Пенсійне страхування у Великобританії
Тести та шпаргалки

Пенсійне страхування у Великобританії


Пенсійне страхування у Великобританії

У Великобританії термін «соціальне забезпечення» охоплює всю систему обов’язкового соціального захисту: пенсії, виплати по безробіттю та виплати по хворобі. Ця система має офіційну назву – «Національна система страхування» (Національне страхування) і заснована на принципі оплати праці за схемою: внески – виплати. Застраховані працівники, за яких роботодавці сплачували страхові внески (і в яких брали участь самі працівники), мають право на страхове покриття.

Слід зазначити характерну особливість соціального страхування у Великобританії, в якому принцип рівності пенсій і виплат застосовується на першому (базовому) рівні, що виражається в підході: за рівний внесок, рівність пенсії та допомоги. .

Ця концепція соціального захисту була запропонована англійським ученим Беверіджем у 1944 р. і отримала законодавче втілення в Законі про національне страхування (1946 р.). Його суть полягає в тому, що основні соціальні виплати (пенсії за віком та інвалідністю, допомога по безробіттю) мають бути суспільними благами. Для цього їх фінансування здійснюється за рахунок фіксованих внесків, а розміри визначаються в такому ж розмірі.

Сучасна пенсійна система у Великобританії являє собою багаторівневу систему, що складається з державної (один або два види), професійної та додаткової (особисте пенсійне страхування) пенсій.

Пенсійне страхування в системі національного страхування включає два види пенсій:

— базова державна пенсія (Державна базова пенсія), яка виплачується в установленому (рівному) розмірі всім застрахованим особам, які мають доходи понад встановлену нижчу межу доходу (починаючи з якої нараховуються страхові внески) і які внесли відповідні внески до Національна система страхування (або отримали звільнення від їх сплати на період безробіття, хвороби тощо);

— страхування (додаткова або професійна державна пенсія (понад базову пенсію), розмір якої встановлюється пропорційно до середнього доходу одержувача за весь період його професійної діяльності (Державна пенсія за доходами — абревіатура СЕПД) запроваджено Законом 1975 р.), і знаходиться в певному (встановленому для нарахування внесків до системи національного страхування) діапазоні 25% — 20% посадового окладу.

Роботодавець і працівник зобов’язані сплачувати державі внески на основну державну пенсію та на додаткову державну пенсію залежно від розміру заробітку.

Якщо роботодавець має кваліфікаційний професійний пенсійний план, роботодавець може робити внески до держави лише на базову державну пенсію. Роботодавець (і, можливо, працівник, на розсуд роботодавця) повинен фінансувати професійні пенсійні плани. Професійні пенсійні плани є необов’язковими.

Держава бере частину витрат на себе, звільняючи внески від оподаткування. При цьому внески, які сплачує роботодавець на державні пенсії, виключаються з бази оподаткування, а внески працівників – ні (див. таблицю 4).

При цьому з бази оподаткування виключаються внески на професійні пенсійні програми роботодавця та працівника (до 15% заробітку).

Таблиця 4. Розподіл страхового навантаження у системі обов’язкового пенсійного страхування Великобританії, у % від заробітної плати (SW)

Сплачені внески:

працівник

роботодавець

Всього

державі на основні пенсії

7.4

7.6

п’ятнадцять

Державі про пенсії залежно від суми заробітку

1.6

2.5

4.1

Звільнення від оподаткування за державною системою

0

3

3

Загальна сума «чистих» витрат

9

7.1

16.1

Загальний внесок, сплачений працівником, становить 9,0%. Загальна сума внесків, сплачених роботодавцем, становить 7,1%, а загальна сума сплачених державою у вигляді податкових пільг – 3,0%. Загальні витрати становлять 19,1% від заробітку. Пропорційно до загальної суми витрат працівник сплачує 47%, роботодавець — 37%, держава — 16%, що дає можливість фінансувати пенсії в розмірі однієї третини заробітної плати (див. таблицю 5).

Таблиця 5. Базові пенсії та пенсії за доходом у % до заробітної плати

Види пенсій

Самотній пенсіонер

Пенсіонер з родиною

Базові державні пенсії

17.6

28

Державна пенсія за доходом

16.5

16.5

Загальний розмір державних пенсій

34.1

44.5

Основна пенсія виплачується у фіксованому розмірі, і, таким чином, її відношення до заробітку змінюється залежно від розміру останнього.

У типовій британській системі професійного пенсійного забезпечення, яка має право на податкові пільги та право відмовитися від державної пенсійної системи другого рівня (пенсії на основі заробітку), внески працівника та роботодавця приблизно рівні: 11,3% і 13% від заробітної плати, відповідно (див. таблицю 6).

Таблиця 6. Розмір внесків та податкових пільг, у % до заробітної плати

Сплачені внески:

працівник

роботодавець

Всього

державі на основні пенсії

7.4

7.6

п’ятнадцять

Державі про пенсії залежно від суми заробітку

0

0

0

Податкові пільги для державної системи

0

3

3

На професійний пенсійний план (зазвичай)

5

12

17

Податкові кредити для професійної програми

1.1

3.6

4.7

Загальна сума «чистих» витрат

11.3

13

24.3

Загальна вартість професійної програми значно вища, оскільки пенсії виплачуються за вищими ставками (див. таблицю 7).

Загальні витрати, що становлять 32,0% від заробітку, розподіляються між працівником, який платить 35%, роботодавцем, який платить 41%, і державою, яка сплачує 24% через звільнення від сплати податків.

Таблиця 7. Коефіцієнти заміщення, передбачені різними пенсійними схемами Великобританії у відсотках від заробітної плати

Види пенсій

Самотній пенсіонер

Одружена пара

Базові державні пенсії

17.6

28

Державні пенсії: залежно від рівня заробітку

0

0

Загальний розмір державних пенсій

17.6

28

Професійна пенсія

55

55

Загальний розмір пенсії

72.6

83

Для отримання повного розміру вищезазначених пенсій передбачається максимальний стаж роботи 40 років.

Усі види пенсій оподатковуються податком на прибуток. Прогресивний характер податку на прибуток у Великобританії означає, що відсоток повернення прибутку після сплати податків, тобто відношення «чистого» доходу до виходу на пенсію, є вищим, ніж відсоток повернення прибутку до сплати податків.

Розмір професійної пенсії залежить від стажу роботи. За кожний рік вислуги пенсія збільшується на 1/60 окладу при виході на пенсію, при цьому не враховується певна частина заробітної плати (нижче розміру основної державної пенсії), а лише сума, що перевищує цю враховується ліміт.

Нормальний вік виходу на пенсію в професійній пенсійній схемі встановлює роботодавець, можливо, за погодженням з працівниками або їх представниками. Для більшості працівників пенсійний вік збігатиметься з віком, з якого почне виплачуватися державна пенсія – тобто 65 років. За деякими професіями передбачено більш ранній вихід на пенсію (для вчителів – 60 років, для льотчиків – від 50 до 55 років).

Наведені вище цифри базуються на середній заробітній платі по країні. Для інших розмірів заробітку відсоток компенсації у заробітку пенсії, звісно, ​​буде іншим.

Довідково: державні пенсії (ДПДП) надаються в обов’язковому порядку всім працівникам, які сплачують страхові внески. При цьому передбачається можливість переходу з державної на недержавну пенсійну систему, яка визнана прийнятною з точки зору надійності (ліцензійною). У цьому випадку роботодавець і працівник мають право сплачувати менше внесків до НСЗ (тільки на основну пенсію).

Загальним критерієм офіційного визнання приватних організацій правомочними страховиками є рівень пенсій, які вони повинні надавати застрахованим. Якщо він вищий або дорівнює розміру пенсій, передбачених Національною системою страхування, то застраховані та їх роботодавці можуть перераховувати свої страхові виплати приватним страховикам (професійним та іншим формам організації пенсійного забезпечення).

Фінансування двох видів пенсій здійснюється в рамках Національної системи страхування за допомогою річного бюджетного залишку коштів (принцип поточного збору та розподілу ресурсів), які щорічно переглядаються відповідно до вимог споживача. індекс цін. Розмір основної пенсії спрямований на заміщення 20% середньої заробітної плати.

У загальних доходах пенсіонерів основні, державні та професійні пенсії становлять майже 80% їх загальної вартості (див. таблицю 8).

Таблиця 8. Структура доходів пенсіонерів, в англійських фунтах

фунтів стерлінгів на тиждень

1979 рік

1989 рік

1992 рік

1999-2001 рр

Основні та державні пенсії

71

81

88

110

Професійні пенсії

19

35

42

48

Приватні пенсії

13

29

34

28

особисті заощадження

чотирнадцять

12

одинадцять

чотирнадцять

Загальний дохід

116

157

175

200

Прямі податки

п’ятнадцять

26

23

25

чистий прибуток

101

131

152

175

У 1995 році Великобританія прийняла новий пенсійний закон, який передбачав поступове підвищення пенсійного віку для жінок: з 2010 по 2020 рік цей вік збільшиться (поступово) з 60 до 65 років і зрівняється з пенсійним віком для жінок. жінки. пенсія для чоловіків. Верхня межа страхової професійної пенсії буде знижена з 25% до 20% середньої заробітної плати застрахованого за весь період його роботи. Спрощено процедуру переведення застрахованих осіб з одного пенсійного режиму на інший, водночас посилено державний нагляд за діяльністю приватних страховиків. Добровільні професійні пенсійні схеми охоплюють 50% зайнятої робочої сили, а коефіцієнт заміщення становить 50-65% останньої зарплати при 40-річний страховий стаж.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *