Предмети стандартизації
Реферати

Предмети стандартизації


Предмети стандартизаціїСуб’єктами стандартизації є:
центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації;
рада зі стандартизації;
технічні комітети зі стандартизації;
інші організації, які займаються стандартизацією.

Посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і нагляд від імені органів стандартизації, метрології та сертифікації (предметами стандартизації) є:

а) Голова Державного комітету Російської Федерації по стандартизації і метрології — Головний державний інспектор Російської Федерації з нагляду за виконанням державних стандартів і забезпечення єдності вимірювань (далі — Головний державний інспектор Російської Федерації) ;

б) заступник Голови Державного комітету Російської Федерації по стандартизації і метрології та керівник структурного підрозділу Комітету, зазначеного в пункті 2 цього Положення, до обов’язків якого входить організація та здійснення державного контролю і нагляду — заступники Головний державний інспектор Російської Федерації з нагляду за виконанням державних стандартів та забезпечення єдності вимірювань (далі — заступники головного державного інспектора Російської Федерації);

в) керівники центрів стандартизації, метрології та сертифікації — головні державні інспектори суб’єктів (регіонів) Російської Федерації з нагляду за виконанням державних стандартів та забезпечення єдності вимірювань та їх заступники (далі — головні державні інспектори суб’єктів (регіонів) ) Російської Федерації (їх заступники)), які призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Державного комітету Російської Федерації по стандартизації і метрології;

г) працівники зазначеного структурного підрозділу Державного комітету Російської Федерації по стандартизації і метрології — державні інспектори з нагляду за виконанням державних стандартів та (або) забезпечення єдності вимірювань (далі — державні інспектори);

д) працівники структурних підрозділів центрів стандартизації, метрології та сертифікації — державні інспектори суб’єктів (регіонів) Російської Федерації з нагляду за виконанням державних стандартів та (або) забезпечення єдності вимірювань (далі — державні інспектори).

4. Державний контроль і нагляд здійснюють керівники та працівники центрів стандартизації, метрології та сертифікації та державних наукових метрологічних центрів, атестованих у порядку, встановленому Державним комітетом Російської Федерації по стандартизації та метрології.

5. Заступники головного державного інспектора Російської Федерації, головні державні інспектори суб’єктів (регіонів) Російської Федерації (їх заступники) та державні інспектори мають службові посвідчення за формою, встановленою Державним комітетом Російської Федерації по стандартизації та Метрологія.

6. Державний комітет Російської Федерації по стандартизації і метрології забезпечує розробку та в установленому порядку затверджує документи з організації та проведення державного контролю і нагляду, дає роз’яснення щодо порядку його здійснення.

7. Порядок стягнення центрами стандартизації, метрології та сертифікації зборів з суб’єктів аудиту за проведення контролю у випадках, встановлених законодавством Російської Федерації, та порядок визначення вартості його здійснення встановлюються Державний комітет Російської Федерації по стандартизації і метрології за погодженням з Міністерством фінансів Російської Федерації.

8. Державний контроль і нагляд здійснюється на підставі наказів (розпоряджень) головного державного інспектора Російської Федерації (його заступників) та головних державних інспекторів суб’єктів (регіонів) Російської Федерації (їх заступників).

Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб, які здійснюють державний контроль і нагляд, визначаються законодавством Російської Федерації.

9. Головний державний інспектор Російської Федерації (його заступники), головні державні інспектори суб’єктів (регіонів) Російської Федерації (їх заступники) мають право в межах своєї компетенції вимагати від федеральних органів виконавчої влади, виконавчої влади документи органів суб’єктів Російської Федерації та організацій і відомості з питань, що належать до компетенції Державного комітету Російської Федерації по стандартизації і метрології.

Перелік оплачуваних робіт і послуг, що виконуються федеральними державними установами, що належать до сфери управління Держстандарту Росії (ФУНКЦІЇ):

  1. Проведення випробувань на затвердження типу засобів вимірювальної техніки та на відповідність затвердженому типу.

  2. Повірка засобів вимірювальної техніки.

  3. Калібрування вимірювальних приладів.

  4. Сертифікація методів вимірювання.

  5. Експертиза нормативно-технічної документації.

  6. Дослідження (випробування) продукції.

  7. Акредитація метрологічних служб і лабораторій.

  8. Надання інформаційних послуг з питань стандартизації, забезпечення єдності вимірювань та оцінки відповідності.

Список центрів стандартизаціїметрологічні та сертифікаційні та інші організації, що належать до сфери управління Державного комітету Російської Федерації по стандартизації та метрології у Володимирській області —

  1. Володимирський Центр стандартизація метрологія та сертифікація

  2. Володимирський завод «Еталон», Володимир

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *