Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Реферат — Докази еволюції.


Реферат - Докази еволюції.

Завантажити реферат: Докази еволюції

Зміст реферату

1. Ембріологічний док еволюції

2. Морфологічні докази еволюції

3. Палеонтологічні ознаки

4. Біогеографічні докази еволюції

5. Острівні флора та фауна.

1. Ембріологічний док еволюції

Всі багатоклітинні тварини проходять у ході індивідуального розвитку стадії бластули та гаструли. З особливою виразністю виступає подібність ембріональних стадій у межах окремих видів та класів. Наприклад, у всіх наземних хребетних так само як і у риб виявляється закладка зябрових дуг, хоча ці утворення не мають функціонального значення у дорослих орг. Подібна подібність ембріональних стадій пояснюється єдністю походження всіх живих організмів.

2. Морфологічні докази еволюції

Існування форм поєднуються ознаки кількох умов систематичних одиниць свідчить про те, що у колишні геологічні епохи жили організми, є родоначальниками кількох систематичних груп. На підставі досліджень Ковалевського всі групи тварин приєднали до хребетних і дали цьому типу назву хордових. Зв’язок між різними класами тварин також добре ілюструє спільність їх походження. Будова передніх кінцівок деяких хребетних попри виконання цими органами абсолютно різних функцій, взагалі подібні. Деякі кістки в скелеті кінцівок можуть бути відсутніми, інші — зростатися, але їх гомологія цілком очевидна. Гомологічні називаються. Органи, що розвиваються з однакових ембріональних зачатків подібним чином. Деякі органи не мають функції у дорослих тварин і є зайвими — це рудименти. Наявність рудиментів як і і гомологічних органів — свідчення спільності походження

3. Палеонтологічні ознаки

Палеонтологічні дані вказують на зміну тварин та рослин у часі. Палеонтологія також свідчить про причини еволюційних перетворень. Найбагатший палеонтологічний матеріал — один із найпереконливіших доказів еволюційного процесу.

4. Біогеографічні докази еволюції

Яскравим свідченням еволюційних змін, що відбулися і відбуваються, є поширення відмінності тварин і рослин по всій території планети. А.Уоллесу вдалося скласти 6біогеограф областей:1) Палеарктичну 2)Неоарктичну 3)Індомалайську 4)Ефіопську 5)Неотропічну 6)Австралійську. Порівняння тварини та рослин світу різних зон дає найбагатший матеріал для доказу еволюційного процесу. Розподіл видів тварин та рослини по поверхні планети та їх угруповання у біогеографічні зони відображає процес історичного розвитку Землі та еволюції тварини

5. Острівні флора та фауна.

Для розуміння еволюційного процесу інтерес представляють фауна та флора островів. Склад їх Флора та Фауна повністю залежить від походження цих островів. Острови можуть бути материкового або океанічного походження. Материкові острови характеризуються флорою та фауною, близькою за складом до материкової. Чим давніший острів і чим більша водна перешкода, тим більше виявляється відмінностей. При розгляді океанічних островів виявлено, що їх видний склад дуже бідний. Відсутність наземних ссавців та амфібії. Вся фауна океанічних островів – результат випадкового заселення. Величезна кількість різноманітних факторів вказує на те, що особливості розподілу живих істот на планеті тісно пов’язані з перетворенням земної кори та з еволюційною зміною видів.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *