Програма курсу за вибором «Основи токарної роботи»
Реферати

Програма курсу за вибором «Основи токарної роботи»


МОУ Гобгуртська загальноосвітня школа

Селтинський район Удмуртської Республіки

Програма курсу за вибором

«Основи токарної роботи».

Автор: Шубін Геннадій Петрович

викладач технології

МОУ Гобгуртська середня

загальноосвітня школа

Сельтинський район

Удмуртська Республіка

2009 рік

Пояснювальна записка.

Програма курсу за вибором «Основи токарної роботи» Призначений для використання в 9-11 класах. Причиною вибору теми є підвищений попит на робітничі професії, а також специфіка сільських шкіл. Навчальний курс дає можливість студентам ознайомитися з історією токарної роботи, оволодіти практичними навичками роботи з токарним та іншим обладнанням, зорієнтуватися у виборі професії до кінця школи. Зміст програми дозволяє тренуватися як в одновікових групах, так і в різновікових групах.

Програма побудована за модульним принципом і розрахована на 28 годин. Залежно від віку та інтересів, він може відрізнятися: можливо, зміна кількості модулів або годин у межах модуля. Заняття слід проводити щотижня. Програма не передбачає погодинної системи оцінювання, можлива сукупна система оцінювання за модулями.

Мета курсу: формування знань і навичок з обробки деревини на токарному та іншому обладнанні

Цілі курсу:

вивчають історію токарства в Росії та розвиток народних промислів у Селтинському краї

— формування уявлення про професію токаря та її значення в сучасний час

— організація професійної перевірки

— навчитися розробляти бізнес-план

Підлягають оцінці:

— Знання токарного верстата

— знання та виконання правил безпечної праці

— здатність виконувати різні операції на верстаті

— виробництво виробів з деревини

— реалізація та захист творчих проектів

— розробка та захист бізнес-плану

— професійний тест

Навчально-тематичний план

Ні.

Тема модуля та заходи

Кількість годин

Всього

теорія

практика

один

2

3

4

Вступ

Історія токарної роботи. Особливості професії токаря

Народні промисли в Росії і в Селтинському краї

Екскурсія до Сельтського будинку ремесел

Відвідування виставки «Умілі руки не знають нудьги»

4

один

один

один

один

4

один

один

один

один

один

2

3

4

п’ять

6

7

Токарний верстат

Різноманітність токарних верстатів. Історія їх удосконалення. Пристрій

Аксесуари токарних верстатів та їх призначення. Види зубил.

Техніка безпеки під час роботи на токарному верстаті.

Підготовка матеріалу.

Найпростіша токарна робота.

Токарство виробів циліндричної форми.

Токарство фасонних виробів.

10

один

один

один

один

один

2

3

2

один

один

8

один

один

один

2

3

один

2

3

4

Проектна діяльність.

Вибір проекту. Ескіз майбутнього виробу.

Складання проектної документації.

Виробництво продукції.

Захист творчого проекту.

п’ять

один

один

2

один

2

один

один

3

один

один

один

2

3

Основи підприємницької діяльності.

Маркетингове дослідження.

Складання бізнес-плану.

Захист бізнес-плану.

4

один

2

один

один

один

3

один

2

один

Професійний тест.

Робота на виробництві.

4

4

4

4

Підсумковий урок.

один

Всього уроків

28

дев’ять

вісімнадцять

Тренувальна програма

1. Введення. (4 години)

Ознайомлення з історією розвитку токарної справи та її станом сьогодні. Мистецтво токарної обробки. Поняття про народні промисли. Професія токар на ринку праці.

Екскурсія до Сельтського будинку ремесел

Відвідування виставки «Умілі руки не знають нудьги»

2. Токарний верстат. (10 годин)

Вивчення токарних верстатів доступне в школі. Їх структура та призначення. Адаптація до машин. Правила експлуатації та безпеки праці при роботі на верстаті.

Практична робота на верстаті: токарні вироби різної форми

3.Проектна діяльність. (5 годин)

Етапи реалізації проекту, вибір теми проекту. Документація, вимоги до проекту та система оцінювання. Правила та форма захисту творчого проекту.

Практична робота: реалізація творчого проекту та його подальший захист

4. Основи підприємницької діяльності. (4 години)

Поняття: підприємець, підприємницька діяльність, маркетинг, ринок збуту, попит, реклама, бізнес-план.

Практична робота: маркетингове дослідження; складання бізнес-плану

5. Професійний тест. (4 години)

Практична робота на виробництві під керівництвом спеціаліста.

6. Підсумкове заняття. (1 година)

Підведення підсумків курсу. Повторення й узагальнення пройденого матеріалу.

Бібліографія.

1. Волошин Г. Б. Обробка дерева, металу, ремонтні роботи в побуті. — М., Просвещение, 1989

2. Лебедєва Л.І. Метод проектів у продуктивному навчанні. — М., 2002

3. Коваленко В. І. Обробка деревини та металу. — М., Просвіта, 1990

4. Крейдлін Л. Н. Столярна робота. — М., Вища школа, 1974

5. Народні промисли Росії. — М., 2000

6. Пахомова Н.Ю. Метод освітнього проекту в освіті, — М., 2005

7. Ріхвк Є. В. Обробка деревини в шкільних майстернях. — М., Освіта, 1984

8. Степанов Б. А. Матеріалознавство для професій, пов’язаних з обробкою деревини. — М., 2005

9. Федотов Г.Я. Даруйте людям красу. — М., 1995

10. Шпаковський В. О. Для тих, хто любить майструвати. — М., 1990

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *