Психологія як наука.
Химия

Психологія як наука.


Психологія як наука.

Завантажити реферат: Психологія як наука

Психологія як наука має особливі якості, які відрізняють її від інших дисциплін. Як систему перевірених знань психологію знають небагато, переважно лише ті, хто нею спеціально займається, вирішуючи наукові та практичні завдання.

Водночас, як система життєвих явищ психологія знайома кожній людині. Вона представляється йому у вигляді власних відчуттів, образів, уявлень, явищ пам’яті, мислення, мови, волі, уяви, інтересів, мотивів, потреб, емоцій, почуттів та багато іншого. Основні психічні явища ми можемо виявити в себе і опосередковано спостерігати в інших людей.

У науковому вживанні термін «психологія» з’явився вперше у 16 ​​столітті. Спочатку він ставився до особливої ​​науки, яка займалася вивченням про душевних, чи психічних явищ, тобто. таких, які кожна людина легко виявляє у своїй свідомості внаслідок самоспостереження. Пізніше в 17-19 ст., сфера досліджень психологів значно розширилася, включивши неусвідомлювані психічні процеси і діяльність людини.

У 20 столітті психологічні дослідження вийшли за межі тих явищ, навколо яких вони протягом століть концентрувалися. У зв’язку з цим назва «психологія» частково втратила свій первісний, досить вузький зміст, коли воно відносилося тільки до суб’єктивних, безпосередньо сприймаються переживається людиною явищ свідомості. Однак досі за традиціями, що склалася століттями, за цією наукою зберігається її колишня назва.

Предметом вивчення психології є конкретні факти психологічного життя, з’ясування психологічних законів та закономірностей. Тобто психологія вивчає факти, закономірності та механізми психологічного життя.

Психологія включає кілька розділів, наведу приклади деяких з них :

Загальна психологія досліджує індивіда, виділяючи у ньому пізнавальні процеси та особистість. Пізнавальні процеси охоплюють відчуття, сприйняття, увагу, пам’ять, уяву, мислення та мова. За допомогою цих процесів людина отримує та обробляє інформацію про світ, вони ж беруть участь у формуванні та перетворенні знань. Особистість містить властивості, які визначають відносини та вчинки людини. Це емоції, здібності, диспозиції, настанови, мотивація, темперамент, характер і воля.

Соціальна психологія, де об’єктом вивчення є людські взаємини, явища, що виникають у процесі спілкування та взаємодії людей один з одним у різного роду групах, зокрема у сім’ї, інституті, у колективі.

Генетична психологія вивчає спадкові механізми психіки та поведінки, їхню залежність від генотипу.

Диференціальна психологія виявляє та визначає індивідуальні відмінності людей, їх передумови та процес формування.

У віковій психології ці відмінності представлені віком. Ця галузь психології вивчає також зміни, що відбуваються під час переходу з одного віку до іншого.

Педагогічна психологія поєднує всю інформацію, пов’язану з навчанням та вихованням. Особлива увага тут звертається на обґрунтування та розробку методів навчання та виховання людей різного віку.

Юридична психологія розглядає засвоєння людиною правових і правил поведінки.

Три наступні галузі психології — медична та патопсихологія, а також психотерапія — мають справу з відхиленнями від норм у психіці та поведінці людини. Завдання цих галузей психологічної науки — пояснити причини можливих психологічних порушень та обґрунтувати методи їх попередження та лікування.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *