найважчих операцій у кожному підприємстві; вона приводить у дію всі відділи та всі функції, зокрема адміністративну функцію.

Загальні риси хорошої програми дії

Ніхто не заперечує користь програми дії: перш ніж діяти, ми повинні знати, чого хочемо і що можемо. Відомо, що відсутність програми супроводжується коливаннями, помилковими маневрами, невчасною зміною орієнтації, що є причиною поганого стану, а то й краху справ. Таким чином, питання необхідності програми дії навіть не ставиться, і я думаю, що програма дії безумовно необхідна.

Але є різні програми: прості та складні: короткі та дуже докладні: на тривалий і на короткий проміжок часу: програми, що піддавалися уважному розгляду, та прийняті поспіхом: програми хороші та погані.

Як відрізнити добрі від поганих?

Тільки досвід може висловити своє верховне судження щодо дійсної цінності програми, тобто тих послуг, які вона може надати підприємству. І крім того, треба взяти до уваги, якими прийомами вона проводитиметься у життя. Адже тут ми маємо справу з інструментом і з тим, хто їм працює.

Проте є деякі спільні риси, щодо яких можна попередньо дійти згоди, не чекаючи, поки висловить свою думку досвід.

Наприклад, єдність програми. Одночасно можна і має застосовувати лише одну програму; дві різні програми – це дуалізм, плутанина, безладдя.

Але одна програма може розпадатись на частини. У великому підприємстві ми знаходимо, поряд із загальною програмою, технічну, комерційну, фінансову та інші програми або ж, поряд з всеосяжною програмою, — приватні програми окремих служб.

Але всі ці програми взаємно пов’язані, спаяні так, що насправді становлять лише одну програму, і всяка видозміна, що вноситься в якусь одну з них, відразу ж переноситься і в загальну програму.

Далі, керуюча дія програми має бути безперервною.

У великих підприємствах майже зазвичай користування річними програмами.

Програма, потім повинна бути досить гнучкою, щоб вміщати в собі ті видозміни, які вважають за корисне внести в неї, чи під тиском подій або з будь-яких інших міркувань.

Нарешті, ще одна якість має бути у будь-якої програми: вся точність, яка тільки сумісна з невідомістю, що нависла над долями підприємства.

Єдність, безперервність, гнучкість і точність — такі спільні риси хорошої програми дії.

Умови та якості, необхідні для вироблення хорошої програми дії

Програма дії полегшує використання ресурсів підприємства та вибір найкращих засобів для досягнення мети: вона усуває або зменшує коливання, невдалі маневри, необґрунтовані зміни орієнтації: вона сприяє покращенню персоналу.

Це цінний інструмент керування.

Для вироблення хорошої програми дії керівний персонал повинен мати такі якості:

 1. мистецтвом керувати людьми;
 2. великою активністю;
 3. певною моральною мужністю;
 4. міцністю службового становища;
 5. відомою компетентністю у професійній спеціальності підприємства;
 6. відомою загальною діловою дослідністю.

Організація

Організувати підприємство — значить забезпечити його всім тим, що необхідно для його функціонування: сировиною, обладнанням, грошима, персоналом.

Цю сукупність можна вважати що складається з двох складових частин: матеріального організму та соціального організму.

Маючи необхідні матеріальні ресурси, персонал, соціальний організм, може бути здатний виконувати шість істотних функцій, тобто виконувати ті операції, яких вимагає підприємство.

Адміністративна місія соціального складу підприємства

У всіх випадках на соціальному складі підприємства лежить виконання наступної адміністративної місії:

 1. Дбати про те, щоб програма дії була зріло підготовлена ​​та неухильно виконана.
 2. Дбати про те, щоб соціальна та матеріальна структури підприємства відповідали його меті, ресурсам та потребам.
 3. Встановити єдину, компетентну та енергійну дирекцію.
 4. Погодити дії, координувати зусилля.
 5. Формулювати ясні, чіткі та точні директиви.
 6. Сприяти хорошому підбору працівників.
 7. Виразно визначити компетенцію.
 8. Заохочувати ініціативу та відповідальність.
 9. Справедливо та майстерно винагороджувати виконану роботу.
 10. Встановлювати міри стягнень за провинності та помилки.
 11. Стежити за дисципліною.
 12. Спостерігати, щоб приватні інтереси були підпорядковані загальному інтересу підприємства.
 13. Уважно ознайомитися з дотриманням принципу єдності розпорядження.
 14. Підтримувати матеріальний та соціальний порядок.
 15. Встановлювати над усім контроль.
 16. Боротися зі зловживаннями регламентацій, бюрократичним формалізмом, паперової тяганини тощо.

Така адміністративна місія, яку має виконувати персонал кожного підприємства.

Органи чи члени соціального складу

Органами соціального складу є органи, що виконують шість суттєвих функцій.

У найпростішому підприємстві вони можуть бути одним службовцям: на підприємстві національного масштабу, вкрай ускладнені та розділені, ці функції вимагають великої кількості працівників і ведуть до створення дуже численних органів та підорганів.

Можна розрізняти у соціальному організмі анонімної підприємства такі основні органы:

1. Акціонери

Роль акціонерів дуже обмежена. Вона зводиться головним чином:

 1. до обрання членів адміністративної ради та ревізійної комісії;
 2. для обговорення пропозицій адміністративної ради.

Вони збираються не менше одного разу на рік.

2. Адміністративна рада

Адміністративній раді статутом надається дуже широка влада. Ця влада – колективна.

Значну частину її зазвичай переделегує призначеної їм головної дирекції.

Він повинен бути в змозі добре орієнтуватися у пропозиціях, що вносяться дирекцією, і виконувати загальний контроль.

3. Головна дирекція

Головній дирекції доручається вести підприємство до його мети, намагаючись витягти якомога більше з тих ресурсів, які воно має. Це — виконавча влада.

Вона розробляє програму дії, наймає службовців і робітників, показує напрямок операцій та забезпечує та контролює їх виконання.

Вона складається з одного, а іноді кількох головних директорів.

Єдиний головний директор перебуває у прямих взаєминах, чи то з місцевими директорами, чи то з посередниками завідувачів.

Головні директори, коли їх кілька, ділять між собою компетенцію головної дирекції у різний спосіб.

В усіх випадках головна дирекція спирається головний штаб.

Головний штаб. Головний штаб є групою людей, які мають силою, компетентністю і часом такою мірою, якою їх може бракувати у головного директора.

Поліпшення. Серед цих обов’язків однією з найважливіших є обов’язок запровадження поліпшень. Адже відомо, що не прогресуюче підприємство скоро відстає від своїх суперників, і, отже, потрібні безперервні турботи про прогрес у всіх галузях.

Для здійснення удосконалень потрібні: метод, компетентність, час, воля та фінансові ресурси.

Метод зводиться: до спостереження, накопичення та класифікації фактів, їх тлумачення, до виробництва — якщо це необхідно — дослідів та до вилучення з усієї цієї сукупності досліджень правил, які під тиском волі начальника будуть введені в практику справи.

Обласні та місцеві дирекції

Група установ, що потребує головної дирекції, становить велику промислову одиницю. Промислова одиниця, як її зазвичай розуміють, це сільськогосподарське, гірське, фабричне або заводське підприємство з директором. Є одиниці невеликі, середні, великі та дуже великі.

Висновок

Прикладається до різноманітних операцій і до службовців віх рангів, контроль проводиться тисячами різних методів. Як і інші елементи управління — передбачення, організація, розпорядництво і координування, — він вимагає завжди неослабного уваги і найчастіше великого мистецтва.

Список літератури:

 1. «Управління — це наука і мистецтво», Москва, 1992 рік.
 2. А. Файоль «Загальне та промислове управління».

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *