Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Програма соціологічного дослідження про фактори, що впливають на вибір форми навчання абітурієнтами


Програма соціологічного дослідження про фактори, що впливають на вибір форми навчання абітурієнтами

Програма соціологічного дослідження про фактори, що впливають на вибір форми навчання абітурієнтами

I. Методологічна частина.

1.1. Обґрунтування проблеми дослідження.

Різноманітність форм та типів навчання призводить до сильної диференціації навичок та знань випускників різних навчальних закладів одного рівня освіти та профілю. Також суттєві відмінності у внутрішніх вимогах до підготовки, здавання предметів у різних навчальних закладах. Усе це зумовлює великі відмінності на рівні підготовки фахівців — випускників даних навчальних закладів.

Бажано знати відсоткове співвідношення абітурієнтів, які вступають на цю форму навчання, щоб мінімізувати свої зусилля при навчанні та отримати диплом. І за значної кількості таких осіб виробити рекомендації щодо відбору студентів, які зменшують кількість абітурієнтів цієї категорії. Рекомендації також направлені та організаціям, що контролюють навчальні заклади із платною формою навчання.

1.2. Мета дослідження.

Розробити практичні рекомендації приймальним комісіям для формування критеріїв відбору студентів під час вступу до навчального закладу. Ці рекомендації мають забезпечити максимальний рівень зацікавленості відібраних абітурієнтів до знань. Також виявити напрями, за якими слід удосконалювати роботу навчальним закладам із безкоштовною формою навчання.

1.3. Об’єкт та предмет дослідження.

Об’єкт дослідження абітурієнти навчальних закладів.

Предмет дослідження причини, що спонукають абітурієнтів вибрати ту чи іншу форму навчання (платну чи безкоштовну).

1.4. Логічний аналіз основних понять.

Освіта — сукупність знань, отриманих у навчальному закладі (вища освіта, середня технічна, середня спеціальна, середня, неповна середня).

Абітурієнт — людина, яка бажає продовжити навчання, яка має свободу вибору спеціальності, навчального закладу та форми навчання.

1.5. Гіпотеза дослідження.

Абітурієнти вибирають платну форму навчання керуючись, головним чином:

· надією на більш високий рівень підготовки викладачів та на краще технічне оснащення процесу навчання;

· Прагненням мінімізувати затрачувані зусилля в процесі навчання, незалежно від рівня та якості знань;

· Бажанням зведення ризику ненадходження до нуля;

· міркуваннями престижу.

1.6. Завдання дослідження.

Розставити пріоритети чинникам, які впливають вибір абітурієнтами форми навчання (платної чи безплатної).

ІІ. Методична частина.

2.1. Визначення досліджуваної сукупності.

Досліджувана сукупність – абітурієнти. Так як досліджувана сукупність складається з великої кількості одиниць, то зробимо вибірку, яка складатиметься з 500 абітурієнтів, які вступають до різноманітних навчальних закладів на платну форму навчання.

2.2. Методи збирання первинної соціологічної інформації.

Для збору первинної соціологічної інформації застосовується метод анкетного опитування.

2.3. Логічна структура інструментарію для збирання первинної соціологічної інформації.

Таблиця 1. Логічна структура інструментарію.

№ п/п

Операційні поняття

Індикатори

Тип шкали виміру

11.

Отримана освіта

Рівень освіти

Оціночна

22.

Бажаний рівень знань

Наскільки великий зв’язок знань із доходом та престижем майбутньої роботи

33.

Очікуваний рівень підготовки викладачів

44.

Технічна оснащеність процесу навчання

55.

Престижність освіти

66.

Важкість надходження

77.

Якість отримуваної освіти

ІІІ. Інструментарій.

1. Анкета (на кожного абітурієнта).

2. Інструкція для заповнення анкети.

Вид анкети.

1.
Ваш вік _____________________________

2.
Яку ви здобули освіту:

а) Неповне середнє

б) Середнє

в) Середня спеціальна

г) Вища

3.
Середній бал в атестаті (дипломі):

а) 4.5 – 5

б) 4 – 4.5

в) 3.5 – 4

г) 3 – 3.5

4.
Як, на вашу думку, отримані знання після закінчення навчального закладу визначатимуть ваш дохід та престиж:

а) Матимуть вирішальне значення

б) Надаватимуть вагомий вплив

в) Надаватиме слабкий вплив

г) Не будуть надавати жодного впливу

5. Ви вважаєте, що якість підготовки викладачів визначається:

а) престижем навчального закладу

б) заробітною платою викладача

в) науковою діяльністю викладача

г) стажем роботи викладача

д) інше________________________________________

________________________________________________

6.
Ви вважаєте, що при платній формі навчання технічна оснащеність вища, ніж за безкоштовної освіти:

а) Так

б) Ні

7. Ви вважаєте, що платне навчання більш престижне:

а) Так

б) Ні

8. Ви вважаєте, що вступити на платну форму навчання легше, ніж безкоштовну:

а) Так

б) Ні

9. Наскільки вам важливо вступ цього року до навчального закладу:

а) Життєво важливо

б) Не дуже важливо

в) Не важливо

10. Як ви вважаєте, де легше вчитися:

а) На безкоштовній формі навчання

б) На платній формі навчання

11. Як ви вважаєте, де вища якість отримуваної освіти:

а) На безкоштовній формі навчання

б) На платній формі навчання

Література.

1. Дікарєва А.А., Мирська М.І. Соціологія праці. М., Вища школа, 1989

2. Отрут В.А. Соціологічне дослідження: методологія, програма, методи. «Самарський університет», 1995 р.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *