Порівняння цивілізації, формації та культури
Химия

Порівняння цивілізації, формації та культури


Завантажити реферат: Порівняння цивілізації, формації та культури

Спробуємо порівняти три найважливіші поняття у житті: цивілізація, формація і культура.

Поняття цивілізації тісно пов’язані з поняттям культури, причому у негативному сенсі, а й у позитивному плані, тобто. протиставляється культурі, як матеріальне, технічне – духовному, як стандартне та нелюдське – унікальному та гуманному. О.Шпенглер розглядав цивілізацію, як занепад культури: «Цивілізація є неминуча доля культури… логічне слідство, завершення та результат культури». Але таке протиставлення не є адекватним відображенням протиріч сучасного світу. Цивілізація є соціокультурна освіта, і цим вона відрізняється від формації, що оточує систему соціальних зв’язків безвідносно до культури. Звідси випливає можливість використання поняття цивілізації для характеристики конкретних просторово-обмежених товариств зі своєрідною культурою. Інакше кажучи, у світі існує не одна, а безліч локальних цивілізацій, здатних зберігати свої типові особливості в різних суспільних формаціях.

Протиставлення цивілізації та культури коріниться у глибинних протиріччях розвитку цивілізації, що породжує в ході свого розвитку насильство, війни, руйнування та загибель культур, відчуження та експлуатацію, багатство одних та злидні інших. І все-таки протиставлення культури та цивілізації теоретично неправомірне, бо без культури існування цивілізації немислиме, оскільки вона втрачає тоді свого суб’єкта — людину, здатну відтворювати умови цивілізації та розвивати її.

Різноманітність культур у рамках цивілізації не виключає наявності у них спільних моментів, загальних проблем, загальних принципів, наприклад, принципів гуманізму, по-перше, і взаємодії, взаємопроникнення та взаємозбагачення культур – по-друге.

Те, що ці процеси протікають не без суперечностей, не скасовує їх значення для прогресу цивілізації. Адже й різні суспільні формації — кожна за своїм — роблять свій внесок у розвиток цивілізації.

Формація та цивілізація різні середовища у розвитку суспільства як цілісної системи. Як не можна пізнати механізм розвитку будь-якого суспільства, досліджуючи лише базисні чинники та опустивши надбудовні, так неможливо й зрозуміти секрети управління суспільним розвитком, орієнтуючись або лише на формаційний, або лише на цивілізаційний аспект у його динаміці.

Формація – соціоекономічна категорія, цивілізація – соціокультурна.

Поняття формації має значення як системотворчого початку всього соціально-економічного та політичного устрою даного суспільства. Формації розрізняються за домінуючими формами власності. Перехід від однієї формації в іншу обумовлений зміною форм власності на основні засоби виробництва, що відбувається під впливом прогресу продуктивних сил, що відкриває нові матеріальні можливості для людської діяльності, для формування суспільних відносин.

У понятті цивілізація поєднуються соціальні та культурні аспекти життя суспільства, цивілізація є етапом історії, що починається разом із виходом історії з природного, тобто. первісного, стану та розвивається далі на основі ним самим створюваних передумов, що вона характеризує наступність у розвитку суспільства. Разом з тим наполегливо стверджувалася думка, що фактично в історії існують різні цивілізації, так би мовити, «формаційні»: капіталістична цивілізація, комуністична цивілізація тощо. Через війну цивілізаційний підхід втрачав свою відносну самостійність і підпорядковувався формаційному, а поняття цивілізації ставало підсобним, необхідним лише виконання деяких аспектів суспільно-економічної формації. Якщо теорія формацій спрямовано виявлення закономірностей, властивих суспільству різних етапах історії, а як і його структури кожному з цих етапів, то цивілізаційний підхід вирішує зовсім інші пізнавальні завдання. Дві є головними. Перша — це аналіз соціальних механізмів діяльності людей, які забезпечують можливість існування суспільства цьому, тобто. цивілізованому рівні, що уберігають його від розпаду та здичавіння. Ці механізми постійно розвиваються, удосконалюються чи усуваються. Якщо той чи інший механізм усувається, то починається деградація пов’язаних із ним соціальних структур. Кожна наступна формація є кроком уперед у розвитку цивілізації, а чи не посяганням на її основи. Загибель тих чи інших цивілізацій у минулому не зупиняла історичного руху, бо то були локальні катастрофи.

Прогрес цивілізації за всієї його суперечливості таки пов’язані з розвитком і вдосконаленням її соціальних механізмів. Ці механізми забезпечують життя сучасного суспільства розвиток продуктивних сил, техніки, науки, підтримують відповідну динаміку суспільних відносин.

Друге завдання, яке вирішується цивілізованим підходом до історії, — виявлення її людського виміру, механізмів формування особистості цивілізованої людини, аналіз культури як заходи розвитку людини, її здатності до діяльності. Поняття «цивілізації» ширше поняття формації, проте її об’ємність не можна розглядати спрощено: не можна скажемо стверджувати, що цивілізація — це формація плюс сфера культури даного суспільства. Відмінності між цими категоріями обумовлені ще неадекватністю структурних зв’язків між явищами та процесами.

Отже, такі поняття як цивілізація, формація і культура не можна зрівняти, але водночас тісно пов’язані між собою.

Використовувана література:

«Цивілізації» під редакцією М.А.Барг 1 та 2 випуски

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *