Тести та шпаргалки

Проценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтування


Проценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняПроценти та облікові ставки за кредитом. Відсоткова ставка дисконтуванняВправа 1

Підприємство отримало позику на один рік у розмірі 10 мільйонів рублів. з умовою повернення 16 млн. руб. Розрахувати відсотки та ставки дисконту.

Рішення: Відсотки та ставки дисконту будуть однаковими, оскільки ми приймаємо період нарахування на рік і кредит також беремо на рік: 16*100/10=160%

Завдання 2

На банківському рахунку 1,2 млн руб. Банк сплачує 12,5% річних. Передбачається ввести весь капітал у спільне підприємство, а подвоєння капіталу прогнозується через 5 років. Чи варто приймати цю пропозицію?

Рішення: Обчисліть суму, яка буде на банківському рахунку через 5 років:

FV = PV*(1 + р)п

FV — майбутня вартість грошей

PV — початкова вартість (поточна)

р — банківська процентна ставка (в акціях)

п — період капіталізації

FV = 1,2*(1 + 0,125)5 = 2,162 млн руб.

А у разі участі в спільному підприємстві сума через п’ять років становитиме:

1,2 * 2 = 2,4 млн руб.

Оскільки, 2,4>2,162, вигідніше прийняти пропозицію укласти спільне підприємство.

Завдання 3

У вас 10 тисяч рублів. і хотів би подвоїти цю суму за п’ять років. Яка мінімальна прийнятна процентна ставка?

Рішення:

FV = PV*(1 + р)п

у нашому випадку PV=10000, FV=20000, п=5, значить р= або 14,87%.

Завдання 4

Банк пропонує 15% річних. Якому повинен дорівнювати початковий депозит, щоб через 3 роки на рахунку було 5 мільйонів рублів?

Рішення:

FV = PV*(1 + р)п

у нашому випадку FV=5000000, п=3, р=15%, то PV=5000000/(1+0,15)3= 3287581 руб.

Завдання 5

Який ваш вибір — отримувати 5 000 доларів США на рік або 12 000 доларів США через 6 років, якщо коефіцієнт дисконту становить: а) 0%; б) 12%; в 20%?

Рішення:

один) р=0%, тоді PV=FVз 5000

2) р=12%, то PV1=5000/(1+0,12)=4464,29$, PV2=12000/(1+0,12)6= 6079,57 дол. Оскільки 6079.57 > 4464.29, вигідніше прийняти другий проект.

3) р=20%, то PV1=5000/(1+0,20)=4166,67$, PV2=12000/(1+0,20)6= 4018,78 дол. Оскільки 4464.29 > 4018.78, вигідніше прийняти перший проект.

Завдання 6

Знайдіть оптимальну структуру капіталу, виходячи з умов, наведених у табл. один.

Таблиця 1 — Вихідні дані

Показники

Варіанти структури капіталу та його ціни

один

3

чотири

5

С

7

Частка власного капіталу

я00

90

80

70

60

п’ятдесят

4O

Частка позикового капіталу

0

десять

двадцять

тридцять

40

5О

60

Ціна акціонерного капіталу

13.0

13.3

14.0

15.0

17.0

19.5

25.0

Вартість позикового капіталу

_

7.0

7.1

7.5

8.0

12.0

17.0

Зважена ціна

Рішення:

один) WACC=13*1=13%

2) WACCu003d 0,9 * 13,3 + 0,1 * 7,0 = 12,67%

3) WACCu003d 0,8 * 14 + 0,2 * 7,1 = 12,62%

чотири) WACCu003d 0,7 * 15 + 0,3 * 7,5 = 12,75%

5) WACCu003d 0,6 * 17 + 0,4 * 8 = 13,4%

6) WACCu003d 0,5 * 19,5 + 0,5 * 12 = 15,75%

7) WACCu003d 0,4 * 25 + 0,6 * 17 = 20,2%

Оптимальна структура капіталу буде за мінімальним значенням WACC., тобто коли WACC=12,62%. Це третій варіант.

Завдання 7

Очікується, що проект, який потребує інвестицій у розмірі 160 000 доларів США, принесе річний дохід у розмірі 30 000 доларів США протягом п’ятнадцяти років. Оцініть доцільність такого інвестування, якщо коефіцієнт дисконту становить 15%. Розрахувати критерії: NPV, PI, IRR, ПП.

Рішення:

де Ся — грошові надходження ярік, я0 — початкові інвестиції р — норма прибутку.

NPV=30000/(1+0,15)+ 30000/(1+0,15)2+ 30000/(1+0,15)3+…+ 30000/(1+0,15)п’ятнадцять-160000=26087+22684+19725+17153+14915+12970+11278+9807+8528+7416+ 6448+5607+4876+ 4240+3687-16005010 USD

Тому що NPV=15421>0, то проект слід прийняти.

=175421/160000=1,096, отже PI>1, то проект слід прийняти.

IRR дорівнює ставці дисконту, за якою NPV=0, або тобто

NPV=30000/(1+р)+ 30000/(1+ р)2+ 30000/(1+ р)3+…+ 30000/(1+ р)п’ятнадцять=0, отже, r=16,97%. Оскільки IRR=16,97%>15%, то проект слід прийняти.

, ті. недисконтований термін окупності 5,33 року.

Завдання 8

Є два об’єкти інвестування. Необхідні капітальні вкладення однакові. Величина планового доходу в кожному проекті не визначена і наведена у вигляді наступного розподілу в табл. 2.

таблиця 2

Демонструвати АЛЕ

Проект Б

Дохід, дол

Ймовірність

Дохід у дол

Ймовірність

3000

0,10

2000 рік

0.1

3п’ятдесят0

0,15

Z000

0,25

4000

0,40

4000

0,35

4500

0,20

5000

0,20

5000

0,15

8000

0,10

Якому проекту краще? Розрахувати середнє математичне, дисперсію, стандартне відхилення, оцінити ступінь ризику кожного проекту.

Рішення:

1) Середнє математичне таке

Проект А: 3000*0,1+3500*0,15+4000*0,4+4500*0,2+5000*0,15=4075

Проект Б: 2000*0,1+3000*0,25+4000*0,35+5000*0,2+8000*0,1=4150

Виходячи з середньої ймовірної прибутку, проект В є кращим.

2) Дисперсність

Проект А: Г2=(3000-4075)2*0,1+(3500-4075)2*0,15+(4000-4075)2*0,4+(4500-4075)2*0,2+(5000-4075)2*0,15=115562,5+49593,75+2250+36125+128343,8=331875

Проект Б: Г2=(2000-4150)2*0,1+(3000-4150)2*0,25+(4000-4150)2*0,35+(5000-4150)2*0,2+(8000-4150)2*0,1=462250+330625+7875+144500+1482250=2427500

3) стандартне відхилення

Проект А:

Проект Б:

Оскільки стандартне відхилення проекту a менше, воно виглядає більш кращим.

4) ступінь ризику оцінюється через мінливість ознаки, або через коефіцієнт варіації

Проект А: V=576,09/4075=0,143

Проект А: В=1558,044/4150=0,375

В В від 0 до 10%, ризик слабкий, від 10 до 25% — помірний, від 25% — високий. Таким чином, проект А виглядає найменш ризикованим.

Відповідь: найменш ризикованим і бажаним є проект А.

Завдання 9

Для відкриття нового бізнесу потрібна сума в 200 000 доларів. Є два варіанти:

1 Випуск незабезпеченого боргу в розмірі 100 000 доларів США під 10% річних плюс 100 000 доларів США простих акцій у розмірі 1 доларів США;

2 Випуск незабезпеченого боргу в розмірі 20 000 доларів США під 10% річних плюс 180 000 доларів США простих акцій на 1 доларів США.

Прибуток до виплати відсотків, податків та дивідендів прогнозується на роки в такому обсязі (тис. дол.): 2006 – 40; 2007 — 60; 2008 — 80. Визначте прибуток на акцію, на який акціонери можуть розраховувати в кожному варіанті.

Рішення:

Прибуток на акцію = Чистий прибуток / Кількість звичайних акцій

1. Прибуток на акцію = (40 000 + 60 000 + 80 000) / 100 000 = 1,8 $ / акцію

2. Прибуток на акцію = (40 000 + 60 000 + 80 000) / 180 000 = 1 $ / акцію

Завдання 10

Компанія має три джерела капіталу: облігації, прості та привілейовані акції. Їх оцінки наведено в табл. 3.

Таблиця 3 — Вихідні дані

Джерела

Їх вартість

Ринкова вартість доларів США

Облігації

десять

300 /

Прості акції

16

400

Привілейовані акції

чотирнадцять

100

Знайдіть середньозважену вартість капіталу.

Рішення:

Загальна вартість=300+400+100=800 доларів

WACC=10*300/800+16*400/800+14*100/800=13,5%.

Відповідь: 13,5%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *