Проектна діяльність на уроках технології як основа розвивального навчання
Реферати

Проектна діяльність на уроках технології як основа розвивального навчання


Проектна діяльність на уроках технології як основа розвивального навчання.

Сучасна система освіти дає вчителю можливість вибирати власний серед різноманітних інноваційних методів. Особистість учня, його ставлення до процесу навчання, спільні з учителем дії, спрямовані на отримання результату, — це запорука успіху. І кожному учню, який хоче отримати знання на цьому уроці, зробити це легше, дотримуючись правила « Шукаю і знаходжу, думаю і вчуся, захоплююсь і творю, тренуюся і роблю». І як ніколи актуальна сьогодні ідея розвиваючої освіти, яка базується на індивідуальному підході до кожного учня. За словами Л. С. Вигодського: «Педагогіка має орієнтуватися не на вчорашній день, а на майбутнє розвитку дитини. Навчання корисне лише тоді, коли воно випереджає розвиток. Ці слова видатного психолога означають: процес навчання повинен дати результат, який потрібен не стільки сьогодні для вирішення миттєвих проблем, скільки орієнтований на майбутнє, визначає стратегію на все подальше життя дитини. Цю ідею Л. С. Виготського розвиває також Д. Б. Ельконін, який стверджує, що навчання не повинно базуватися на «вже дозрілих плодах», інакше воно буде відзначати час, наповнювати голову учня, а не покращувати якості, необхідні для будь-якої успішної діяльності. Тут виникає головна ідея теорії розвивального навчання. Під час навчального процесу учень повинен діяти як суб’єкт діяльності, який самостійно ставить перед собою цілі, усвідомлює їх; пропонує можливі шляхи побудови алгоритму розв’язування навчальної задачі, може перевести практичну задачу в навчальну; володіє методами вирішення нестандартних задач; може творчо вирішити будь-яку проблему; здійснює самоконтроль і самооцінку. У зв’язку з цим виникає нова функція вчителя як керівника дидактичного процесу: він повинен організувати пошукову діяльність учнів, ставши одним з її учасників. Так що навчання може претендувати на звання «розвиваючись», потрібно:

1) Постановка навчальних (а не практичних) завдань;

2) Організація пошуку шляхів її вирішення;

3) Колективна (індивідуальна) оцінка доцільності знайденого методу.

Метод проектів допомагає виконати ці завдання. Він дозволяє реалізувати розвивальне навчання, дає можливість навчити групової взаємодії, розвиваючи теоретичне мислення та уяву.

У своїй практиці я використовую метод проектів більше року. Учителю важливо допомагати учням у пошуку інформації, координувати процес створення проекту, бути поруч з дітьми, цікавитися їхніми захопленнями, всіляко підтримувати та заохочувати дітей. На уроках технології можлива не тільки індивідуальна робота учнів над проектом, а й групова робота.

Звичайно, щоб проектна діяльність була успішною, необхідно дотримуватися певних правил: у колективі не повинно бути лідерів, усі учасники групи рівні; кожен повинен отримувати задоволення від спілкування та співпраці; кожен повинен насолоджуватися почуттям впевненості в собі; кожен має бути активним і робити свій внесок у спільну справу; всі члени команди, які виконують завдання проекту, повинні відповідати за кінцевий результат. Якщо ці правила дотримуються,Хлопцям подобається і спілкування з однолітками, об’єднаними спільними інтересами, і ділова спрямованість проектної діяльності, взаємодопомога, і те, що розпочату справу завжди потрібно завершити вчасно, щоб не підвести всю групу, навчіться висловлювати і відстоювати свою точку зору, а також прислухатися до думки інших. Дітям дуже цікаво створювати предмети, які мають практичне значення.

До переліку правил роботи в групі із систематичним використанням методу проектів необхідно додати важливість ротації – переміщення членів команди на різні позиції в процесі отримання результатів для проектів. Наприклад, оволодіння посадою доповідача під час презентації проекту, головного дизайнера проектної документації, аналітика зібраної документації, упорядника портфоліо — папки документів.

Проектна діяльність будується поетапно, і кожен етап формує в учнів певні особистісні якості.

На підготовчому, пошуковому, етапі хлопці занурюються у свій проект. Вони займаються пошуком та аналізом проблеми, вибирають тему проекту, планують проектну діяльність поетапно. Збирати, вивчати, обробляти інформацію за темою проекту. Тут важливу роль відіграє мотивація учнів. Тема проекту має бути цікавою та доступною для дитини. На цьому етапі дуже важлива підтримка вчителя, спільна віра в успіх.

Далі йде етап проектування. Це пошук оптимального рішення проектної задачі, де хлопцям необхідно вивчити варіанти проектування з урахуванням вимог проектування, вибрати технології виготовлення, зробити економічну оцінку, провести екологічну експертизу і, звичайно ж, скласти проект і технологічна документація.

На наступному етапі (технологічному) складається план практичної реалізації проекту, підбираються необхідні матеріали, інструменти та обладнання, проводяться заплановані технологічні операції, проводиться поточний контроль якості, а при необхідності – вносяться зміни в дизайн і технологію. Цей етап особливо цікавий дітям. Хлопці продумують етапи виготовлення вироби до дрібниць. Саме створення шедевра завжди викликає живий інтерес, діти люблять творити, творити і завжди дивують мене своєю винахідливістю, новизною поглядів, умінням експериментувати і знаходити щось особливе, рідкісне, ніколи не бачене.

На завершальному етапі оцінюється якість реалізації проекту, аналізується виконання, вивчаються можливості використання результатів проектування. Результати роботи викладаються у вигляді презентації, усної або письмової доповіді з демонстрацією продукту, необхідного для аналізу виконаної роботи, самооцінки, а також оцінки інших професійних спеціалістів.

Можливими критеріями оцінки творчого проекту можуть бути:

1. критерії конструкції — міцність, надійність, зручність використання, відповідність конструкції цільовому призначенню;

2. технологічні критерії — кількість використовуваних деталей, оригінальність застосування та поєднання матеріалів, їх довговічність, витрата матеріалів, стандартна технологія, необхідне обладнання, складність і обсяг виконуваних робіт, енергоємність у виробництві;

3. екологічні критерії — можливість використання відходів виробництва, забруднення навколишнього середовища під час виробництва;

4. естетичні критерії — оригінальність форми, композиційна завершеність, колірна гамма, стиль, дизайн;

5. економічні та маркетингові критерії — потреба даного товару на ринку, практична спрямованість, можливість масового виробництва, фінансові витрати, рівень відпускної ціни, вид реклами.

На захисті свого проекту хлопці переконують усіх присутніх у значущості своєї роботи, показують себе як чудові знавці теми свого проекту, виявляють такі якості, як сумлінність, працьовитість, старанність, оригінальність. Протягом усієї роботи над проектом діти бачать поруч не просто вчителя, а й свого головного помічника – консультанта. Моє завдання – сформувати особистість, яка володіє системою знань, умінь і навичок, які потрібні дітям у подальшому житті. На уроках техніки в процесі проектної діяльності відбувається знайомство з конкретними видами роботи, розширюється кругозір дітей, багато хто визначає свій професійний шлях. На уроках техніки діти застосовують знання з математики, фізики, хімії, біології, можуть навчитися використовувати їх у промисловості, енергетиці, сільському господарстві, зв’язку, комунальному господарстві. Учні можуть перетворювати різні матеріали та створювати специфічний продукт праці. Діти оволодівають різними прийомами діяльності: столяром і столяром, сантехніком і агрономом, токарем і механізатором. І в цьому заслуга методу проектування.

Основні вимоги до використання методу проектів (за Е.С. Полат):

— Наявність проблеми (завдання), значущої в дослідницькому, творчому плані, що потребує комплексних знань дослідницького пошуку для її вирішення.

— Практична, теоретична значущість очікуваних результатів.

— Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на уроці або в позаурочний час.

— Структурування змісту проекту (із зазначенням поетапних результатів і розподілу ролей).

Використання методів дослідження, яке передбачає:

  1. визначення проблеми, випливають з неї дослідницьких завдань;

  2. висунення гіпотези їх вирішення;

  3. обговорення методів дослідження;

  4. оформлення кінцевих результатів;

  5. аналіз отриманих даних;

  6. підведення підсумків;

  7. регулювання;

  8. отримання висновків (шляхом використання методу «мозкового штурму», «круглого столу», творчих звітів, захисту проекту тощо під час спільного дослідження)

Типи проектів можуть бути різними: дослідницькі, творчі, практико-орієнтовані, міждисциплінарні, інформаційні, рольові, монопроекти, проекти з відкритою, чіткою координацією, проекти з прихованими, координаційні, внутрішні або регіональні проекти.

Таким чином, застосування методу проектів на уроках технології сприяє формуванню загальнотрудових умінь і навичок учнів, розвитку самостійності учнів та всіх сфер їх особистості. Тому проектну діяльність можна розглядати як засіб активізації творчої та пізнавальної активності учнів. На уроці технології проекти в даний час займають значне місце. Це пояснюється тим, що вони дозволяють сформувати комунікативні навички, що дуже важливо для особистості, що формується. Саме комунікативні навички сьогодні найбільш затребувані на ринку праці. У проектній діяльності виявляється схильність учнів до тієї чи іншої діяльності, розвиваються професійні здібності та компетентності.

Література

1. Бєдов А. Професійне самовизначення в проектній діяльності //Народна освіта.-2009.-№2.

2. Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Школа має вчити мислити, проектувати, досліджувати: Аспект управління, 2007.

3. Метод проектів у технологічній освіті школярів. Посібник для вчителя під ред. Сасова І. А. — 2003р.

4. Новікова Т. Г. Проектні технології на уроці та в позаурочний час // Народна освіта, 2000, No 8-9, С. 22-29.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *