Правопис відокремлюючого б і б Правопис відокремлюваного ъ (твердий знак).
Реферати

Правопис відокремлюючого б і б Правопис відокремлюваного ъ (твердий знак).


1. Роздільний б (твердий знак) пишеться перед голосними е, е, у, і:

 • після префікса, що закінчується на приголосний: вхід, обхід;
 • у словах іншомовного походження після префіксів, що закінчуються на приголосний (ab-, ad-, diz-, in-, inter-, con-, counter-, ob-, sub-, per-, trans-) або після складної частки пан- : ад’ютант, трансєвропейський;
 • у складних словах, першою частиною яких є числівники дво-, три-, чотири-: двоярусний, триповерховий;

2. Це правило не поширюється на складні слова: діти.

Орфографія ділення б (м’який знак).

Розділяючи b (м’який знак) записують:

 • всередині слова перед голосними е, е, у, я: селянин, хуртовина;
 • в деяких словах іншомовного походження перед буквою о: медальйон, печериця.

Правопис голосних після шиплячих і q у суфіксах і закінченнях.

1. У закінченнях і суфіксах іменників, прикметників і суфіксів прислівників під наголосом після шиплячих і q пишеться о, без наголосу — е (нож’м, биг’го, книжка, кінець, дзвенить’. ви-вати; НІ екіла ‘жем, п’іщей, ред’жей, купців, обхідних).

2. Після шипіння під наголосом йо пишеться:

 • в закінченнях дієслів (іржаючи, лежачи),
 • у суфіксі дієслова -йовива- (вирвати),
 • в суфіксі іменника -ёр- (стажист),
 • у суфіксі віддієслівних іменників -йовк- (викорчовування),
 • із суфіксом пасивних дієприкметників -yon (n) — (бойовий, запрягний),
 • у суфіксі дієслівних прикметників (жжёни) та в словах, похідних від цих прикметників (жженка),
 • у займеннику про що,
 • слова і ні в якому разі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *