Реферат - 1. Поняття та види обшуку та виїмки
Химия

Реферат — 1. Поняття та види обшуку та виїмки


Обшук полягає у примусовому обстеженні приміщень та інших місць, громадян або їхнього одягу з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів або документів, які можуть мати значення для справи.

Обшук може проводитися і для виявлення осіб, що розшукуються, а також трупів. Крім того, він проводиться при необхідності виявлення речей та цінностей для забезпечення цивільного позову та можливої ​​конфіскації майна.

Відповідно до закону слідчий, як зробити обшук у якомусь приміщенні чи іншому місці, або в будь-якої особи, повинен мати при цьому достатні підстави ( ст. 168 КПК РРФСР).

Вказівку законодавця на достатні підстави не можна розглядати як щось суб’єктивне, повністю віддане на розсуд слідчого.

ВИДИ ОБИСКУ

Закон розрізняє такі види обшуку: обшук приміщень, обшук біля, індивідуальний обшук.

Обшук приміщень передбачає примусове обстеження житлових будинків, квартир, приміщень, що у віданні різних організацій, установ, підприємств; всіляких сховищ (складів, сараїв, погребів та ін.), якщо там можуть знаходитися об’єкти, що цікавлять слідство. Його різновидом є обшук у приміщеннях дипломатичних представництв.

Обшук біля полягає у примусовому обстеженні присадибних та інших ділянок, що у користуванні певних осіб. В іншому випадку проводиться не обшук, а слідчий огляд — за правилами, які встановлені кримінально-процесуальним законом для цього слідчої дії.

Особистий обшук полягає у примусовому обстеженні одягу, взуття та тіла обшукуваного. При цьому обшукуючий та поняті мають бути однієї статі з обшукуваною.

Обшук провадиться за мотивованою ухвалою слідчого і лише з санкції прокурора або його заступника.

У випадках, не терплять зволікання, обшук то, можливо зроблено без санкції прокурора, але з наступним повідомленням йому у добовий термін про проведеному обшуку (год. 3 ст. 168 КПК РРФСР). Прокурор повинен бути поінформований не лише про факт обшуку та його результати, а й про обставини, внаслідок яких ця слідча дія виявилася невідкладною.

До невідкладних відносяться випадки, коли:

— фактичні підстави для виробництва обшуку виникли раптово під час проведення інших слідчих дій (огляду, виїмки);

— невідкладність обшуку обумовлена ​​обстановкою щойно скоєного злочину;

— обшук необхідний припинення подальшої злочинної діяльності;

— надійшли відомості про те, що особа, яка має істотні для справи об’єкти, вживає заходів до їх знищення, та деякі інші.

Без санкції прокурора і без винесення окремої постанови слідчий може зробити особистий обшук тільки при затриманні або взятті під варту або при виїмці або обшуку, якщо є достатні підстави вважати, що особа, яка перебуває в приміщенні або іншому місці, в якому здійснюються ці дії, приховує при собі предмети або документи, які можуть мати значення для справи (ч. 2 ст. 172 КПК РРФСР) Вимоги закону про мотивованість обшуку та отримання санкції у прокурора на його провадження покликані забезпечити законність та обґрунтованість цієї слідчої дії, охорону прав та інтересів осіб щодо яких воно проводиться.

За необхідності зробити обшук у іншому районі слідчий вправі зробити це особисто чи доручити його проведення відповідному слідчому чи органу дізнання порядку, передбаченому ст. 132 КПК РРФСР. В останньому випадку на адресу виконавця, крім окремого доручення, надсилається постанова про провадження обшуку, санкціонована прокурором або його заступником.

Виїмка

Процесуальні основи виїмки та обшуку дуже подібні.

Багато положень, викладені стосовно обшуку, однаково відносяться і до виїмки. Тому вони далі, щоб уникнути повторів, не розглядаються.

Сутність виїмки полягає у вилученні певних предметів та документів, що мають значення для справи, якщо точно відомо, де і у кого вони перебувають.

При виїмці виробляються вилучення суворо певних предметів та документів, індивідуальні ознаки яких слідчому наперед відомі. Метою виїмки є вилучення об’єктів, що тільки цікавлять слідство. Під час обшуку вилучення об’єктів передує їх пошук. Слідчий може знати навіть у загальних рисах знайдені об’єкти. Йому невідоме їхнє точне місцезнаходження. Саме в цьому і полягає основна відмінність між виїмкою та обшуком.

Будучи одним із способів збирання доказів, виїмка може бути також засобом забезпечення цивільного позову та конфіскації майна. Регламентується вона ст. 167, 169-171,

173, 174, 176 та 177 КПК РРФСР.

Підставою для виїмки служать встановлені за матеріалами справи фактичні дані, у тому числі вбачається, де й у кого безпосередньо перебувають певні цікаві слідство предмети і документи.

ВИДИ ВИЄМКИ, що розрізняються кримінально-процесуальним законом: вилучення документів, у яких містяться відомості, що є державною таємницею; виїмка у приміщеннях дипломатичних представництв; вилучення поштово-телеграфної кореспонденції.

Виїмка провадиться за мотивованою ухвалою слідчого.

Вилучення документів, у яких містяться відомості, що є державною таємницею, провадиться тільки з санкції прокурора та в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Особливий порядок встановлено для вилучення поштово-телеграфної кореспонденції. Відповідно до ст. 174 КПК РРФСР накладення арешту на кореспонденцію м виїмка їх у поштово-телеграфних установах провадяться лише з санкції прокурора або за ухвалою чи постановою суду.

При необхідності накласти арешт на кореспонденцію та провести її огляд та вилучення слідчий виносить про це мотивовану постанову та після отримання санкції прокурора надсилає начальнику відповідної поштово-телеграфної установи. Слідчий пропонує йому затримувати необхідну кореспонденцію, а також повідомляти його про час свого прибуття для огляду та виїмки.

Огляд та виїмка кореспонденції провадяться у присутності понятих обов’язково з числа працівників поштово-телеграфної установи. У необхідних випадках слідчий може запросити спеціаліста.

Якщо кореспонденція не має значення для справи, після огляду вона надсилається адресату через поштово-телеграфну установу. Накладення арешту на кореспонденцію скасовується постановою слідчого, якщо відпала необхідність подальшого застосування цього заходу.

Про провадження виїмки складається протокол, який підписують слідчий, поняті та інші учасники цієї слідчої дії.

Протокол повинен містити вказівку на роз’яснення учасникам вилучення їх прав, відображати хід та результати цієї слідчої дії.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *