Принципи російської пунктуації, функції та види розділових знаків
Реферати

Принципи російської пунктуації, функції та види розділових знаків


ПУНКТУАЦІЯ — це сукупність правил пунктуації, а також сама система пунктуації.

Принципи російської пунктуації, функції та види розділових знаків.

Пунктуаційна система російської мови побудована на синтаксичній основі, майже всі пунктуаційні правила формулюються залежно від будови речення.

Хоча в російській мові є багато правил щодо обов’язкової пунктуації, російська пунктуація має велику гнучкість: є різні варіанти пунктуації, які пов’язані не тільки зі значенням, але й зі стилістичними особливостями тексту.

Функції розділових знаків.

Розділові знаки вказують на смисловий поділ тексту, вони також допомагають розкрити синтаксичну структуру тексту та його ритмо-мелодію.

Види розділових знаків:

  • виділені знаки (їх функціями є позначення меж синтаксичних конструкцій, які доповнюють, пояснюють члени речення; інтонаційно-семантичне виділення частин речення, конструкцій, що містять звертання або ставлення мовця до свого висловлювання): два коми і два тире (один парний знак), дужки, лапки;
  • знаки відокремлення (їх функціями є позначення меж між окремими самостійними реченнями, між однорідними членами речення, між простими реченнями в складному; вказівка ​​виду речення за метою висловлювання, за емоційним забарвленням): крапка , знаки питання та оклику, кома, крапка з комою, двокрапка, тире, три крапки;
  • особливий розділовий знак — червона лінія (позначає початок нового обороту в розповіді).

Розділові знаки бувають поодинокими і парними. Парні розділові знаки вказують на те, що встановлення першого розділового знака вимагає встановлення другого. До них належать дві коми та два тире (як окремі символи), дужки та лапки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *