Позашкільні навчально-віховні іпотеки
Тести та шпаргалки

Позашкільні навчально-віховні іпотеки


Позашкільні навчально-віховні іпотеки

Позашкільні навчально-виховні заклади — загальнодоступні заходи освіти, які дають ідіті інатству додаткову освіту, срямована здобуття знані, уміні і навички і інтереси, забезпечують свободи організації і самореалізації творчих історій.

Перед ними лежать палаци, будинки, вокзали, клуби та центри дитячої, юнацької творчості, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.

Такі іпотеки можуть бути комплексними і профільними. Комплекс — творчі об’єднання за інтересами (гуртки, секції, ансамблі, театри також). Профіль — забезпечення розуму для розвитку природних нагілів та інтересів і ділітків, насичення їх прибів з ніїнного діяльності. Усі смердить працюють за річним планом, навчальний рік вони починаються, як правило, 10 весни потоку і закінчуються 26 січня наступального року.

Кількість студентів обирається як на безконкурсній основі, так і після конкурсу подумайте, як обирається сама іпотека. Початково-духовний процес розвивається диференційовано, залежно від індивідуальних здібностей дітей та вдосконалення їх столітніх особливостей.

У палацах і будинках дитячої творчості організовуються колективи (наукові, технічні, містичні, спортивні та ін.), творчі колективи художньої самодостатності (хори, оркестри, ансамблі пісні і танцю, театральні колективи та інші), клуби любителів природи.

Серед школярів роботу в технічному кабінеті проводять центри та станції юних техніків, організовуючи гуртки радіотехніки, авіамоделювання, фотолюбителів, телемеханіків та ін.

Центри та станції юних натуралістів здатні розвивати у навчанні любов та інтерес до природи, формуючи їх до скорочення і розпочати свою багаторічну роботу. Робочі колективи юних містян, тваринників, садівників, механізаторів сільськогосподарського стану та ін.

Центри та станції для юних туристів організовують дорожчих школярів для внутрішнього розміщення для навчання та навчання на рідній землі та інших краях. Більш дорогими можуть бути пішохідними, ліжними, автомобільними, авіаційними, велосипедними, водними, залізничними, комбінованими.

Діти спортивних шкіл готуються на основі загального фізичного розвитку кваліфікованих спортсменів. У таких школах є секції з усіх видів спорту, а в них – первинні групи за статусом, віком та рівнем спортивної підготовки учнів.

Діти аеродромів сприяють розширенню технічного кругозору та розвитку технічної творчості учнів, допомагають в організації професійного спрямування.

Діти бібліотеки надають практичну допомогу школярам у пізнанні основ науки, сприяють розвитку читацьких інтересів, розвитку культури читання, любові до книги.

У 1521 р. пост-масовий заклад позичено понад 1 млн 250 тис. дітей. З ними працює понад 3,5 тиса. педагогічні працівники-практики.

Як і в посткласі, у посткласичних роботах середньої школи є масові, групові та індивідуальні форми дітей. За їх зобов’язаннями читати лекції про досягнення науки і техніки, організовувати зустрічі з дітьми науки, техніки, мистецтва, проводити виставки дитячої творчості, олімпіади, оглядати навкруги, конкурси тощо. Групові форми психічної роботи використовуються студентами для роботи над діяльністю гуртків, секцій, гуртків, студій тощо. Надто тонка індивідуальна форма роботи та переведення школярів на творчі індивідуальні завдання, заняття навчанням грі на музичних інструментах, образотворча діяльність у школах мистецтв.

Творчі об’єднання в цих іпотеках класифікуються за трьома рівними:

Початковий — твори колективно розвиваючої безпосередності, що виявить прояв творчих здібностей дітей, розвиток їх інтересу до творчої діяльності.

Головне – це творча спільнота, як розвивати інтереси дітей та учнівської молоді, давати їм додаткову освіту, задовольняти потреби професійного спрямування.

«Віщий» — творче об’єднання за інтересами юних талантів, обдарованих дітей та молоді.

Відповідно до вівня класифікації означають мета та перспективи діяльності творчого об’єднання, перший числовий склад, кількість років для запуску програми.

Керівникам ДНЗ важливо надати допомогу школам в організації поетапної роботи з учнями. В Україні діють три великі державні фонди – еколого-натуралістичний центр, центр науково-технічної творчості, центр туризму та краєзнавства. Як науково-методична установа функціонування Національного центру естетичного виховання. Зашитий новий тип клубів нового типу: на щастя, це ж-діноські Центри творчості, туризму, обласного, спортивно-технічного, театральних комплексів, соціально-педагогічних комплексів, соціально-педагогічних комплексів.

Для участі в іпотеці високого рівня проводяться Всеукраїнські конкурси «Зміна науки», «Таланти твої, Україно», виставки, олімпіади, турніри, конкурси.

Вимоги до ступеня вищої школи ставлення вигукнути від високих принципів в організації роботи ліцею та школи, які переносять органічний зв’язок стандартів вищої школи на старшу школу; угодженість дій з виховної роботи дитячих та молодіжних організацій, сім’я і громіздкість; масове посягання дітей на уми дотримання добровільності школи участь у колективах та секціях вищих навчальних закладів; піднесення масових, групових та індивідуальних форм духовної роботи; вільний вибір дітей до характеру творчої діяльності; стимулювання їх активної творчої діяльності.

Розуміння колективу: сутність, ознаки, функції, структура

Оцінюючи роль колективу у розвитку особливостей, значення колективізму як фігури особливості, мати на порозі, що «ніякі благородні цілі не можна досягти, не об’єднавши людей у ​​співочих засідках (ні проблеми, ні витрати на творчість). , моральний вибір поганий). Пізніше ми не бачимо все більш чітко, що було багато колективного розвитку: розвиток навичок взаємодопомоги та взаємодопомоги, дисципліни як способу культу інших, до суспільства, у відповідь на стандарти життя. . Без кого не можна корчити свідома халк, повноправного члена суспільства.

Колектив — це організована форма об’єднання людей на основі цілеспрямованої діяльності.

Дитячий колектив — це дитяче об’єднання, організоване кооперативною роботою (навчальною, тренувальною, спортивною, громадською).

Характерними фігурами для колективу є підтримка значної мета, хороша злагодженість діяльності, спрямована на її осягнення, прояв органів саморегуляції, встановлення співочих психологічних трунів серед її учасників. Дитячий колектив народжується в інших колективах із багатовіковими перервами, специфічною роботою (навченням), останнім дрібним складом, днем ​​життя, потребою педагогічної освіти.

У школах є такі види колективів: а) початкові — класні (початкові або контактні), вищі шкільні, предметні гуртки; б) саморобні організації — колективи художньої самодостатності (хор, ансамблі, оркестри); в) товариства – спорт, книголюби та інші; г) об’єднання за інтересами; ґ) тимчасове об’єднання для виконання сінгів творів. Усі види колективів пов’язані між собою первинним методом початкової та середньої діяльності школи, що забезпечує привчання учнів до різноманітних видів діяльності. Найважливішим за характером діяльності є колектив класу. Вони звинувачують наітривалі стосунки між учасниками та між викладачами та колективом. Шкірний колектив може організувати саморегуляцію, як би відразу налагодити систему учнівської саморегуляції школи.

Між структурними підрозділами колективу вищої школи існують ознаки зв’язків і взаємозалежності. Особливо важливе значення для роботи вищого навчального закладу має зв’язок між початковими колективами (класами), колективами старшої школи з академічними колективами інших шкіл, дитячими та молодіжними організаціями. Сморід привабить до розвитку широких соціальних контактів, інтересу до життя та діяльності інших команд, до пізнання майбутнього.

Колектив виконує організуючу (дбає про свою діяльність), виховну (вдягає моральні перестановки), стимулюючу (формує морально цінні стимули, регулює поведінку своїх членів, взаємно поділяє учасників) функції.

Дивлячись на дитячий колектив як на засіб виховання, сани закликати тих, хто «нагнітаючи соціальну та фізичну загострення складає середній тип людей, вирівнюючи, уніформуючи характери: треба брати один тип іншого вбрання, звук, порядок день. Лише в певних настроях оточення дитячого життя складається так радісно, ​​що надає розвитку індивідуального характеру суспільному розвитку і дає цілу гармонію, бажан для розміщення.

Для колективу важливий стиль та тонус життя та діяльності А. Макаренка. Вони є найважливішими і найважливішими елементами колективного виховання. Стиль — внутрішня духовна сила колективу — передає відчуття добра, яке кричить про цінність свого колективу, гордість за новий; активність (підготовленість до впорядкованої гри); стійкість у руках, словах, емоціях. Виявляється в тонусі — дика духовно-емоційна забарвлення діяльності колективу (мажорність, уповна покойна діяльність, бадіоріст, оптимізм).

На таких принципах буде будуватися життя тієї діяльності наукового колективу.

Єдність і цілісність. Основні колективи асоціації не винні в організації своєї діяльності ізольовано, але можуть спрямовувати їх на досягнення глобальної мети виховання загальновизнаної спеціальності.

Рівний рух вперед. А. Макаренко поважав основний закон колективу як форми життя, а якщо це був зуб, то це була форма смерті. Реалізація цього принципу вимагатиме подальшої постановки завдання, завершення виховантів до їх розв’язування, віявання з боку їх діяльності, переживання радості на хвилі успішного виконання.

Організація різноманітних заходів. Спеціальність людини формується лише в діяльності, а якщо ви бачите щось інше, то думайте краще для загального розвитку. Від благоустрою цієї школи, кримської первинної діяльності, дійти до пружної коричневої практики, спорту, художньої самодисципліни. Таким обрядом збагачується духовне життя колективу у вогні шкірного йога члена зокрему.

Ліплення почесніше. Воно є показником установки школи на команду. Почуття шану пов’язане з почуттю об’язку і відповідальності. Учень, який дорожить честью своєї школи, ще більше увіконує своє взуття.

Спад поколінь, збереження колективних традицій. Шкільний колектив стрімко оновлюється, щоб з покоління в покоління можна було передавати все надбання, традиції школи. Особливу увагу хотілося б приділити збереженню та застосуванню шкільних традицій, як неписаних законів, щоб життя колективу можна було покращити шляхом реформування та керівництва.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *