Реферат - Біг - скачати безкоштовно
Химия

Реферат — Біг — скачати безкоштовно


Завантажити реферат: Біг

Навіть найздатніший спринтер не може досягти видатних досягнень, якщо він розраховуватиме лише на свої природні якості. Щодо короткочасного характеру зусиль, що виявляються в бігу на короткі дистанції, не звільняє бігунів від необхідності здійснювати тренування із застосуванням навантажень, значних за обсягом та інтенсивністю. Звичайно, швидкісні якості мають найважливіше значення для спринтера, але у досягненні високих результатів не меншу роль грає розвиток витривалості.

Прояв швидкості тісно пов’язаний і зі значною силою скорочення м’язів, а також з досконалою координацією рухів, що дозволяє використовувати силу в найкоротший проміжок часу. Щоб успішно виступати в спринті, спортсмен повинен мати високий рівень розвитку сили. Під час бігу посилено працюють і розгиначі та згиначі стегна, а також м’язи тулуба та рук. По суті, у бігу на короткі дистанції дуже активну роль виконують усі м’язи тіла, тому кращі спринтери мають добре розвинену мускулатуру не тільки ніг, а й рук, плечей, тулуба табл. 6 наводяться середні дані про відносну силу деяких м’язових груп спринтерів.

Важливе значення для спринтера має високий рівень спеціальної витривалості, т. е. здатності підтримувати високу швидкість бігу остаточно дистанції. Біг на короткі дистанції протікає майже безкисневих умовах. Продукти обміну, що не відновлюються киснем, швидко накопичуються в м’язах і різко скорочують тривалість роботи. У цьому вся своєрідність фізіологічних процесів при спринтерському бігу і водночас своєрідність витривалості спринтера. Поруч наукових досліджень встановлено, що найбільш сприятливим для розвитку швидкості (переважно максимальної частоти рухів) є вік від 9 до 13 років. Тільки за умови систематичного розвитку швидкості (починаючи з 8—9-річного віку), у єдності з розвитком інших фізичних якостей та оволодінням спортивною технікою можна досягти високих результатів у бігу на короткі дистанції.

Дослідження, проведені на підлітках 10-12 років, показали, що частота бігових кроків на коротких відрізках у них не поступається частоті бігових кроків у дорослих спортсменів-розрядників (рис 2-4). Але частота бігових кроків (темп) у дітей змінюється нерівномірно та стрибкоподібно. Найбільш високі показники мають 10-річні діти, потім відбувається значне зниження темпу. У 16-річних підлітків найнижчий темп — 4,02 кроку в 1 сек. Це пояснюється різною збудливістю і рухливістю нервових процесів в дітей віком різних вікових груп. Безперечний вплив на нього має і період кубертатного розвитку дітей.

У підлітків, що спеціалізуються у спринті, найвищий темп спостерігається у 12—13 років. Потім він також дещо знижується. Найнижчі показники у 15-16-річних підлітків.

Зниження частоти кроків у підлітків старше 10 років пояснюється, окрім іншого, тимчасовою дискоординацією рухів між згиначами та розгиначами основних м’язових груп. У підлітків 14-16 років нерідко можна спостерігати відому незручність, скутість рухів.

З початку навчання необхідно розвивати в підлітків вміння розслаблювати м’язи під час виконання легкоатлетичних вправ. Дуже важливо, щоб ті, хто займається відчули різницю в м’язових відчуттях між напруженим і розслабленим станом м’язів. З цією метою рекомендується застосовувати метод «контрастних спроб», що передбачає виконання вправ з додатковою напругою м’язів та гранично можливим їх розслабленням. Хороший ефект дають вправи із предметами. Так, якщо що стартує дати в руку картонну паличку, то легко проконтролювати напругу в м’язах кисті. Ця вправа привчає котрі займаються розслабленню м’язів, які грають вирішальну роль цьому русі.

Застосування у значному обсязі силових та швидкісно-силових вправ у поєднанні з вправами, що розвивають загальну та спеціальну витривалість,

сприятливо позначається вихованні швидкості спортивних рухів. Ця закономірність повністю узгоджується з даними фізіологів, які стверджують, що підвищення рівня розвитку однієї фізичної якості може сприяти вдосконаленню інших і найбільший ефект дає комплексний метод їх розвитку, особливо в юнацькому віці. Таким чином, головними засобами розвитку швидкості юного спринтера є швидкісно-силова підготовка у поєднанні з вправами на спеціальну та загальну витривалість. Під швидкісно-силовою підготовкою розуміється сукупність засобів та методів комплексного виховання швидкості та сили з метою різнобічного фізичного розвитку, підвищення спеціальної тренованості спортсмена та на цій основі досягнення ним високих спортивних результатів.

Узагальнення досвіду тренування найсильніших радянських та зарубіжних спринтерів дає змогу, таким чином, сформулювати основні методичні рекомендації щодо багаторічної підготовки юних бігунів.

Основні завдання та тренувальні засоби в процесі підготовки спринтерів різного віку

Вік

Основні завдання

Основні тренувальні засоби

Методичні вказівки та контрольні нормативи

8-13

років

1. Розвиток

швидкості та

гнучкості

2. Розвиток

спритності

3. Виховання в молодих

спортсменів інтересу до систематичних занять спортом

1. Біг з граничною та близько

граничною інтенсивністю на відрізках від 20 до 60 м

2. Рухомі

та спортивні ігри

3.Бігові вправи

4. Стрибки та

стрибкові вправи

5. Елементи

гімнастичних та

акробатичних

вправ

Слідкувати за тим, щоб

спеціальні вправи

не призвели до втрати природного характеру бігу, легкості та свободи рухів. Природні основи бігу не ламати, а вдосконалювати. Хорошим показником у 13 років буде виконання наступних

контрольних нормативів:

Хлопчики

1. Темп у бігу на 20 м з ходу: 4,5-4,8 кроку

2. Біг на 60 м-7,7-7,8 сек.

3. Стрибок у довжину з місця-2,40-2,45 м

4. Потрійний стрибок з місця-7,40-7,60 м

Дівчатка:

1. Темп у бігу на 20 м з ходу 4,3-4,6 кроку

2. Біг на 60 м-8,3-8-, 4 сек

3. Стрибок у довжину з місця-2,10-2,20 м

4. Потрійний стрибок з місця-6,40-6,60 м

14-16

років

1. Розвиток силових та швидкісно-силових якостей

2. Розвиток швидкості, гнучкості та загальної витривалості

3. Розвиток спритності

4. Виховання вольових якостей

1. Вправи з невеликими обтяженнями (гантелями, гирями,

дисками від штанги, штангою 20

40 кг), що виконуються в швидкому темпі

2. Стрибкові вправи без обтяжень та з невеликими обтяженнями

3. Спринтерський біг із різною інтенсивністю на відрізках від 20 до 200 м

4. Біг у скрутних умовах

(в гору, по піску)

5. Бар’єрний біг, стрибки у довжину, у висоту, штовхання та метання ядра

6. Елементи гімнастичних та акробатичних вправ

7. Спортивні ігри (особливо регбі, ручний м’яч, футбол)

8. Кроси та

ходьба на лижах

Силові та швидкісно-силові вправи виконувати серіями по 6-8 повторень в одному підході. Спринтерський біг проводити не в стандартних умовах, а в варіативних

мінливих ситуаціях та формах

Час, що відводиться на спортивний біг, не повинен перевищувати 10-15% від загального часу, що відводиться на тренування. У тренувальних заняттях повинні переважати коростево-силові та стрибкові вправи.

Хорошими показниками 14—16 років слід вважати виконання наступних контрольних нормативів.

Юнаки:

1. Біг на 60 м-7,2-7,3 сек.

2. Стрибок у довжину з місця-2,60-2,70 м

3. Потрійний стрибок із місця 8,20—8,40 м

4. Десять присідань зі штангою (вагою 30 кг) тимчасово — 10,2-10,4 сек.

Дівчата:

1. Біг на 60 м-7,7-7,8 сек.

2 Стрибок у довжину з місця-2,35-2,50м

3. Потрійний стрибок з місця-7,00-7,20 м

4. Десять присідань зі штангою (вагою 20 кг) на час-106-108 сек.

17-18

років

1 Розвиток швидкісно-силових якостей, необхідних спринтеру

2 Розвиток гнучкості

3 Розвиток загальної та спеціальної витривалості

Ті ж тренувальні засоби що й у попередній віковій групі

обсяг та інтенсивність тренувальних навантажень значно збільшуються

Велике місце у тренувальних заняттях повинні займати силові та швидкісно-силові вправи. Вправи без обтяжень повинні слідувати за вправами з обтяженнями через такий проміжок часу, який би забезпечував найбільшу швидкість їх виконання. Хорошими показниками у віці вважатимуться виконання наступних контрольних нормативів:

Юнаки

1. Біг на 60 м-6,8-6,9 сек.

2. Біг на 300 м-35,0-36,0 сек.

3. Стрибок у довжину з місця -2,90-3,10 м

4. Потрійний стрибок з місця-9,20-9,40 м

5. Поштовх штанги-140% від власної ваги спортсмена,

Дівчата

1 Біг 60 м-7,5-7,7 сек.

2 Стрибок у довжину з місця-2,40-2,55 м

3 Потрійний стрибок з місця-7,20-7,50 м

4 10 присідань зі штангою (вагою 20кг) на час-105-106 сек.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *