Побудова креслення штанів - скачати безкоштовно
Реферати

Побудова креслення штанів — скачати безкоштовно


Побудова креслення штанів.

Знімаються такі виміри: Ст- півокружність талії;

 • Проведемо дві взаємно перпендикулярні прямі в точці Т.

 • Від точки Т вертикально вниз відкладаємо довжину штанів і встановлюємо t. O, тобто TO=db=…

 • Від ТО вертикально вниз відкладіть поділ низу штанів і установіть TN (дорівнює 4-5 см.)

 • Від tT вертикально вниз відкладіть довжину штанів до колін і встановіть точку К., тобто ТК = Дб.к. = …

 • Від tT вертикально вниз відкладаємо відрізок TB = сб: 2 = … (для жіночих штанів TB = сб: 2 + 1 … 1,5)

 • Проведіть горизонтальні лінії через точки B, K, O, H.

 • Від tB вліво і вправо по горизонталі відкладаємо відрізки BB1 і BB2, які за формулою BB1=BB2=(TB+6):2=…

 • Від t.B1 вправо по горизонталі відкладаємо 4 див. і ставимо t.B3, тобто B1B3=4 (для дитини 3-10 років B1B3=2…3см.)

 • Від точки В3 проводимо вгору вертикаль, яка перетинається з лінією талії дає т.Т1.

 • 10. Від Т1 вправо по горизонталі відкладаємо ширину передньої половини брюк по лінії талії: T1T2 = St: 2 + 4 см. u003d …

 • Точку Т2 піднімають вертикально вгору на 1 см. і отримуємо t.T3, тобто T2T3=1.

 • З’єднуємо точку Т3 прямими з точками Т1 і В2 (див. малюнок)

 • Біля ТТ малюємо складку шириною 2 см, глибиною 2,5 см або виточку шириною 2 см, глибиною 7-8 см.

 • Від tK вліво і вправо по горизонталі відкласти відрізки KK1 і KK2, рівні 11-12 см.

 • По лінії низу штанів від tH і O вліво і вправо по горизонталі відкладаємо для пошиття звичайних штанів стільки, скільки значення відрізків KK1 і KK2. Отримали t.N1, H2 і O1, O2.

 • Точки В1, К1, О1, Н1 з’єднують прямими. Точки В2, К2, О2, Н2 з’єднані прямими.

 • Від т. В3 відкладаємо 4 см вертикально вгору. і ставимо t.B4, тобто B3B4=4(для дітей B3B4=2-3см.)

 • Розрізаємо бантик плавною кривою, з’єднуючи точки Т1, В4, В1, як показано на малюнку

 • Для побудови ріжучого гульфика і схилу від точки Т1 вправо відкладаємо по горизонталі 5 см, від отриманої точки опускаємо вертикаль вниз до рівня точки В4 і витягуємо гульку і схил, як показано на кресленні.

 • Конструкція задньої половини.

 • Від т.К1, О1, Н1 вліво по горизонтальних лініях відкладаємо 2 див. і ставимо т.К3, О3, Н3, які з’єднуємо між собою прямими лініями. Від т.К2, О2, Н2 вправо по горизонтальних лініях відкладаємо 2 см, отримуємо т.К4, О4, Н4, які з’єднуємо один з одним.

 • Від точки В2 вправо по горизонталі відкладіть відрізок В2В5, рівний відрізку В1В3, взятому з розрахунків передньої половинки штанів, тобто В2В5 = В1В3 = 4см. (Для дітей B2B5 = 2-3 см.)

 • З’єднуємо точку К4 прямою з В5 і продовжуємо цю пряму далі вгору, поки вона не перетнеться з горизонтальною лінією, що проходить через точку Т1, отримаємо точку Т4 (див. малюнок)

 • Від t.T4 вліво горизонтально відкладаємо відрізок T4T5, який становить за формулою T4T5 = St: 2 + 6см. u003d …

 • Точку Т5 піднімаємо вертикально вгору на 3 см, отримуємо точку Т6. Точку Т6 з’єднуємо прямими з точками В3 і Т4. (Дивіться малюнок)

 • Від точки B3 вліво по горизонталі відкладаємо відрізок B3B6, що дорівнює половині відрізка TB, тобто B3B6 =TB:2=…

 • Т. Б6 з’єднуємо прямою з Т. К3, від Т. Б6 вниз по цій прямій відкладаємо 1 див. і ставимо т.В7, сидіння вирізаємо плавним вигином, з’єднуючи точки Т6 і В7 як показано на кресленні.

 • Відрізок T6T4 ділимо на три рівні частини. У точках поділу на лінію Т6Т4 відновлюємо перпендикуляри довжиною 8 см. кожен.

 • Від кожного перпендикуляра зліва і справа відкладіть по 1 см. і намалюйте витоки.

 • Креслення штанів наведено з припусками на шви рівними 1 см.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *