Проектування захисного заземлення електроустановок
Химия

Проектування захисного заземлення електроустановок


Проектування захисного заземлення електроустановок

Завантажити реферат: Проектування захисного заземлення електроустановок

Розрахувати суміщене ЗП для цехової трансформаторної підстанції 6/0,4 кВ, приєднаної до електромережі із ізольованою нейтраллю. При цьому прийняти: розімкнений контур ЗУ, як вертикальний електрод — куточок шириною bв = 16 мм; в = 50 м, горизонтальний електрод – Sг = 40 мм2; dг = 12 мм.

Вихідні дані: Грунт кам’янистий, H0 = 5 м, lвоз = 15 км, lкаб = 60 км, nв = 6 шт, lв = 2,5 м, ав = 5 м, Rе = 15 Ом.

Розрахунок:

Розрахунковий струм замикання на землю:

Проектування захисного заземлення електроустановок

де Uл — лінійна напруга мережі, кВ; lкаб – загальна довжина підключених до мережі кабельних ліній, км; lвоз — загальна довжина підключених до мережі ЛЕП, км.

Визначення розрахункового питомого опору ґрунту:

Проектування захисного заземлення електроустановок

де rтабл. = 700 Ом × м — виміряний питомий опір ґрунту (з табл. 6.3 [2] для кам’янистого ґрунту); y=1,3 — кліматичний коефіцієнт, прийнятий за табл. 6.4 [2] для кам’янистого ґрунту.

Визначення необхідності штучного заземлювача та обчислення його необхідного опору.

Опір ЗУ Rзн вибирається із табл. 6.7 [2] залежно від U ЕУ та rрозч у місці спорудження ЗУ, а також режиму нейтралі даної електромережі:

Проектування захисного заземлення електроустановок

Rе > Rзн, Þ штучний заземлювач необхідний. Його потрібне заземлення:

Проектування захисного заземлення електроустановок

Визначення довжини горизонтальних електродів для розімкнутого контуру ЗУ:

Проектування захисного заземлення електроустановок

де ав — відстань між вертикальними електродами nв.

Розрахункове значення опору вертикального електрода:

Проектування захисного заземлення електроустановок

Розрахункове значення опору горизонтального електрода (формулі г):

Проектування захисного заземлення електроустановок

Коефіцієнти використання для вертикальних та горизонтальних електродів за даними табл. 6.9 [2] рівні: hв = 0,73, hг = 0,48.

Розрахунковий опір групового заземлювача:

Проектування захисного заземлення електроустановок

R > Rі, отже, збільшуємо кількість електродів

Приймаємо n=25.

lг = 125 м

Rг = 17,2 Ом

За табл. 6.9 hв = 0,63, hг = 0,32

R = 15.84

R >Ru

nв = 45

lг = 225 м

Rг = 10,3 Ом

За табл. 6.9 hв = 0,58, hг = 0,29

R = 10,8 Ом

Rк = Rе×R/(Rе + R)
Проектування захисного заземлення електроустановокRмз

Rл = 15×10,8/(15+10,8) = 6,27 Ом
Проектування захисного заземлення електроустановок 6,3 Ом

Rе — природний опір, Ом;

Rі — опір штучного заземлювача, Ом;

Rв — опір вертикального електрода, Ом;

Rг — опір горизонтального електрода, Ом;

R – опір групового заземлювача, Ом;

Rк — загальний опір комбінованого ЗП, Ом;

hв, hг – коефіцієнт використання вертикального та горизонтального електродів;

ав – відстань між електродами, м;

lв — Довжина електродів, м;

nв – кількість вертикальних електродів.

Проектування захисного заземлення електроустановок

Рис. 3.1. Вертикальний електрод

Проектування захисного заземлення електроустановок

Рис. 3.2. План комбінованого ЗУ Rі

Проектування захисного заземлення електроустановок

Рис. 3.3. Схема використання освітленого ЗУ в системі захисного ЕУ напругою до та понад 1 кВ

1 – заземлюючий провідник;

2 – горизонтальний заземлювач;

3 – вертикальний заземлювач;

4 — природний заземлювач (пруток) з Rе = 15 Ом;

ЕУ1 — Високовольтна ЕУ;

ЕУ2 — низьковольтна ЕУ.

Конструктивні рішення: приєднання корпусів електромашин, трансформаторів, апаратів, світильників тощо, металевих корпусів пересувних та переносних ЕУ та ЗУ за допомогою заземлювального провідника перетином не менше 10 мм2. розташування ЗУ, як правило, у безпосередній близькості від ЕУ. Воно випливає з природних та штучних заземлювачів. При цьому як природні заземлювачі слід використовувати прокладені в землі водопровідні та інші металеві трубопроводи (за винятком трубопроводів горючих рідин, горючих або вибухових газів та сумішей), обсадні труби свердловин, металеві та залізобетонні конструкції будівель та споруд, що знаходяться у зіткненні із землею, та інші елементи. Для штучних заземлювачів слід застосовувати лише сталеві заземлювачі.

Список використаної литературы:

Бережний С.А., Романов В.В., Сєдов Ю.І. Безпека життєдіяльності. -Твер: ТДТУ, 1996. /

Інструкція з влаштування блискавкозахисту будівель та споруд РД 34.21.122 – 871 Міненерго СРСР. — М.: Вища школа, 1989.

/ 3. Практикум з безпеки життєдіяльності за ред. Бережного С.А. — Твер: ТДТУ, 1997.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *