Передача інформації про розміри складальних одиниць і деталей, що входять до неї.  Правила нанесення розмірів на складальні креслення
Реферати

Передача інформації про розміри складальних одиниць і деталей, що входять до неї. Правила нанесення розмірів на складальні креслення


Передача інформації про розміри складальних одиниць і деталей, що входять до неї. Правила нанесення розмірів на складальні креслення

Ціль: створити умови для вивчення понять: складальний креслення, креслення розмірів на складальних кресленнях.

Завдання:

Розвиваюча: продовжити розвиток логічного мислення, набуття досвіду комунікативної діяльності, вміння шукати потрібну інформацію в різних джерелах.

Виховна: продовжити формування в учнів позитивної мотивації до навчання малювання, виховання толерантності до чужої точки зору, відповідальності за свої вчинки.

Обладнання: проектор, комп’ютер, підручник «Малювання» вид. ред. Ботвинникова А. Д. та інші, 9 кл.

Під час занять

I організаційний момент.

II. Головна частина

1. Актуалізація опорних знань

Яка різниця між складальними і робочими кресленнями?

Що таке специфікація?

Що таке посади?

Що можна дізнатися зі специфікації?

Як позначаються різні матеріали на складальних кресленнях?

Які спрощення використовуються в складальних кресленнях?

2. Повторення. Бесіда

Що ви запам’ятали про розміри на робочому кресленні.

Діти відповідають правилам нанесення розмірів на робочий креслення.

3. Виклад нового матеріалу. (Учні записують у зошит)

На складальному кресленні обов’язково наносяться розміри, що визначають положення компонентів, які встановлюються під час доопрацювання або регулювання, що проводяться за цим кресленням. Наявність перерахованих розмірів повністю відповідає основному призначенню креслення. Крім того, до складального креслення можна застосувати довідкові розміри. Довідкові розміри включають:

розміри довжини, ширини, висоти виробу; хід переміщення або відходу виступаючих частин;

габаритні розміри виробу (в особливих випадках)

Розміри на складальних кресленнях можна розділити на дві групи: 1. Розміри, які повинні бути виготовлені або контрольовані згідно з цим складальним кресленням, є, як правило, виконавчими розмірами. 2. Розміри, які не підлягають виконанню за даним складальним кресленням і вказані для більшої зручності використання креслення, це, як правило, еталонні розміри. До першої групи розмірів входять:

а) монтажні розміри, що вказують на взаємне розташування деталей у виробах, до них входять монтажні зазори. Часто взаємне розташування деталей визначається вирівнюванням їх поверхонь, що сполучаються, наприклад поверхонь, що сполучаються. Тому монтажні розміри можуть не відображатися на складальних кресленнях;

б) розміри елементів деталей, які виконуються під час або після складання, наприклад, механічною обробкою після зварювання, клепки, пайки, пресування;

в) розміри сполучних елементів

в деталях, що визначають характер з’єднання (прилягання), наприклад, розміри з’єднання з максимальними відхиленнями діаметрів циліндра і поршня:

г) розміри, що характеризують експлуатаційні параметри виробу та положення окремих елементів конструкції; до них можна віднести, наприклад, хід поршня, клапана двигуна, важеля.

До другої групи розмірів входять:

а) габаритні розміри, що визначають граничні зовнішні (внутрішні) обриси виробу, наприклад, висота, довжина і ширина виробу або його найбільший діаметр; Під загальний розмір розуміється як максимальний розмір або сума максимальних розмірів, що визначають максимально або мінімально можливу довжину, ширину або висоту об’єкта. розміри не плутати з номінальними значеннями довжини, ширини або висоти об’єкта (включаючи загальну).

б) монтажні та приєднувальні розміри, що визначають розміри елементів, за допомогою яких цей виріб встановлюється на місці встановлення або кріпиться до іншого виробу; до них відносяться розміри центральних кіл на фланцях, уздовж яких розташовані отвори, і діаметри отворів для болтів, відстані між монтажними отворами, з’єднувальні розміри різьблення тощо;

Розміри повинні бути по можливості у вільних місцях креслення, бажано праворуч і під зображенням, залишаючи місце для номерів позицій ліворуч і над зображенням (якщо умови нанесення номерів позицій не погіршуються).

Основні правила визначення розмірів

Рекомендується застосовувати розмірні лінії до креслення, коли всі зображення повністю закінчені і, якщо потрібно, заштриховані. Необхідно, щоб на кресленні були вказані всі розміри деталі — габаритні розміри, розміри всіх її елементів і «прив’язка» цих елементів до осей або до будь-яких площин (конструкційних баз).

Зовнішні та внутрішні розміри мають бути згруповані, розподіляючи групи (якщо можливо) рівномірно по всіх зображеннях даного креслення, а не зосереджуючись на одному виді спереду. Розміри, що відносяться до зовнішнього контуру деталі, повинні бути розміщені на стороні перегляду, а розміри, що відносяться до внутрішнього контуру, повинні бути розміщені на стороні розрізу. При цьому розміри того чи іншого елемента деталі, наприклад, висота і ширина вікна, висота і діаметр циліндра, слід орієнтувати на зображенні, де цей елемент показаний найбільш чітко.

Правила нанесення розширення, розмірних ліній і введення розмірних номерів встановлені ГОСТ 2.307-68, який необхідно уважно вивчити, починаючи наносити розміри. Ось основні з них:

Одиницею виміру для всіх інженерних креслень є міліметр (мм), назва якого на кресленні не вказана. Основою для оцінки фактичних розмірів деталі є лише вказані числові значення розмірів, які не залежать від масштабу зображення.

Кожен розмір на кресленні вказано один раз

Розмірні лінії бажано проводити за межами контуру зображення.

Виносні лінії повинні виходити за стрілки розмірної лінії на 1 — 3 мм.

Уникайте перетину розмірних і виносних ліній. Дозволено перетинатися лише виносним лініям.

Відстань розмірної лінії від паралельної їй контурної, осьової, виносної та інших ліній, а також відстань між паралельними розмірними лініями має бути в межах 7 — 10 мм.

Не допускається використання в якості розмірних ліній контурів, осьових, центральних і виносних ліній.

Розмірні числа наносяться над розмірною лінією паралельно їй і, можливо, ближче до середини.

Розмірні числа не можна розділяти або перетинати будь-якими лініями креслення. У місці, де нанесено розмірний номер, осьові, центрові лінії та лінії штрихування перериваються.

Не допускається розрив лінії контуру для нанесення розмірного номера та застосування номерів розмірів на перетині розмірних, осьових або центральних ліній.

Не слід застосовувати розміри там, де елемент, отвір, виїмка, виступ позначені невидимим контуром.

При малюванні кількох паралельних або концентричних розмірних ліній рекомендується розташовувати номери розмірів над ними в шаховому порядку.

При застосуванні розмірів елементів, рівномірно розташованих по колу виробу (наприклад, отворів), замість кутових розмірів, що визначають взаємне розташування, вказується лише їх кількість, як показано на рис. 38 (отвори розташовані на круглий нижній фланець деталі).

4. Практична робота

Завдання — нанести розміри на складальний креслення. Робота з підручником. Сторінка 195 зображення 244

III. Заключна частина

Підведення підсумків уроку.

Оцінювання

Бесіда – закріплення

  1. У чому особливості нанесення розмірів на складальні креслення?

  2. Які розміри на складальних кресленнях?

  3. Яка відстань між розмірною лінією та контуром виробу?

  4. Які габаритні розміри?

  5. Чи завжди вони висотою, шириною чи довжиною?

Відображення

Чого ти навчився?

Що було цікавого?

Які труднощі ви відчували?

Яка інформація вам не сподобалася?

Що б ви ще хотіли знати на цю тему?

Де це можна використовувати?

Домашнє завдання:

Вивчити лекцію, виконати малюнок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *