Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Попит та пропозиція у маркетингу


Попит та пропозиція у маркетингу

Маркетинг – це система управління, коли у основі прийняття будь-якого госп. Рішення лежить інформація про ринок. Т. о., маркетинг – невід’ємний супутник сучасного ринку з його гострою конкуренцією, що динамічно змінюється кон’юнктурою.
Функціонування будь-якого товарного ринку відбивається з допомогою низки показників, основними у тому числі є попит і пропозицію. З позиції маркетингу , З і П – основні об’єкти постійного спостереження, детального вивчення й у окремих випадках, маніпулювання із боку фірми (наприклад, формування смаків споживачів, отже можливого попиту з допомогою реклами, паблік рилейшенз). Від того, наскільки точно і своєчасно проводяться маркетингові дослідження С і П на тому чи іншому сегменті ринку, наскільки правильно спрогнозовані їх майбутні зміни, залежить успіх фірми у всіх її починаннях.
Попит. Характеризує кількість продукції (товарів та послуг), яку споживачі хочуть і можуть купити за деякою ціною протягом певного часу дії ціни. Крім ціни на попит впливають:
1) смаки споживачів,
2) доходи споживачів,
3) ціна на товари-замінники,
4) очікування споживачів.
Споживчий попит визначається з допомогою низки показників товарного споживання та опитувань покупців, і навіть експертних і кон’юнктурних оцінок. Він також може бути кількісно виражений як потенційного обсягу покупки.
У господарській практиці зазвичай виділяють такі види попиту:
а) макропопит (З великі об’єднані за тією чи іншою ознакою групи товарів(Т)) і мікропопит (З відд. види Т);
б) міський та сільський попит, З окремих соціальних груп населення;
в) задоволений та незадоволений С;
г) умовно задоволений С (коли Т придбані, але найгіршої якості чи іншого виду);
д) відкладений С (коли покупка відкладена до накопичення визна. суми);
е) твердосформульований;
ж) альтернативний С (покупець приймає остаточне рішення про покупку в магазині);
з) імпульсний або спонтанний С та ін.
Для вивчення З використовуються разл. методи. Один із них – ведення журналів обліку попиту, у яких постійно записуються незадоволені запити покупців (“Книга скарг і пропозицій”). Суть іншого полягає у зіставленні асортиментної структури продажу, надходження та запасів (наприклад, якщо середня ціна продажу менша, ніж середня ціна запасів та надходження, то попит мають більш дешеві види Т, а дорогі не знаходять збуту). З метою вивчення З можуть застосовуватися також моментні опитування покупців (усні чи письмові), виставки-продажу та інших. заходи.
Речення. Характеризує кількість продукції (Т та У), яку виробники хочуть і можуть продати за деякою ціною протягом певного часу дії ціни.
Крім ціни на П впливають:
а) технологія виробництва (якщо вводиться досконаліша технологія, то знижується собівартість і випускається більше продукції);
б) ціна на робочу силу, основні та оборотні фонди, природні ресурси, при зниженні цін на які також зменшується себ-ть і випускається більше продукції;
в) число виробників (що більше, то більше вписувалося пропозиція Т і У);
г) податки та субсидії (підвищення податків знижує пропозицію, а субсидії призводять до розширення виробництва).
С і П – основні характеристики ринку, які надають першочергового впливу і є головними, визначальними орієнтирами всіх етапів маркетингу, завдання якого у зв’язку точно сигналізувати про зміни З і П, використовуючи цю інформацію з максимальною вигодою для фірми.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *