Психологічні підходи до вивчення теорії особистості та міжособистісних відносин
Химия

Психологічні підходи до вивчення теорії особистості та міжособистісних відносин


Психологічні підходи до вивчення теорії особистості та міжособистісних відносин

Завантажити реферат: Психологічні підходи до вивчення теорії особистості та міжособистісних відносин

План реферату

Вступ

1. Психологічна теорія З. Фрейда.

1.1. Структура особи.

1.2. Захисні механізми особистості

2. Аналітична психологія К.Г.Юнга.

2.1. Архетип колективного несвідомого

2.2. Психологічні типи особистості

3. Транзакційний аналіз Е. Берна.

3.1. Структурний аналіз

3.2. Психологічна характеристика ігор, у які грають люди

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Психологічне пізнання настільки ж давнє, як сама людина. Він міг би існувати, не орієнтуючись у мотивах поведінки та властивості характеру своїх ближніх.

Останнім часом зростає інтерес до питань людської поведінки та пошуків сенсу людського існування. Керівники вивчають як працювати з підлеглими, батьки відвідують курси з виховання дітей, подружжя вчаться спілкуватися один з одним та “грамотно сваритися”, викладачі вивчають як допомогти впоратися з емоційним хвилюванням та почуттям розгубленості своїм студентам та учням інших навчальних закладів.

Поряд із інтересом до матеріального добробуту та до бізнесу багато людей прагнуть допомогти собі та зрозуміти, що означає бути людиною. Прагнуть розібратися у своїй поведінці, розвинути віру в себе, свої сили. Усвідомити неусвідомлені боку особистості, зосередитися насамперед у тому, що відбувається із нею нині.

Коли психологи звертаються до вивчення особистості, що, мабуть, перше, із чим вони стикаються, це різноманіття властивостей та їх проявів у її поведінці. Інтереси та мотиви, схильності та здібності, характер і темперамент, ідеали, ціннісні орієнтації, вольові, емоційні та інтелектуальні особливості, співвідношення свідомого та несвідомого (підсвідомого) та багато іншого – ось далеко неповний перелік характеристик, з якими доводиться мати справу, якщо ми намагаємось намалювати психологічний портрет особистості.

Маючи різноманіття властивостей, особистість водночас є єдине ціле. Звідси випливають дві взаємозалежні завдання: по-перше, зрозуміти все безліч властивостей особистості як систему, виділивши в ній те, що прийнято називати системою — утворюючим фактором (або властивістю), і, по-друге, розкрити об’єктивні підстави цієї системи.

У цій роботі розглядається своєрідність трьох підходів до вивчення теорії особистості та міжособистісних взаємин. Це – теорія З.Фрейда, К.Юнга та теорія Е.Берна.

Розроблену З.Фрейдом психоаналітичну теорію особистості, дуже популярну у країнах Заходу, можна віднести до типу психодинамічних, неекспериментальних, що охоплюють все життя людини і використовують для опису його як особистості, внутрішні психологічні властивості індивіда, насамперед його потреби та мотиви. Він вважав, що лише незначна частина того, що насправді відбувається в душі людини та характеризує її як особистість, актуально їм усвідомлюється.

Аналітична психологія Юнга допомагає краще зрозуміти поведінка особистості у відносинах з оточуючими тобто. соціальний бік його поведінки. Це викликає наш особливий інтерес, як соціологів і безсумнівно приносить користь у практичній діяльності офіцера – вихователя військового колективу.

Інший підхід, який допомагає краще зрозуміти людей — це трансакційний аналіз, розвинений Е. Берном. У цій роботі розглядається розуміння та застосування трансакційного аналізу у повсякденному житті звичайної людини.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *