Особливості процесу виробництва культурних послуг
Химия

Особливості процесу виробництва культурних послуг


Завантажити реферат: Особливості процесу виробництва культурних послуг

Подвійна роль над ринком, яку грає театр як культурний та економічний чинник, відбивається з його основний ролі як економічного підприємництва над ринком.

Театр як виробник культурних цінностей є економічним суб’єктом. Таким чином, він як будь-яке підприємство пов’язаний з економікою в цілому. Але театр також має вирішити складне подвійне завдання: основні цілі діяльності театру лежать у двох різних напрямках, а саме — ринкова, тим самим — економічна та художня, (соціальний ефект, наслідки) неекономічна. Цим театр і відрізняється з інших економічних суб’єктів, орієнтованих лише ринок, основною метою яких є отримання прибутку. Основна мета діяльності театру перебувати у сфері художніх досягнень, художніх успіхів. Ці дві цілі не завжди збігаються. Баланс між цими двома цілями.

Подібне визначення специфіки театрального виробництва, тобто відповідь на питання: якою мірою театр функціонує відповідно до загальних закономірностей невиробничої сфери, тягне за собою і запровадження якісно інших, ніж у виробничому секторі економіки, норм і правил управління театральними підприємствами.

Специфіка вистави, як результату театрального виробництва відбивається на ціноутворенні на квитки, виробничу стратегію, реалізацію продукції, організаційну структуру ……..

І як наслідок – визначення державної дотації.

Ренальність виробничих підприємств можна вимірювати

Планування історія театру, нерозуміння специфіки управління театрами

Нерозуміння специфіки театрального виробництва історія радянського театру вплинуло з його художній розвиток.

Театральна галузь планувалася за показниками подібних виробничих галузей економіки. Основний акцент ставився на загальну кількість показаних спектаклів за рік, нових постановках та кількості “обслужених” глядачів. Таким чином, театральний процес прирівнювався до машинобудівного виробництва, де основним елементом планування та ефективності виробництва була кількість продукції, що випускається по відношенню до масштабів виробництва та власних активів.

Так заплановані директивні показники відображали лише економічний стан театру, але в той же час це були обов’язкові показники яких керівництву театру необхідно було досягти навіть якщо це завдало шкоди художньо-творчому процесу.

Крім того, вважалося, що для керівництва театрів необов’язково мати театральну освіту, достатньо мати навички управління в будь-якій іншій сфері або будь-яку освіту управлінця.

Подібне ставлення до театру у вищих органах влади занапастило багатьох творчих людей.

Особливість театрального виробництва та особливості продукту цього виробництва – театрального спектаклю допомагає нам зрозуміти всю специфіку управління театрами, яка полягає у координації різних напрямків діяльності, взаємодії його частин

Якщо у виробничому секторі економіки основними критеріями визначення ефективності виробництва є такі поняття як кількість та якість продукту, то у спектакль, як результат праці такими поняттями складно виміряти.

Основною метою театру є досягнення певних соціально-економічних цілей, а точніше певного соціального ефекту. Однак для цього потрібно навчитися його вимірювати, оскільки поки що не знайдено способів кількісної оцінки соціальних явищ.

Досі точаться дискусії щодо критерію ефективності діяльності театру та показників, що її відображають. Одні стверджують, що мірою успіху театру слід вважати кількість глядачів на виставах, інші – кількість вистав у репертуарі театру.

“На відміну від товарної продукції промисловості, яку можна перевозити частинами та оптом, зберігати, складувати, уцінювати і навіть списувати, спектакль існує тільки ”тут і тепер” і всі маніпуляції з ним у часі та просторі неможливі”.

«Якщо в промисловості заміна живої праці уречевленим призводить до розширення обсягів виробництва, зростання продуктивності праці, то в театральній справі більше вистав можна показати тільки шляхом збільшення витрат живої праці».

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *