Тести та шпаргалки

Процентна ставка по депозиту


Завдання 1

Розрахуйте реальну процентну ставку за депозитом на основі наявної інформації (табл. 1). Зробіть висновок про доцільність розміщення коштів на депозиті.

Таблиця 1

Показники

Сенс

Річна номінальна процентна ставка за депозитом, %

вісім

Дата депозиту (у поточному році)

01.10

Прогнозований річний рівень інфляції на наступний рік, %

6

Індекс споживчих цін у поточному році, у % до грудня попереднього року:

Грудень

100

січня

100.5

лютий

101.1

березень

101.7

квітень

102.4

Може

103.1

червень

103.7

липень

104.5

серпень

105.1

Вересень

106.2

жовтень

Рішення:

Розрахувати рівень інфляції в поточному періоді за формулою:

Процентна ставка по депозиту,

де

яодин – індекс цін у поточному періоді;

я0 – індекс цін у базовому періоді.

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Таким чином, середньомісячна інфляція за період з січня по вересень поточного року становитиме:

Процентна ставка по депозиту

Таким чином, рівень інфляції до кінця поточного року становитиме 0,67% на місяць. У наступному році рівень інфляції, за прогнозами Банку Росії, становитиме 6% на рік, тобто. 6 / 12 = 0,5% на місяць.

Для розрахунку інфляції за весь термін депозиту переводимо рівень інфляції в індекс цін за формулою:

Процентна ставка по депозиту,

де

яодин – рівень інфляції поточного періоду у %.

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Індекс інфляції за весь термін депозиту розраховується за формулами:

Процентна ставка по депозиту,

де

яп – індекс цін за декілька періодів;

ят – індекс цін за період т.

Якщо я – постійний очікуваний (прогнозований) рівень інфляції для кожного періоду, потім для п такі періоди:

Процентна ставка по депозиту,

де

ят – постійний прогнозний індекс цін у кожному періоді т.

я = (1,0067)3  (1,005)9 = 1,0202  1,0459 = 1,067

Для розрахунку реальної процентної ставки переводимо індекс у рівень інфляції за формулою:

Процентна ставка по депозиту

Процентна ставка по депозиту

Для визначення реальної рентабельності інвестицій використовується рівняння І. Фішера:

Процентна ставка по депозиту,

де

рН – номінальна норма прибутку за період т (в акціях);

рР – реальна норма прибутку без інфляції за період т (в акціях);

я – рівень інфляції за період т (в акціях).

З цього випливає, що:

Процентна ставка по депозиту.

Процентна ставка по депозиту(1,22%)

Таким чином, якщо інвестувати гроші під 8% річних, то при прогнозованому темпі інфляції реальний дохід становитиме лише 1,22%. Отже, за процентної ставки, запропонованої комерційним банком, вкладник зможе забезпечити збереження своїх заощаджень від знецінення та плюс невеликий дохід від внесеного вкладу.

Завдання 2

Визначте, чи відповідає фактична кількість грошей в обігу реальній потребі в них (табл. 2). Зробіть висновок про дефіцит/надлишок коштів в економіці та наслідки, які можливі в цій ситуації. Які труднощі можуть виникнути при застосуванні формули К. Маркса на практиці? Як визначається реальна потреба в грошах в Російській Федерації?

таблиця 2

Показники

сума,

мільярдів рублів

Вартість товару, реалізованого в кредит

402.4

Сума сплаченого державного боргу

239.5

Заборгованість підприємств залізничного транспорту перед бюджетом

620.3

Вартість наданих послуг

1108.9

Собівартість виробленої та реалізованої продукції

1269.8

Державний борг перед підприємствами залізничного транспорту

1085.5

готівкою

80.7

Депозити до запитання та строкові залишки на рахунках

171.9

Рішення:

Фактична потреба в грошах у Російській Федерації визначається за формулою К. Маркса з урахуванням функції грошей як засобу платежу:

Процентна ставка по депозиту,

де

Процентна ставка по депозитукількість грошей, необхідних як засіб обігу та платежу;

К — сума цін товарів, проданих в кредит;

П — сума платежів за борговими зобов’язаннями, термін погашення яких настав;

Б — сума взаємопогашуваних розрахунків;

О — середня кількість обертів грошей як засобу обігу та платежу.

Гроші виконують функцію засобу платежу у всіх випадках, коли немає безпосереднього обміну товару на гроші. У функції платіжного засобу гроші використовуються при кредитних відносинах, у разі авансових платежів, а також при продажу товарів на основі передоплати.

При використанні формули К. Маркса на практиці можуть виникнути певні труднощі, т.к. закон грошового обігу дає лише правильну оцінку залежності потреби в обороті в грошах, але розрахувати таку потребу недостатньо. Причина таких ускладнень криється в нечіткості кордонів між готівковим і безготівковим обігом. Тому ця теорія не може бути використана для конкретного розрахунку необхідної кількості грошей в обігу, але може бути корисною при визначенні факторів, що впливають на грошовий обіг, а також при здійсненні державного регулювання грошового обігу.

На основі наявних даних розраховуємо швидкість обігу грошей за формулою:

Процентна ставка по депозиту,

де

М2 — готівка та сума коштів на банківських рахунках;

ВВП — це вартість товарів і послуг, вироблених в країні за певний період.

Процентна ставка по депозиту

Таким чином, в середньому 1 рубль обслуговує близько 9 операцій з продажу товарів в країні за період, що розглядається.

Розрахуємо реальну потребу в грошах за формулою К. Маркса:

Процентна ставка по депозиту

Таким чином, фактична потреба в грошах менше грошової маси: 169,37 і 252,6 млрд. крб. Така ситуація, коли емісія перевищує потреби економіки країни в готівці для обігу, може призвести до зростання темпів інфляції, але водночас може стимулюватися зростання економічної активності.

Завдання 3

Торгова операція була оформлена векселем зі строком обігу 60 днів, який обліковували в банку. Визначте дохід і річну дохідність для продавця векселя і банку. Умови угоди представлені в таблиці 3.

Таблиця 3

покажчик

Сенс

Сума векселя, руб.

240 000

Дата підготовки

12.08.05

Дата публікації

16.09.05

Процентна ставка, %

8.5

Облікова ставка, %

6.5

Рішення:

Визначимо загальну суму зобов’язання, яка буде сплачена в момент погашення векселя за формулою:

Процентна ставка по депозиту,

де

Н — номінал векселя;

т — термін позики;

K — база часу (кількість днів у році);

я — процентна ставка.

Процентна ставка по депозиту

Далі визначаємо ціну, за якою вексель обліковується комерційним банком:

Процентна ставка по депозиту,

де

т — кількість днів до дати погашення;

d — облікова ставка.

Процентна ставка по депозиту

Дохід комерційного банку:

243 400 — 242 301,32 = 1 098,68 руб.

Рентабельність цієї операції за 25 днів визначається відношенням доходу до витрат, понесених для отримання цього доходу:

Процентна ставка по депозиту(0,45%)

Відповідно річна прибутковість цієї операції за 360 днів становить 6,48%. Дохід продавця за векселем (постачальника продукції):

242 301,32 — 240 000 = 2 301,32 руб.

Рентабельність операції за 35 днів:

Процентна ставка по депозиту(0,96%)

Річна дохідність – 9,87%.

Завдання 4

Порівняйте відсотки, що підлягають сплаті, пов’язані з використанням відновлюваної позики та окремої позики (пролонгування), отриманої на основі простого відсотка строком на 1 місяць (таблиця 4).

Таблиця 4

покажчик

Сенс

Сума позики, руб.

112 000

Ставка кредиту, %

21

Комісія, %

7

Залишок рахунку, руб.

27 456

Динаміка руху коштів на рахунку підприємства наведена в таблиці 5.

Таблиця 5

День

один

2

3

чотири

5

6

7

вісім

Дохід, руб.

13 850

36 860

38 232

8 548

88 960

15 810

26 660

311 854

Витрата, руб.

0

98 860

48 765

39 652

56 780

38 563

45 679

285 675

День

9

десять

одинадцять

12

13

чотирнадцять

п’ятнадцять

16

Дохід, руб.

38 888

42 680

4 962

27 570

28 471

18 970

163 958

10 220

Витрата, руб.

10 400

87 994

12 458

25 431

16 778

14 577

114 397

27 695

День

17

вісімнадцять

19

двадцять

21

22

23

24

Дохід, руб.

14 836

57 113

22 428

23 050

14 000

21 752

166 875

52 593

Витрата, руб.

15 678

87 899

37 665

19 873

32 455

14 900

107 953

0

Рішення:

Розрахунок показників проводився на основі методичних рекомендацій у табличному редакторі EXCEL і зведено в таблицю 6.

Таблиця 6

День

Прийде

Споживання

Баланс

Розмір позики

Інтерес

комісія

Залишок позики

один

13 850

0

41 306

0

0,00

21.78

112000

2

36860

98 860

-20 694

20694

12.07

17.75

91 306

3

38 232

48 765

-31 227

31227

18.22

15.71

80 773

чотири

8 548

39 652

-62 331

62331

36,36

9.66

49 669

5

88 960

56 780

-30 151

30151

17.59

15.92

81 849

6

15 810

38 563

-52 904

52904

30,86

11.49

59 096

7

26 660

45 679

-71 923

71923

41,96

7,79

40 077

вісім

311 854

285 675

-45 744

45744

26.68

12.88

66 256

9

38 888

10 400

-17 256

17256

10.07

18.42

94 744

десять

42 680

87 994

-62 570

62570

36,50

9.61

49 430

одинадцять

4 962

12 458

-70 066

70066

40,87

8.15

41 934

12

27 570

25 431

-67 927

67927

39,62

8.57

44 073

13

28 471

16 778

-56 234

56234

32,80

10.84

55 766

чотирнадцять

18 970

14 577

-51 841

51841

30.24

11.70

60 159

п’ятнадцять

163 958

114 397

-2 280

2280

1.33

21.33

109 720

16

10 220

27 695

-19 755

19755

11.52

17.94

92 245

17

14 836

15 678

-20 597

20597

12.01

17.77

91 403

вісімнадцять

57 113

87 899

-51 383

51383

29,97

11.79

60 617

19

22 428

37 665

-66 620

66620

38,86

8.82

45 380

двадцять

23 050

19 873

-63 443

63443

37.01

9.44

48 557

21

14 000

32 455

-81 898

81898

47,77

5,85

30 102

22

21 752

14 900

-75 046

75046

43,78

7.19

36 954

23

166 875

107 953

-16 124

16124

9.41

18.64

95 876

24

52 593

0

36 469

0

0,00

21.78

112000

Загальна сума відсотків і комісій:

605,51

Користуючись відновлюваною кредитною лінією протягом місяця (24 банківські дні), підприємство сплатило відсотки та комісійні в розмірі 605,51 руб. Якби підприємство використовувало позику на основі простих відсотків, то її витрати, пов’язані з утриманням цього джерела фінансування, становили б:

Процентна ставка по депозитуПроцентна ставка по депозиту

Таким чином, за допомогою відновлюваної кредитної лінії підприємство сплатило відсотки на суму 605,51 руб. Якщо фірма буде використовувати позику на основі простих відсотків, то її витрати, пов’язані з утриманням цього джерела, складуть 1960 руб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *