Поняття небезпечних виробничих факторів.
Химия

Поняття небезпечних виробничих факторів.


Поняття небезпечних виробничих факторів.

Завантажити реферат: Поняття небезпечних виробничих факторів

Небезпечний виробничий фактор — фактор середовища та трудового процесу, який може бути причиною травми, гострого захворювання чи раптового різкого погіршення здоров’я, смерті.

Залежно від кількісної характеристики та тривалості дії небезпечними можуть стати окремі шкідливі виробничі фактори.

Шкідливий виробничий фактор — фактор середовища та трудового процесу, який може викликати професійну патологію, тимчасове чи стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров’я потомства.

На підприємствах працюючі можуть піддаватися впливу різних небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що підрозділяються за ГОСТ 12.0.003-74 на такі класи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються на наступні:

рухомі машини та механізми; рухомі частини виробничого обладнання; вироби, що пересуваються, заготівлі, матеріали; конструкції, що руйнуються; гірські породи, що обрушуються;

підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

підвищена чи знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації;

підвищений рівень інфразвукових коливань;

підвищений рівень ультразвуку;

підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні та його різка зміна

підвищена чи знижена вологість повітря;

підвищена чи знижена рухливість повітря;

підвищена чи знижена іонізація повітря;

підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;

підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини;

підвищений рівень статичної електрики;

підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

— підвищена напруженість електричного поля;

підвищена напруженість магнітного поля;

відсутність або нестача природного світла;

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена яскравість світла;

знижена контрастність;

пряма та відбита блискітність;

підвищена пульсація світлового потоку;

підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

підвищений рівень інфрачервоної радіації;

гострі кромки, задирки та шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів та обладнання;

розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі (підлоги);

невагомість.

Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються:

за характером на людини на:

токсичні;

дратівливі;

сенсибілізуючі;

канцерогенні;

мутагенні;

що впливають на репродуктивну функцію;

по шляху проникнення в організм людини через:

органи дихання;

шлунково-кишковий тракт;

шкірні покриви та слизові оболонки.

Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори включають такі біологічні об’єкти:

— патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпростіші) та продукти їхньої життєдіяльності;

— мікроорганізми (рослини та тварини).

Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори за характером дії поділяються на:

фізичні навантаження;

нервово-фізичні навантаження.

Нервово-психічні навантаження поділяються на:

розумова перенапруга;

перенапруження аналізаторів;

монотонність праці;

емоційні навантаження.

Один і той же небезпечний і шкідливий виробничий фактор за природою своєї дії може ставитись одночасно до різних груп.

Така класифікація потрібна для виявлення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які можуть мати або мають місце на виробництві та, зрештою, для повної нейтралізації чи зменшення цих факторів.

Вибір методів та засобів забезпечення безпеки повинен здійснюватися на основі виявлення цих факторів, властивих тому чи іншому виробничому обладнанню чи технологічному процесу. Дуже важливо вміти виявити небезпеку та визначити її характеристики.

Простір, в якому можлива дія на працюючих небезпечних та (або) шкідливих виробничих факторів, називається небезпечною зоною.

Професійний ризик — ризик, який пов’язаний з професійною діяльністю та є результатом дії комплексу різноманітних причин: технологічних, організаційних, соціальних та економічних.

Спеціалісти Міжнародної організації праці (МОП) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) виділяють понад 150 класів професійних ризиків та приблизно 1000 їх видів, які становлять реальну небезпеку для 2000 різних професій. При цьому вважається, що дана класифікація є неповною та охоплює лише окремі аспекти безпеки та гігієни праці.

Настільки широке поширення професійних ризиків пояснюється високим рівнем розвитку індустріальної праці, коли активне застосування техніки та технології, хімічних та біологічних речовин, різних видів енергії та проникаючого випромінювання призводить до того, що практично всі сфери життєдіяльності людей (у тому числі і невиробничі) буквально пронизані ризиками .

Визначення основних понять: професійні захворювання (отруєння), гострі та хронічні профзахворювання, виробничо-обумовлені захворювання, професійний ризик.

Професійне захворювання — Захворювання, викликане впливом шкідливих умов праці.

Гостро професійне захворювання – захворювання, що виникло після одноразового (протягом трохи більше однієї робочої зміни) впливу шкідливих професійних чинників. Під професійної захворюваністю розуміється кількість осіб із вперше встановленим захворюванням у поточному календарному році, віднесене до працюючих (на конкретному підприємстві, галузі, міністерства, тощо).

Хронічне професійне захворювання — захворювання, що виникло після багаторазового та тривалого впливу шкідливих виробничих факторів.

Групове професійне захворювання — Захворювання, при якому одночасно захворіло (постраждало) дві і більше людей.

Термін «профзахворювання» має законодавчо-страхове значення. Список професійних захворювань затверджується у законодавчому порядку.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *