Програма гуртка «Захист прав споживачів»
Реферати

Програма гуртка «Захист прав споживачів»


розробник Петросян Р.А

викладач МОУ ЛСОШ №2

Пояснювальна записка

Наразі в загальноосвітній школі немає спеціального предмета, в результаті якого учні здобули б необхідні їм у сучасному житті знання про права та обов’язки споживачів у ринковій економіці. Гурток «Захист прав споживачів» спрямований на формування у школярів стійких навичок грамотної поведінки на споживчому ринку та захисту їх прав у різних ситуаціях відповідно до законодавства Російської Федерації. Такий підхід дає змогу виховати не лише активного й освіченого споживача, а й цивілізованого й освіченого споживача, а й цивілізованого й сумлінного підприємця. На наших заняттях використовуються різноманітні форми та методи навчання – ділові ігри, майстер-класи, уроки захисту тематичних завдань, екскурсії, а також розв’язування контрольних робіт, творчих завдань та проблемних ситуацій. Також однією з ефективних форм проведення занять є урок-диспут із запрошенням на виступи представників управлінь захисту прав споживачів органів місцевого самоврядування, територіального антимонопольного комітету, громадських організацій з питань захисту прав споживачів.

захист прав споживачів.

Цей курс триває 34 години. Там, де студенти отримують інформацію про споживчий ринок, найважливіші права споживачів, набувають досвіду захисту своїх прав. У центрі уваги також право споживача на інформацію та застосування цього права у повсякденному житті. Розглядаються доступні джерела інформації, з’ясовується цінність інформації про продавця, пропонований товар. Також розглядаються питання вивчення права споживача на державний і громадський захист з оформленням необхідної документації, якщо справа доходить до суду. Далі систематизовано знання та вміння школярів у сфері захисту прав споживачів.

Цілі

 1. Формувати в учнів знання та навички грамотної споживчої поведінки в різних ринкових ситуаціях.

 2. Розвивати економіко-логічне мислення, творчі здібності, комунікативні здібності учнів.

 3. Виховувати в учнів організованість, працездатність, споживчу культуру, незалежність та сміливість у захисті своїх прав.

Завдання

 1. Підвести учнів до усвідомлення необхідності оволодіння різноманітними економічними знаннями у сфері прав споживачів.

 2. Розглянути природу, види потреб людини і суспільства та шляхи їх задоволення, сприяти формуванню різноманітних потреб.

 3. Показати, що в ринковій економіці головним є споживач.

 4. У доступній формі розвивати навички та вміння розумної поведінки споживачів при купівлі товарів, наданні послуг.

 5. Ознайомити студентів з основними законодавчими актами, що регулюють права та захист інтересів споживачів.

Методи та форми організації діяльності.

Для досягнення мети цієї програми використовуються різні методи навчання. При їх виборі основна увага приділяється тим, які стимулюють пізнавальну та практичну діяльність дітей, розширюють кругозір, формують економічно грамотну людину.

Методи навчання, використані в роботі за цією програмою.

Діалогічність

Діти різного віку люблять цю форму навчання. Вони завжди раді сприймати нову, цікаву інформацію та діляться нею з друзями та знайомими.

репродуктивний:

Діти завжди намагаються вести себе як дорослі і брати з них приклад, і це потрібно використовувати на своїх заняттях.

Пояснювально-ілюстративний:

При поясненні нового матеріалу використовуються такі форми, як розповідь, пояснення, демонстрація різних ситуацій.

Евристичний:

Завжди присутній на уроці. Кожна робота, яку виконує дитина, індивідуальна. Отримавши завдання виконати якусь роботу (скласти рекламу, зобразити продавця тощо), дитина має можливість проявити свою фантазію, вміння, артистизм.

Гра :

Гра на уроці вирішує певну задачу: вивчення нового матеріалу, повторення та закріплення пройденного.

Програма передбачає поєднання різноманітних форм і методів навчання:

 • Уроки

 • ділові ігри

 • Майстерні

 • Тематичні уроки захисту завдань

 • Самостійна робота

 • Екскурсії

 • Розв’язування тесту

 • Розв’язування творчих задач

 • Вирішення проблеми

 • Урок-диспут (лекція, бесіда)

Загальна інформація про курс

Курс розрахований на учнів 7 класу. Програма розрахована на 34 години.

Прикраса шафи.

Настанови.

Необхідно створити стенд інформаційного бюлетеня, де буде інформація для споживачів, адреси органів управління, адреси експертних організацій, правила подання заяв, претензій тощо.

Основні розділи

 • Споживач і його потреби.

 • Джерела інформації для споживача.

 • Поведінка споживача при купівлі товару.

 • Поведінка споживача при виконанні робіт та наданні послуг.

 • Захист прав споживачів.

Ні.

Назви розділів і тем

Кількість

годин

теорія

Практикуйте

1.1

Споживач і його потреби.

Ознайомлення з законом

10

один

Класифікація потреб людини

один

Чи потрібно захищати споживача?

один

Вирішення проблеми

2

Тестування

один

Чому виникає проблема вибору споживача?

один

один

Що таке бюджетне обмеження, що потрібно знати про товар, крім ціни?

один

один

1.2

Джерела інформації для споживачів

дев’ять

Де споживач може знайти інформацію?

Види реклами.

один

Ділова гра «Рекламний агент»

2

Хто несе відповідальність за неправдиву або оманливу рекламу?

2

Вирішення проблеми

3

Індекс E

один

1.3

Поведінка споживача при купівлі товару.

дев’ять

На що звернути увагу при покупці товару?

один

Екскурсія в супермаркет

один

Як читати етикетку товару?

Яку інформацію можна знайти на упаковці продукту?

один

2

Якщо ви придбали дефектний продукт

2

Семінар: Як подати претензію?

2

1.4

Захист прав споживачів

6

Державні органи захисту прав споживачів

один

Громадські організації захисту прав споживачів

один

У яких випадках споживач має право на судовий захист?

один

Вирішення проблеми

один

Практикум: як оскаржити рішення суду?

Позовна заява, що таке моральна шкода і як вона відшкодовується

один

Тестування

один

Разом 34 16 18

Розділ 1. Споживач та його потреби.

Основні поняття: виробник, виконавець. зобов’язання, споживач, культура споживання, споживання, право, продавець, раціональне споживання, хто є споживачем. Комунікаційне уявлення про види потреб. Психологія споживача. Споживання та економія. Чи можна споживати більше, ніж виробляється. Що означає «правильно харчуватися»?

Розділ 2. Джерела інформації для споживача.

Основні поняття: індекс Е, реклама, сертифікат, торгова марка, етикетка, штрих-код.

Реклама, види. Техніки, що використовуються в рекламі. Переваги та недоліки реклами. Що таке сертифікат? Сертифікація продукції. На які товари потрібен сертифікат? Яку інформацію може отримати споживач із сертифіката?

Як реалізується право споживача на інформацію? Символи на етикетках, упаковках, вкладишах. Торгові марки та їх призначення. Типи систем кодування. Що стоїть за цифрами? Хто має право наносити штрих-код на товар?

Індекс E. Навіщо потрібні харчові добавки?.

Розв’язування задач, тестування.

Ділова гра «Рекламний агент»

Практикум «Що стоїть за цифрами».

Розділ 3. Поведінка споживача при купівлі товару.

Основні поняття: гарантійний термін, якість, недоліки, термін придатності, термін служби. Що повинен знати споживач при виборі товару?

Міжнародні стандарти на розміри одягу. Якість товару. Недоліки: очевидні, приховані, істотні. Особливі умови: гарантійний термін, термін служби. Обмін товарів хорошої якості. Особливості продажу товарів: в кредит, за зразками, поштою, в комісійному магазині. Переваги та недоліки.

Розв’язування задач, тестування.

Розв’язування проблемних ситуацій.

Екскурсія в супермаркет.

Семінар: Як подати скаргу.

Розділ 4. Захист прав споживачів.

Основні поняття6 юрист, арбітраж, Державний антимонопольний комітет, позовна заява, касаційна скарга, моральна шкода, громадська організація, суд.

Органи захисту прав споживачів при органах місцевого самоврядування. Громадські організації споживачів: їх функції та повноваження.

Правила звернення до суду. Як оскаржити рішення суду? . Звернення. Позовна заява. Хто може визначити розмір моральної шкоди?. Розв’язування задач, тестування.

Знання та вміння

Студенти повинні знати:

 • Основні візерунки

 • Місце і роль споживачів у ринковій економіці, потреби людини, форми розумного споживання.

 • Основи теорії споживчої поведінки

 • Ваші права та обов’язки.

Студенти повинні вміти:

 • Розумно обґрунтуйте свої потреби

 • Зміни в житті суспільства

 • Розпізнавати символи на етикетках

 • Захистіть свої права, якщо їх порушують.

Очікувані результати

Студенти повинні знати і вміти:

 • Місце і роль споживачів у ринковій економіці, сутність потреб людини.

 • Специфіка взаємовідносин виробників і споживачів, продавців і покупців.

 • Ваші права та обов’язки як споживача та куди звертатися у разі порушення цих прав.

 • Аналізуйте поточну інформацію про зміни в суспільстві.

 • Розрізняти символи на етикетках, упаковках. Вставки. Витягніть для себе необхідну та важливу інформацію.

 • Захистіть свої права, якщо їх порушують.

Бібліографія.

 1. Закон Російської Федерації «Про захист прав споживачів»

із змінами від 2 червня 1993 р., 9 січня 1996 р., 17 грудня 1999 р., 30 грудня 2001 р., 22 серпня, 2 листопада, 21 грудня 2004 р., 27 липня 2006 р., 25 листопада 2006 р., 25 жовтня 2006 р. , 2008, 3 червня 2009, 23 листопада 2009, 18 липня 2011)

 1. Ф.Р.Шахуріна, Г.Н.Цикоза «Захист прав споживачів», Фенікс, Ростов-на-Дону, 2002 р.

 2. Основи споживчих знань. «Підручник для старшокласників». ред. П. Крючкова.-3-е вид. М «Віта-Прес», ІІФ «СІРОС» Кокфоп, 2001.

http://ozpp.ru/laws/zpp.php

http://ozpp.ru/laws2/postan/post4.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *