Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Перехресна еластичність попиту та його еластичність за доходом


Перехресна еластичність попиту та його еластичність за доходом

Завантажити реферат: Перехресна еластичність попиту та його еластичність з доходу

Крім цінової еластичності попиту, велике значення мають ще дві концепції еластичності.

Ми знаємо, що цінова еластичність попиту вимірює вплив зміни ціни товару на величину попиту, що пред’являється даний товар. Концепція перехресної еластичності попиту дозволяє вимірювати, наскільки чутливим є споживчий попит на один продукт (скажімо, Х) до зміни ціни якогось іншого продукту (скажімо, У). Формула перехресної еластичності попиту ідентична формулі простої цінової еластичності, з тією різницею, що нам доведеться взяти відношення відсоткової зміни обсягу споживання продукту Х до відсоткової зміни ціни продукту У:

відсоткова зміна кількості

запитуваного продукту Х

Еху =

відсоткове зміна ціни товару У

Можна помітити, що ця концепція еластичності дозволяє нам кількісно охарактеризувати і глибше зрозуміти сенс явищ взаємозамінності та взаємодоповнюваності товарів. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту має позитивне значення, тобто кількість запитуваної продукції Х варіює у прямій залежності від зміни ціни продукту, то продукти Х і У є взаємозамінними товарами. Наприклад, зростання (падіння) ціни олії (У) змушує споживачів купувати більше (менше) маргарину (Х). Чим більший позитивний коефіцієнт, тим більший рівень замінності двох даних товарів. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має негативне значення, ми можемо зробити висновок, що продукти Х і У «йдуть у комплекті» і є товарами, що взаємодоповнюються. Так, зростання (падіння) ціни фотоапаратів призведе до скорочення (збільшення) кількості фотоплівки, що купується. Чим більша величина негативного коефіцієнта, тим більша взаємодоповнюваність товарів. Нульовий або майже нульовий коефіцієнт свідчить про те, що два продукти не пов’язані між собою або є незалежними товарами. Наприклад, навряд чи слід очікувати, що зміна ціни масла вплине на кількість покупок фотоплівки.

Концепція еластичності попиту з доходу дозволяє виміряти відсоткове зміна кількості запитуваної продукції, обумовлене тим чи іншим відсотковим зміною доходів споживачів:

відсоткова зміна кількості

запитуваної продукції

Еi =

відсоткова зміна доходу

Для більшості товарів коефіцієнт еластичності за доходом має мати позитивне значення. Продукти, придбання яких розширюється зі зростанням доходів, називаються нормальними товарами, чи товарами вищої категорії. При цьому позитивний коефіцієнт еластичності істотно варіює від одного товару до іншого. Наприклад, еластичність за доходом попиту на автомобілі оцінюється приблизно +3,00, тоді як для більшості продуктів сільського господарства вона коливається близько +0,20. Негативне значення коефіцієнта елатичності за доходом вказує на те, що йдеться про товар нижчої категорії. Маргарин, капуста, картопля, автобусні квитки, вживані товари та дешеві кріплені вина є найімовірнішими претендентами на потрапляння до цієї категорії. Споживачі, як правило, скорочують покупки такого роду зі зростанням своїх доходів.

Практичне значення коефіцієнта еластичності за доходом полягає у полегшенні прогнозування того, які саме галузі мають шанси на процвітання та розширення, а які у майбутньому, найімовірніше, очікує застій та скорочення виробництва. Точніше, за інших рівних умов висока позитивна еластичність за доходом означає, що внесок конкретної галузі в економічне зростання буде більшим, ніж її частка у структурі економіки. Невеликий позитивний або ще гірше негативний коефіцієнт вказує на перспективу скорочення виробництва в галузі. Наприклад, згадана висока еластичність попиту на автомобілі віщує процвітання автомобільної промисловості на довгострокову перспективу, тоді як низька еластичність щодо доходу попиту на сільськогосподарську продукцію передбачає хронічні труднощі у цій галузі.

Література

  1. Кемпбелл Р. Макконнелл, Сеенлі Л. Брю «Економікс» т.2 частина 5, гл 22, стор 28-29.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *