Підсумок уроку на тему «Цехи та агрегати приготування кормів»
Реферати

Підсумок уроку на тему «Цехи та агрегати приготування кормів»


Міністерство освіти і науки Республіки Татарстан

ГБПОУ «Атнінський сільськогосподарський коледж ім.Габдулли Тукая»

Методична розробка

Для уроку на PM 02 Експлуатація сільськогосподарської техніки

Тема: Кормоприготувальні цехи та агрегати

вчитель: Халіуллін Рафаель Амірович

Спеціальність: 110809 Механізація сільського господарства.

від Велика Атня 2015

АНОТАЦІЯ

Дана методична розробка написана для проведення теоретичного заняття на тему «Цехи та агрегати кормозаготівлі» за ПМ 02 Експлуатація сільськогосподарської техніки.

Метою методичної розробки є передача досвіду проведення теоретичного заняття з даної теми, і вона покликана допомогти вчителям, які ведуть ПМ 02 Експлуатація сільськогосподарської техніки, а також може бути використана іншими вчителями при проведенні теоретичних знань та розвиток приватних методів.

Методична розробка має рекомендаційний характер, тому в ній даються рекомендації щодо організації та проведення теоретичного заняття.

ЗМІСТ

Вступ

1. План уроку

2. Методика проведення уроку.

3. Висновок

Додатки

ВСТУП

В даний час в Росії формується нова система освіти, орієнтована на вихід у світовий освітній простір. Це супроводжується закономірними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу. Вивчення передового педагогічного досвіду в Росії та за кордоном показує, на які освітні системи можна і потрібно орієнтуватися.

Метою даної методичної розробки є підвищення засвоєння учнями вивченого матеріалу з використанням різноманітних методів контролю та активації за ПМ 02 Експлуатація сільськогосподарської техніки.

План уроку

Лектор: Халіуллін Рафаель Амірович

згідно ПМ 02 Експлуатація сільськогосподарської техніки.

4 курс. Групи 411, 412.

Тема уроку: Цехи та агрегати приготування кормів.

Сформовані компетенції:

ОК 1.

Зрозумійте суть і суспільну значущість своєї майбутньої професії, виявляйте до неї стійкий інтерес.

ОК 2.

Організовують власну діяльність, обирають типові методи та методи виконання професійних завдань, оцінюють їх ефективність та якість.

ОК 3.

Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.

ОК 4.

Шукати та використовувати інформацію, необхідну для ефективного виконання професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.

ОК 5.

Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.

Добре 6.

Працювати в команді та в команді, ефективно спілкуватися з колеги, керівництво, клієнти.

Добре 7.

Відповідальність за роботу членів команди (підлеглих), за результат виконання завдань.

Добре 8.

Самостійно визначати завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, свідомо планувати підвищення кваліфікації.

Добре 9.

Орієнтуватися в умовах частої зміни технологій у професійній діяльності.

Добре 10.

Виконувати військовий обов’язок, у тому числі із застосуванням набутих професійних знань (для юнаків).

Цілі:

Виховна: ознайомити з облаштуванням кормових цехів та агрегатів.

Розвиваюча: розвиток логічного мислення учнів, їх аналітичних здібностей, навичок самостійного пошуку та опрацювання інформації.

Виховна: формувати любов до майбутньої професії та професійний світогляд.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: плакати, засоби навчання.

ПІД ЧАС ЗАНЯТТЯ

я. Організаційний момент – 2 хв.

— Вітаю.

— Перевірити готовність до уроку.

II. Перевірка знань учнів – 20 хв.

Усне опитування.

1. Класифікація дозаторів.

2. Пристрій і робота барабанного дозатора.

3. Фактори, що впливають на процес — змішування.

4. Типи змішувачів /класифікація змішувачів/.

5. Пристрій і робота кормозмішувачів.

Машинне опитування.

Учні готують відповіді на «Іскорку».

III. Підведення підсумків перевірки – 2 хв.

IV. Повідомлення теми уроку, постановка мети та завдань уроку – 2 хв.

слайд 1

В. Презентація нового матеріалу – 60 хв.

слайд 2

 1. Класифікація кормових цехів.

слайд 3

 1. Кормовий цех для молочних ферм.

слайд 4

слайд 5

 1. Кормові цехи для свиноферм.

слайд 6

 1. Установки для приготування трав’яного борошна, брикетів і гранул.

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

 1. Класифікація кормосховищ.

 2. Облаштування обладнання для комбікормосховищ та кормоцехів.

VI. Закріплення вивченого матеріалу – 2 хв.

Слайд 10

 1. Які основні технологічні напрямки комбікормового цеху?

 2. Як класифікуються кормові магазини?

 3. З якою метою гранулювання трав’яного борошна?

VII. Завдання для самостійної роботи учнів у позаурочний час.

Бєлєхов І. П. «Механізація та автоматизація тваринництва», С. 297-306 – 1 хв.

VIII. Підведення підсумків уроку. Рефлексія – 1 хв.

МЕТОДИКА УРОКУ

Організаційна частина уроку повинна бути чіткою і досить короткою. Перевіряється готовність класу та учнів до уроку, відзначаються відсутні учні та оформляється журнал. Після цього він приступає до повторення вивченого матеріалу. При повторенні матеріалу використовуються різноманітні методи опитування, що дає можливість за відносно короткий час опитати велику кількість студентів. Квитки на машинне опитування роздають заздалегідь перед усним, а після закінчення часу підготовки збираються та перевіряються. Після завершення опитування підводяться підсумки відповідей учнів, оголошується оцінка.

Після цього вчитель повідомляє тему нового уроку, підставляє цілі та завдання уроку. Викладайте матеріал уроку в порядку, зазначеному в плані уроку. Матеріал уроку має бути тісно пов’язаний з рішеннями та урядом щодо впровадження заходів щодо створення в країні стійкої кормової бази тваринництва, зменшення втрат поживних речовин кормів під час збирання та підготовки їх до годівлі. Виклад теми починається з розкриття сутності приготування кормів, що значною мірою визначає продуктивність тварин. Особливо підкреслити роль механізації в заготівлі кормів. Комплексна механізація приготування кормів є одним з основних факторів, що сприяють зростанню продуктивності праці, підвищенню продуктивності тварин, зниженню собівартості одиниці продукції, покращенню умов праці обслуговуючого персоналу.

Далі класифікують кормоцехи за призначенням, продуктивністю, технологією приготування кормів, засобами механізації та способом розміщення на фермі залежно від виду утримання тварин у господарстві, типу та виробничого напрямку господарства. Учням пропонується пригадати матеріал про види годівлі великої рогатої худоби та свиней.

На території господарства комбіцехи розташовані окремо від тваринницьких приміщень, прибудовані до них, перекриті комбіскладом, прибудовані до приміщень для годівлі тварин. Розповідаючи про це, звертають увагу на те, що місце розташування кормоцеху визначається принципом побудови ферми, прийнятою системою роздачі кормів. При виборі його розташування необхідно забезпечити мінімальні трудовитрати на транспортування комбікорму від складу до комбіцеху та від комбіцеху до приміщення.

За механізацією комбікормові цехи поділяють на комбікормові цехи з єдиним комплектним обладнанням і комбікормові цехи з окремими машинами промислового або місцевого виробництва. Звертають увагу на те, що лише складне уніфіковане обладнання кормоцехів забезпечує безперервність технологічного процесу, високу експлуатаційну надійність, мінімальні трудовитрати та кошти на переробку кормів. Потім їх знайомлять з технологічним процесом роботи цехів для кормів молочних ферм. Наприклад, можна розглянути комбікормовий цех КОРК — 15.

Комплект обладнання можна використовувати на МТФ і комплексах на 800 — 2000 голів і відгодівельних фермах на 5000 голів великої рогатої худоби в усіх сільськогосподарських зонах країни. Далі знайомляться з технологічним процесом одного з уніфікованих комбікормових цехів серії КСС для свиноферм. Наприклад, можна розглянути комбікормовий цех «Маяк – 6». Важливо підкреслити одноманітність набору верстатів, що дає можливість скоротити асортимент верстатів. Детально зупиняється на роботі технологічних ліній кормоцеху.

Говорячи про машини для виробництва вітамінного борошна, наголошують на важливості його виробництва як одного з прогресивних методів заготівлі кормів. Ознайомлюються з пристроєм і технологічним прогресом установки АВМ-1,5, виокремлюючи конструкцію печі, циклона-охолоджувача, дробарки. Підкреслено важливість в’янення зеленої маси: при початковій вологості трави 85% на отримання 1 т вітамінного борошна витрачається 6000 кг сировини при витраті палива 470 кг/т. Помічено, що виробництво вітамінного борошна пов’язане зі значними капітальними та експлуатаційними витратами. Тому такі агрегати доцільно експлуатувати в таких господарствах, які можуть забезпечити навантаження протягом 100-120 днів на рік. Повідомляється, що після півроку зберігання кількість каротину в борошні зменшується на 40% — 65%. Одним із найкращих способів збереження поживних речовин і вітамінів у трав’яному борошні є гранулювання та брикетування корму. Говорять про пристрій для гранулювання обладнання ОГМ — 1,5, потім обладнання для брикетування ОПК — 2.

Потім переходять до розгляду кормосховищ. Описано класифікацію кормосховищ, розташування обладнання для транспортування кормів у закритих приміщеннях, кормосховища та кормоцехів.

Після викладу теоретичних відомостей учитель відповідає на запитання учнів і приступає до закріплення навчального матеріалу.

У плані уроку подано запитання для закріплення матеріалу. Наприкінці уроку підбивається загальний підсумок уроку та дається завдання на самопідготовку учнів у позаурочний час.

ВИСНОВОК

У цій методичній розробці наведено методику проведення теоретичного заняття на тему «Цехи та агрегати кормозаготівлі».

Методична розробка має рекомендаційний характер. У розробці викладено методику проведення теоретичного заняття з використанням наочних посібників та обладнання, що є в лабораторії. Для підвищення якості та проведення теоретичних занять необхідно постійно вивчати передовий досвід та усувати наявні недоліки в організації та проведенні занять, постійно закуповувати обладнання та засоби навчання, яких немає в наявності.

БІЛЕТ No1

1. Який спосіб приготування використовується для силосування?

а/ біологічний

б/ механічний

в/ хімічний

г/ термічний

2. Який тиск регулює запобіжний клапан парогенераторного котла КВ-300.

3. Яка з технологічних схем приготування кормів до згодовування стосується лише грубих кормів?

а/ миття, відпарювання, дозування, змішування.

б/ подрібнення, пропарювання, дозування, перемішування.

в/ очищення, подрібнення, дозування, змішування.

г/ подрібнення, дозування, змішування.

д/ подрібнення, хімічна обробка, дозування, змішування.

4.Яка машина використовується лише для подрібнення фуражного зерна?

а/ КДУ — 2,0

б / ІРТ — 165

в/ Волгарь – 5

г / БД — 5

д / ІГК — 30 Б

БІЛЕТ No2

1. Який тип мийного пристрою ІКМ — 5?

а/ шнек

б/ диск

в/ кулачок

г / барабан

2. Яка машина використовується тільки для подрібнення грубих кормів?

а/ PCC — 6 B

б / ІГК — 30 Б

в/ Волгарський — 5

д/ РСБ — 3,5

г/ PCC — 6 А

3. Який тип шліфувального пристрою має КДУ-2.0?

а/ диск з вертикальним валом

б/ диск з горизонтальним валом

в/ відцентровий із закріпленими ножами

г / барабан

 1. За рахунок чого концентрований корм подрібнюється в дробарках КДУ — 2,0?

а/ розрив зі штрафного удару

б/ розчавити

в/ відкол

г/ розтирання

г/ стиснення

 1. Як регулюється ступінь подрібнення концентрованого корму в дробарці КДУ-2.0?

а / обертів барабана

б/ зміна сит

в/ затвор між ситом і молотком

г/ постачання подрібненого продукту

д/ зміна кількості молотків

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *