Правопис прислівників
Реферати

Правопис прислівників


Правопис прислівників.

1. Якщо прислівник утворений від короткого прикметника і має префікс в-, на- або за-, то голосний о пишеться в кінці (праворуч, ліворуч, знову),

якщо прислівник також утворений від короткого прикметника, але має префікс до-, від-, с-, то голосний а пишеться в кінці (праворуч, зрідка, білий);

2. У кінці прислівників після шиплячих 50 завжди пишеться ь (м’який знак), Виняток: уже, одружений, нестерпний.

3. Прислівники пишуться разом:

 • якщо вони утворені поєднанням прийменника з прислівником (назавжди) або з коротким прикметником (щільно, ліворуч),
 • якщо вони утворені шляхом додавання прийменників у і на до збірного числівника (тричі, по два),
 • якщо вони утворені шляхом додавання прийменника до повного прикметника чи займенника (вручну, необачно, щосили)

Виняток: якщо прикметник починається з голосного, то прийменник в пишеться окремо (відкритий),

 • якщо іменники, від яких утворені прислівники, не вживаються самостійно в сучасній російській мові (замкнув, розбитий),
 • прислівники із просторовим значенням, утворені від іменників, наприклад, відстань, висота, початок тощо (далеко, спочатку)

примітка: якщо в реченні є пояснення до іменника, то такі слова є вже не прислівниками, а сполученнями іменника з прийменником і пишуться окремо (з початку книги),

 • якщо неможливо поставити визначення між префіксом-прийменником і іменником, від якого утворено прислівник, але якщо це можна зробити, то ці слова є поєднанням іменника з прийменником і пишуться окремо (пор.: вичерпай повністю — підійди до коней коридору):

4. Прислівники пишуться через дефіс:

 • якщо вони утворені за допомогою префікса по- від повноцінних прикметників або прислівників, що закінчуються на -ома, -нім, -ні, іі (на мою думку, не-старий, по-російськи, по-котячому),
 • якщо вони утворені за допомогою префікса v- (в-) від порядкових числівників (по-перше, по-друге, по-третє),
 • якщо вони утворені повторенням того самого прислівника або додаванням синонімічних слів (ледве, тихо, тихо);

5. Прислівникові сполучення пишуться окремо:

 • якщо вони складаються з іменників з прийменником між ними (від газу до ока, плеча до полону),
 • якщо це сполучення з прийменниками без, перед, на, з і т. д. (без стримування, на бігу, негайно),
 • якщо іменник у цьому поєднанні зберіг якесь значення відмінкової форми (за кордоном, на совісті),
 • якщо прикметник, від якого утворено прислівник, починається з голосного, то прийменник в пишеться окремо (у відкритому вигляді).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *