Реферат - Біографія Іммануїла Канта
Химия

Реферат — Біографія Іммануїла Канта


Завантажити реферат: Біографія Іммануїла Канта

План реферату

Вступ

Частина 1

1. Біографія Іммануїла Канта

2. Критична філософія

3. Критика чистого розуму

Частина 2

4. Старість Канта

5. Перелом філософських поглядів Канта

6. Сімдесятиліття Канта

7. Висновок (Безсмертя філософа)

Список літератури

Вступ

Дві речі наповнюють душу все новим і наростаючим подивом і благоговінням, чим частіше, ніж триваліше ми думаємо про них, — зоряне небо наді мною і моральний закон у мені.
І. Кант

Приступаючи до опису життєвого шляху відомого німецького філософа Іммануїла Канта, слід наголосити на особливій важливості вивчення його творчості. Канта прийнято називати «засновником німецької класичної філософії». Дійсно, майже всі види класичного та сучасного філософствування так чи інакше сягають творчості цього мислителя. Його праці започаткували знаменну традицію в європейському духовному розвитку. Суть її полягає в тому, що кожен подальший крок уперед розглядається як переосмислення накопиченого теоретичного багатства, яке дбайливо зберігається, але не перетворюється на фетиш. Канта порівнюють із Сократом, бо філософія його людяна. Давньогрецький вчений вперше в історії філософії відволікся від космосу та зайнявся вивченням людської природи. Для Канта проблема людини стоїть першому місці. Він не забуває про всесвіт, але головна тема для нього – людина. Він міркував про закони буття і свідомості тільки з однією метою: щоб людина стала людянішою. Ідеї ​​Канта зазнали трансформації, але продовжують жити. Особливо актуально вони звучать цьому етапі розвитку людського суспільства — під час гуманізації всіх галузей знання, зокрема і філософії.

Дослідження філософської спадщини Канта ускладнюється множинністю та різноманітністю джерел відомостей про його життя та творчість.

У Канта змолоду виробилася звичка будь-яку думку, що прийшла в голову, негайно заносити на папір. Іноді це були спеціально підготовлені листи, частіше — перший клаптик, що попався на очі: щойно надійшов лист, рахунок від торговця і т.д. На таких клаптиках можна знайти вражаючі глибиною ідеї — прозріння, які обганяють систематизовану думку. Зустрічаються і незакінчені фрази, і вигострені афоризми, і заготівлі майбутніх робіт. Це найважливіше доповнення до завершених творів філософа. Була Канта й інша звичка. Деякі свої лекційні курси він читав за чужими підручниками: логіку – за Майєром, метафізикою – за Баумгартеном. Готуючись до занять, він мав звичай записувати на полях підручників, на форзаці, титулі та інших вільних місцях, навіть у тексті між рядками, все те, що спадало йому на думку в цей момент. За багато років викладання належні йому підручники виявилися поцяткованими тисячами нотаток. Одні записи в книзі Майєра «Логіка» склали майже весь зміст шістнадцятого тому академічного зібрання творів. А всі чернові начерки складають десять томів — більше, ніж опубліковані роботи. Дати в записах Канта відсутні, але на підставі цілого ряду ознак публікатору кантівської рукописної спадщини Е. Адікесу вдалося не тільки розсортувати матеріал тематично, а й приблизно розташувати його в хронологічному порядку. У результаті сучасний читач має в своєму розпорядженні своєрідний науковий щоденник Канта. Для того, щоб скласти вірне уявлення про характер, звички філософа, важливо також дослідити відповідні свідчення його сучасників, що збереглися до теперішнього часу. Таким чином, крім закінчених творів філософа, дослідника, біографа — будь-кого, хто наважується писати про життя і творчість Канта, необхідно уважного вивчати замітки, чернові нариси, незакінчені роботи філософа, в яких часто містяться ідеї, що пояснюють, розвивають думки, висловлені в закінчених творах , а також безліч інших джерел, що дійшли до сучасного читача, в яких містяться відомості про його життєвий і творчий шлях.

Автор даного реферату не претендує на всебічний та вичерпний розгляд філософського вчення Канта. Робота присвячена насамперед опису життя вченого. Але Канта немає іншої біографії, крім історії його духу. Усі свої свідомі роки Кант шукав істину. Але істина – процес. Ніколи філософ не опановував почуття, що все зроблено, що набутий абсолют. Кант покращував, уточнював, шліфував своє вчення. Його життя — безперервний духовний розвиток, вічний пошук, аж до останніх років, коли думка вийшла з-під його контролю.

Матеріал у цій роботі викладено у хронологічному порядку, з урахуванням традиційного поділу творчого шляху Канта на два періоди. Кордон між ними різні дослідники визначають по-різному. Одні вважають таким кордоном середину 60-х XVIII століття, інші — приблизно 1770 рік.

Очевидно, допустимі обидві погляду, оскільки перехід Канта з одного етапу в інший відбувався поступово, шляхом довгих і часто болісних духовних шукань. Перший етап — так званий «докритичний» чи «догматичний». У цей час філософ займався головним чином природно науковими проблемами і висунув ряд важливих гіпотез, зокрема » небулярную » космогонічну гіпотезу, за якою виникнення та еволюція сонячної системи виводиться із існування » початкової туманності » . В цей же час філософ висловив припущення про існування великого всесвіту галактик поза нашою галактикою, розвинув вчення про уповільнення добового обертання Землі внаслідок припливного тертя та вчення про відносність руху та спокою. У філософських роботах цього періоду Кант намагається обґрунтувати ідею абсолютної досконалості нашого світу і, на основі вивчення робіт Лейбніца, провести різницю між основою реальною та логічною. Свій стан у роки сам Кант називав » догматичним сном » . Він мислить як догматик, перебільшуючи роль формально-дедуктивних методів мислення порівняно з досвідченим знанням. Другий етап — так званий «критичний». У роботах цього періоду послідовно викладалися: «критична теорія пізнання», етика, естетика та вчення про доцільність природи. Основна увага філософа зосередилася на критичному аналізі пізнавальних здібностей людини, розробці відповідної теорії пізнання. Під впливом скептицизму та емпіризму Юма, Кант ввів у філософію поняття про негативні величини, осміяв захоплення сучасників містикою та «духобаченням». У цей період він надає великого значення використанню у філософії досвідченого знання. Обсяг цього реферату не дозволяє приділити належну увагу дослідженню всіх подробиць життя та творчості Канта. Тому, в ній розглянуті лише найбільш значущі епізоди та найважливіші його твори, характерні для кожного з етапів.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *