Підготовка кандидатів до інноваційної діяльності
Тести та шпаргалки

Підготовка кандидатів до інноваційної діяльності


Анотація на тему:

ПІДГОТОВКА ВІКЛАДАЧІВА

ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інноваційні процеси в галереї ілюмінації були підтверджені в різні історичні періоди і поклали початок розвитку. Найбільшого розмаху сморід досяг у ХІХ – на початку ХХ ст. у Росії, Німеччині, Франції, США, ніби яскраво виражені творчою безпосередністю та нестандартним підходом до освіти та виховання. Цей досвід освітлений у роботах С. Т. Шацького, А. І. Піскунова, З. І. Равкіної та інш. Педагогічні ідеї тієї години були сприйняті і розвинені в школах Росії в 20-30-х роках (школи-комуни Наркомату освіти, школи-лабораторії та ін.). Раніше також закидалася проблема управління цим видом початкової іпотеки. Алеоне не вдалося подолати через зростаючий консерватизм в управлінській діяльності.

Новий етап у створенні інноваційних шкіл асоціації з політикою демократизації українського суспільства, а згодом і вищої школи, української школи, як складська частина. Реформування української освіти 90-х років розбурхало ініціативу професорсько-вікладацького складу, викликало інтерес у педагогів-новаторів. Оскільки педагогічні інновації виконують безособові функції в розвитку освітлювальної системи і стають масовим явищем, керуючи творчими хитрощами професорсько-викладацького складу, а також набуває природу системного процесу. Для створення цілої системи навчання та підготовки до інноваційної діяльності необхідно розробити основні механізми навчання.

Розглядаючи поставлене завдання в двох підсистемах безперервної педагогічної освіти: вузівської та повузівської та віділяючи її особливості, слід відмітити, що на вузівському етапі мета є у визначених можливостях використання інноваційного механізму при вивченні різних предметів, в аналізі роботи в різних частинах навчальної програми педагогічного вузу. Іншими словами, погляд на цільову, змістівну, методичну (управлінську та мотиваційно-стимулюючу) сторону інноваційної освіти дозволяє в єдності показати еволюційний момент, основи в новому. Прояв розуму інноваційного навчання дозволяє розкрити механізм і розробити технологію процесів, що забезпечило високу ефективність результатів початкової діяльності.

Ще важливіше, що інноваційність навчання не забезпечена стосуванним з більшості методів навчання, а прив’язана до процесу здобуття знань, вироблення нового стилю навчання. Було проведено і заплановано переглянути цю систему трансферного рішення: аналіз сторони зміни початкового процесу та розробка технології подання матеріалу та розробка технології першої обробки, вибір і розробка методів. , прийоми, прийоми та форми навчання.

ІННОВАЦІЙНЕ -ТО ВЗЯЛО ДІМІХІЄНЦІВ, ЯЯ ТРАСТОВАЛО ЕМЕНШІКУ ЗВ’ЯЗКУ І АНТИСТРУКЦІЇ ФУНКЦІЇ ІНОНЕЧЕНТА І.О. ІГОІЧНА ІНТЕНСИВНА ІНТЕНСИВНА ІНТЕНСИВНА ІНТЕНСИВНА ІНТЕНСИВНА ІНТЕНСИВНА ІНТЕНСИВНА ІНТЕНСИВНА ІНТЕНСИВНА ІНТЕСТРАЦІЯ, ДЛЯ ПІДТРИМКИ. Дослідження показали, що інноваційні процеси є важливим способом наслідування формалізму в науці. Особливістю початково-навчальної діяльності з інноваційним навчанням є тип оволодіння знаннями, створення розуму включається тихо, хто вчиться не тільки в діяльності, а в діяльності, яку я створюю (я творю, я само- достатньо), уважно:
-вид основної діяльності (обережність і практична діяльність переважають слух або супроводжують йогу);
— логічність пізнавального процесу (індукція переважає над дедукцією);
-психологія пізнавального процесу (аналіз через синтез, асоціативні та евристичні механізми, зв’язки між інтуїтивним і логічним);
-джерелом знання (опора на образ, на візуалізацію).

Сказавши це, ви можете підтвердити: інноваційне навчання може і є винним у тому, щоб зробити свій внесок в організацію навчального процесу, у ґрунтовне навчання. Цей вид просвітницького процесу пов’язаний з творчими дослідженнями на основі доказів того, що це найкращий шлях до вдосконалення. Виникає проблема готовності викладача до використання нововведених у навчальному процесі не тільки в значенні здатності усвідомити нові дидактичні завдання, проаналізувати можливості нових видів навчально-пізнавальної діяльності, але передусім у значенні наявності у його відповідного особистого досвіду, широти розуміння проблем інноваційної діяльності та осмислення власної готовності взяти брати участь у цьому процесі.

Для створення оптимального функціонування сучасної системи освітлення необхідна інноваційна підготовка тих, хто навчається не лише в інших військових навчальних закладах, а й у навчальному таборі для школи. До того, аж до числа перших керівників модернізації вищої педагогічної просвіти, відбувається створення переосмислень для інноваційної підготовки вчителя, який є лідером у школі, але не домінуючим становищем; буде виконувати функції директора, а не менеджера; Ви будете грати роль не тільки організатора, а й оратора такого початкового процесу, який буде схожий на діалог, тихо, який навчається, зі звичної дійсності, з іншими людьми, що веде до збагачення їх особливою інформацією. .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *