Особливості погашення кредитів в умовах кризи
Тести та шпаргалки

Особливості погашення кредитів в умовах кризи


Особливості погашення кредитів в умовах кризи

Зміст

  1. Комісія за позику

  2. Як банки нараховують відсотки за кредитами

  3. Поточні виплати відсотків за кредитами

Процентна ставка за строковою заборгованістю за кредитом та процентами встановлюється Кредитним комітетом Банку відповідно до тарифної політики Банку.

У разі зміни процентної ставки за централізованими кредитними ресурсами Центрального банку Російської Федерації (ставки рефінансування), вартості кредитних ресурсів у сфері кредитування, а також зміни законодавства Банк має право змінити процентну ставку за договорами. Якщо Позичальник не згоден із зміною процентної ставки, він зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення від Банку погасити кредит. Банк у разі необхідності повідомляє Поручителів та Заставодавців Позичальника про зміни умов договору.

Величина процентної ставки за простроченими кредитами та процентами встановлюється Банком у подвійній процентній ставці, встановленій Позичальником для строкових позик та відсотків. При цьому мінімальна процентна ставка за простроченими кредитами та процентами не може бути нижчою ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації на день видачі позики.

У разі зміни відсоткової ставки за строковою заборгованістю за кредитом та/або відсотками відсоткова ставка за простроченою заборгованістю за кредитом та/або відсотками змінюється на відповідну кількість балів.

Клієнти сплачують відсотки за кредити, видані готівкою:

1. юридичні особи лише банківським переказом

2. фізичними особами — банківським переказом та готівкою без обмеження суми на підставі вхідних касових ордерів

Сплата або отримання відсотків здійснюється в строки, передбачені кредитним договором

Проценти за виданими кредитами нараховуються банком на залишок заборгованості за основним боргом, що обліковується на відповідному особовому рахунку, на початок робочого дня.

Нараховані відсотки відображаються в бухгалтерському обліку банку не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.

При погашенні позичальниками кредитів відсотки на розміщені кошти нараховуються до дня (дати) фактичного погашення позики включно

Заставою кредитів, наданих Банком, можуть виступати:

— банківська гарантія

— гарантії третіх осіб (громадян Російської Федерації з постійним джерелом доходу, платоспроможних підприємств і організацій)

— застава майна або прав

Пропонована відсоткова ставка базується на:

термін кредитування (чим довший термін, тим вища ставка);

вид наданої застави (чим надійніше забезпечення, тим нижчі ризики Банку і, відповідно, ставки);

обсяги надходжень грошових коштів на рахунок в Банку (значний стабільний оборот по рахунку клієнта дозволяє Банку створити стабільну ресурсну базу, що також дозволяє знизити ставку за кредитами).

2. Як банки нараховують відсотки за кредитами

Надаючи клієнту графік платежів по кредиту, банки, як правило, ніколи не пояснюють, як він розраховується. Існують формули, які дозволять позичальникам перевірити правильність зроблених розрахунків.

Як правило, банки пропонують своїм позичальникам два способи погашення кредиту: щомісячні ануїтетні платежі та виплати на фактичний залишок. У першому випадку клієнт щомісяця сплачує однакові суми, включаючи суму боргу та відсотків, у другому суми платежів різні: борг сплачується рівними частинами, а відсотки нараховуються на залишок коштів. борг. Щоб дізнатися, якими будуть щомісячні платежі, банки використовують формулу ануїтету, яка виглядає так:

Ануїтетний платіж = (SK X PS / 12) / (1-1 / (1 + PS / 12) M),

Де SC – сума позики; PS — місячна процентна ставка; M – кількість періодів платежу (місяців).

При виплаті ануїтету фіксується сама сума, яку клієнт вкладає в банк. Він складається з основної суми та процентів. По мірі закінчення терміну кредиту відсоток відсотків поступово зменшується, а основний борг збільшується. Завдяки цьому виплати рівні.

При розрахунку щомісячних платежів виходячи з фактичного залишку, сума кредиту ділиться на весь його термін, а до залишку основного боргу, який клієнт ще не погасив, додаються відсотки. Формула їх розрахунку така:

Оплата на фактичний залишок = (SC / M) + OSS X PS / 12,

OSS — залишок боргу за кредитом

У нашому прикладі за перший місяць клієнт заплатить: (200/12)+(200X0,21/12)= 20,16 тис. руб., за другий: (200/12)+(200 –16,66)X(0, 21/12) = 19,87 тис. руб (див. таблицю).

Номер місяця

Загальна сума оплати, тис.руб

Склад платежу по кредиту

Залишок основного боргу, тис. руб.

Сума основного боргу, тис. руб.

Нараховані відсотки, тис. руб

один

20.16

16.66

3.5

183,34

2

19.87

16.66

3.21

166,66

3

19.58

16.66

2.92

150

чотири

19.29

16.66

2.63

133,33

5

19

16.66

2.34

116,66

6

18.7

16.66

2.04

100

7

18.42

16.66

1,75

83,33

вісім

18.13

16.66

1.47

66,66

9

17.83

16.66

1.17

п’ятдесят

десять

17.54

16.66

0,88

33.33

одинадцять

17.25

16.66

0,59

16.66

12

16.96

16.66

0.3

0,0

Загальна сума, яку заплатить клієнт після погашення кредиту, складе 222,75 тис. руб.

Виходить, що переплата по кредиту, що погашається за рахунок ануїтетних платежів, буде більше, ніж за позикою зі зменшуваними внесками — 23,48 тис. рублів проти 22,75 тис. руб. Проте банки не дають клієнтам можливості вибирати спосіб погашення кредиту. Більшість із них використовують дорожчий для позичальника і вигідний для них варіант ануїтету. З іншого боку, клієнту зручніше щомісяця сплачувати одну і ту ж суму, ніж щоразу шукати необхідну суму розстрочки в графіку платежів.

У разі дострокового погашення частини кредиту, щомісячний платіж клієнта перераховується. Наприклад, якщо позика була видана на один рік у розмірі 10 000 доларів США під 10% річних і погашена за фактичним залишком, а на 6-й місяць було здійснено доплату в розмірі 2 000 доларів, то схема перерахунку буде виглядати так: це:

OSS=SK-SDP-DP,

SDP — частина основного боргу, яку клієнт вже сплатив; ДП — доплата.

Далі на основі отриманого результату розраховуються щомісячні платежі за звичайною схемою. У нашому випадку залишок боргу за позикою буде: 10-(10/12)X6)-2)=10-5-2=$3 тис. Таким чином, графік виплат за кредитом на суму $3 тис. на решту 6 місяців буде виглядати наступним чином:

Номер місяця

загальна оплата, $

Склад платежу по кредиту

Залишок основного $тис

Основна сума, $

Нараховані відсотки, $

один

525,00

500

25

2.5

2

520,83

500

20.83

2

3

516,67

500

16.67

1.5

чотири

512,50

500

12.50

один

5

508,33

500

8.33

0,5

6

504.17

500

4.17

0,0

Якщо частина боргу буде сплачена наперед, загальна переплата за кредитом зменшиться: з 541 до 434 доларів.

При достроковому платежі для погашення ануїтету можливі два варіанти перерахунку. У першому випадку заборгованість по кредиту розбивається на строк, що залишився, в результаті чого позичальник щомісяця сплачує меншу суму. У другому випадку сума платежів залишається незмінною, але зменшується термін погашення кредиту.

Щоб перерахувати або кількість місяців, або суму нового місячного платежу, необхідно з’ясувати склад тих платежів, які вже були здійснені (тобто суму відсотків та основної суми в кожному). Це робиться для того, щоб дізнатися, яка сума основного боргу, погашеного клієнтом.

Для цього використовують так звану рекурентну формулу. Спочатку потрібно підрахувати, який відсоток погасив клієнт за перший місяць. Це робиться так:

Сплачені відсотки =(SC X PV X DM)/CDVG

DM — кількість днів у місяці, наступному за сплатою CDVG — кількість днів у році

Припустимо, що в грудні взятий кредит на 10 000 доларів, відсоткова ставка 10% річних, позика видана на 12 місяців. Таким чином, сума відсотків, сплачених клієнтом за перший місяць: ($10,000X0,1X30)/365=$82. Потім потрібно дізнатися суму основного боргу, погашеного за перший місяць. Для цього від місячного платежу потрібно відняти суму відсотків. У нашому випадку щомісячний платіж становить 879 доларів США (розраховується за формулою ануїтету). $879-$82=$797.

Для отримання аналогічних даних за наступні місяці заборгованість розраховується після погашення кредиту в перший місяць платежу. Він розраховується так:

Борг = SC-SOD

СОД — сума основного боргу, погашеного за перший місяць.

У нашому випадку: $10 000-$797=$9,2 тис. Сума відсотків, яку клієнт погасить цього місяця, вносячи щомісячний платіж у розмірі 879 доларів, становитиме (9200X0,1X31)/365=78 доларів. Основний борг становитиме 801 дол. Борг за другий місяць дорівнюватиме $9200-$801=$8,4 тис. і так далі.

Тепер припустимо, що в 6 місяці клієнт заплатив 2000 доларів США достроково.

Для того, щоб дізнатися параметри, які ви шукаєте (або змінений термін, або платіж), вони складають таблицю платежів, яка виглядає так:

Дата

Зрілість

Залишок боргу, тис. дол.

Розмір оплати згідно з графіком, $

вкл. кредит, $

вкл. відсотки, $

17.12.03

12

10.00

879,16

796,97

82.19

17.01.04

одинадцять

9.20

879,16

801.11

78.05

17.02.04

десять

8.40

879,16

808,00

71.16

17.03.04

9

7.59

879,16

818,99

60.17

17.04.04

вісім

6,77

879,16

821,78

57,38

17.05.04

7

5,95

879,16

830,36

48,80

17.06.04

6

5.12

879,16

835,77

43,39

17.07.04

5

4.29

879,16

844.02

35.14

17.08.04

чотири

3.44

879,16

850,00

29.16

17.09.04

3

2.59

879,16

857,20

21.96

17.10.04

2

1,74

879,16

864,93

14.23

17.11.04

один

0,87

878,25

870,87

7.38

Щоб дізнатися кількість місяців, на які скорочується термін кредиту, потрібно взяти залишок боргу за місяць, в якому було здійснено достроковий платіж, і відняти з нього суму «дострокового погашення». Таким чином визнається заборгованість позичальника за наступний місяць – до тих пір, поки вона не зменшиться до нуля.

Дата

Зрілість

Початковий залишок, тис. дол.

Кінцевий баланс, тис. дол.

Розмір оплати згідно з графіком, $

вкл. кредит, $

вкл. відсотки, $

17.12.03

6

3,95

3.11

879

846,51

32.49

17.01.04

5

3.11

2.25

879

852,66

26.34

17.02.04

чотири

2.25

1.39

879

859,91

19.09

17.03.04

3

1.39

0,53

879

867,96

11.04

17.04.04

2

0,53

0,00

530,41

525,96

4.45

У таблиці видно, що останній платіж становить 530 доларів США, а термін погашення зменшений з 12 до 11 місяців.

У другому випадку, коли строк кредиту залишається незмінним, з’ясовується сума поточної заборгованості, а потім за формулою ануїтету отримана сума ділиться на решту 6 місяців. Таким чином, щомісячний платіж становитиме 678 доларів США. При меншому терміні переплата за кредит буде менше, ніж при зменшенні суми виплат – у нашому випадку 491 і 512 доларів відповідно. Однак, як правило, у клієнта немає вибору.

Зауважимо, що наведені вище розрахунки не враховують додаткових комісій банку, про які він часто взагалі не згадує. Тому перед укладенням договору з фінустановою необхідно з’ясувати всі можливі платежі – наприклад, за видачу кредиту, ведення кредитного рахунку чи страхування.

3. Сплата відсотків за кредитами зараз

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *