Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Попит на економічні ресурси


Попит на економічні ресурси

Завантажити реферат: Попит на економічні ресурси

1. Попит на економічні расурси похідний, оскільки:

— він залежить від попиту на продукт, який виробляється з його допомогою;

— Залежить від попиту на ресурс-компонент;

— Залежить від стану економіки;

— Залежить від державної політики.

2. Магазин з продажу одягу продає піджаки за ціною $20,

Господар вважає, що колись він наймає додаткових працівників:

у раб. TR I) Визначити ARP (середній продукт в грош1 $1000 ном виразі якщо найнято четверо робочих

2 $1400 II) Який буде TR працівника якщо ціна $25

3 $2000 a) 20 а) 20

4 $1600 б) 30 б) 75

5 $800 в) 50 в) 300

г)-20 г) 400

3. Якщо MRP менше з/п, то

а) фірма отримує прибуток;

б) зазнає збитків;

в) їй слід збільшити кількість зайнятих;

г) їй слід знизити кількість зайнятих;

4. Дано: одиниці валовий вартість ресурсів товар продукції

0 0 3.80

1 10 3.70

2 19 3.60

3 27 3.50

4 34 3.40

5 40 3.30

I) Порахувати MRP 2-х одиниць: 37 31 27 23

II) MRP для 4-х одиниць: 27 21 16 13

5. Конкурентна фірма сплачує заробітну плату $2 та за К (капітальний ресурс) $1. В даний час MPk = $ 5, а MPl = $ 30. Для мінімізації витрат фірма повинна:

а) Використовувати більше праці та менше капіталу;

б) Навпаки;

в) Менше і L та K;

г) Пропорційна кількість і того, і іншого.

6. Конкурентна фірма на ринку використовує два фактори: працю та капітал. MPl = $ 16, MPk = $ 12; Pl = $ 4, Pk = $ 3. У точці максимальної

прибутку ціна продукції дорівнюватиме:

а) 3

б) 4

в) 25

г) між 3 і 4

7. Фірма аналізує використання 10 одиниць ресурсу Х за ціною

$2 за одиницю та 15 одиниць за ціною, що зросла до $4. Яка еластичність ресурсу Х?

а) 1/2

б) 3/5

в) 5/3

г) 2

8. Якщо граничний продукт фактора Х менший від граничного продукту фактора Y (MPx < MPy), то:

а) фірма повинна використовувати більше X, ніж Y;

б) максимізуючи прибутки, фірма максимізуватиме різницю між MRP у грошах і з/п працівників

в) Ціна ресурсу безпосередньо не впливає на еластичність попиту за ціною.

Монополія

1. Наступні цифри характеризують чисту монополію та вироблені їй товари:

вартість обсяг пр-ва вал витрати (TC)

22 0 20

20 1 24

18 2 27

15 3 32

14 4 40

12 5 49

10 6 59

2. У фірми-монополіста такі показники: ціна обсяг попиту обсяг предл. ТС

2.75 3 3 4

2.50 4 4 4.50

2.25 5 5 4.75

2.00 6 6 5.75

1.75 7 7 7.75

I) Визначити рівноважну ціну: 2.50 2.25 2.00 1.75

II) Фірма отримає прибуток: 10 6.50 4.50 -7.23

3. Монополіст продає 10 одиниць продукції за $12 та 9 по $13

Визначити MR 10-ої одиниці.

а) 1

б) 3

о 12

г) 120

4. Монополіст, що максимізує прибуток у SR, повинен виробляти:

а) на еластичній ділянці кривої D;

б) на нееластичному;

в) у точці, що відповідає точці на D, коли MR=max;

г) обсяг, у якому MTR-MC прагнути max.

5. Багато хто вважає, що монополісти встановлюють ціни, які хочуть без шкоди для продажу. Однак для максимізації прибутку монополіст повинен дотримуватися однієї з умов:

а) MC = P;

б) MR = P;

в) AC = P;

г) MR = MC.

Монополістична конкуренція

1. У монополістично конкурентній фірмі в SR здійснення здійснюється виробництво при Р=$3 і МС=$5. Для максимізації прибутку фірмі необхідно:

а) keep on producing у тому обсязі;

б) підвищити пр-во і знизити ціну;

в) знизити пр-во та підвищити ціну;

г) Cannot be determined from given information (without MR).

2. Монополістично конкурентна фірма в SR виробляє Q, у якому AC=$4.50; P = $ 4; MR=$2.50 та MC=$2.50

Це означає, що фірма діє:

а) із прибутком;

б) зі збитками;

в) ефективному рівні пр-ва;

г) на оптимальному рівні пр-ва.

3. Монополістично конкурентна фірма в SR діє на ур-ні пр-ва, коли P=$21, AC=$15, MC=$13 та MR=$13. У SR фірмі потрібно:

а) зменшити ціну;

б) підвищити обсяг пр-ва;

в) знизити обсяг пр-ва;

г) не змінювати обсяг пр-ва.

4. Крива попиту монополістично конкурентної фірми більш еластична ніж монополістична фірма.

5. Якщо у монополістично-конкурентної фірми оптимальний обсяг пр-ва досягається тоді, коли

P < AVC, вона має закритися.

False or True?

6. У LR монополістично конкурентна фірма повинна зробити коли:

а) P > MC;

б) P> MR;

в) P> min ATC.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *