Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Основи підприємництва: наочні посібники


Основи підприємництва: наочні посібники

Завантажити реферат: Основи підприємництва: наочні посібники

Етапи кар’єри

Вік

Потреби досягнення мети

Моральні потреби

Фізіологічні та матеріальні потреби

Попередній

до 25 років

Навчання, випробування на різних роботах

Початок самоствердження

Безпека існування

Становлення

до 30 років

Освоєння роботи, розвиток навичок, формування кваліфікованого спеціаліста

Самоствердження, початок досягнення незалежності, початок самовираження

Безпека існування, здоров’я, нормальний рівень оплати праці

Просування

до 45 років

Просування службовими сходами, набуття нових навичок та досвіду

Зростання самоствердження, досягнення більшої незалежності, початок самовираження

Здоров’я, високий рівень оплати праці

Збереження

до 60 років

Пік удосконалення кваліфікації. Навчання молоді

Стабілізація незалежності, зростання самовираження, початок поваги

Підвищення рівня оплати праці, інтерес до інших джерел доходу

Завершення

після 60 років

Приготування до виходу на пенсію, підготовка собі зміни

Стабілізація самовираження, зростання поваги

Збереження рівня оплати праці та підвищення інтересу до інших джерел доходу

Пенсійний

після 65 років

Заняття новим видом діяльності

Самовираження в новій сфері діяльності, стабілізація поваги

Розмір пенсії, інші джерела доходу, здоров’я

Таблиця 1.

Етапи кар’єри менеджера та потреби

Планування і контроль ділової кар’єри у тому, що, починаючи з прийняття працівника на підприємство і закінчуючи передбачуваним звільненням з роботи, необхідно організувати планомірне горизонтальне і вертикальне просування працівника у системі посад чи робочих місць. Працівник повинен знати не лише перспективи на короткостроковий та довгостроковий період, а й те, яких показників він має досягти, щоб розраховувати на просування по службі. Необхідно пам’ятати, що на різних етапах кар’єри людина задовольняє різні моральні, фізіологічні та матеріальні потреби та в залежності від цього ставитиме перед нею різні завдання. Наведена вище таблиця дає загальне уявлення про потреби менеджера різних вікових ділянках.

Джерело: Довідник директора підприємства за ред. М.Г. Лапуста. — М: ІНФРА-М,1996

Директор ВТФ

Заступник директора Заступник директора Заступник директора Заступник директора із загальних питань з маркетингу з економіки з комерції

Протокольно-візовий Відділ вивчення кон’юн- Планово-економічний Відділ експорту відділ ктури та цін відділ Бухгалтерія Відділ реклами та виста- Валютно-фінансовий Відділ імпорту вок відділ Правовий відділ Відділ аналізу реклами- Технічний відділ Відділ експорту запас мацій та пропозицій частин

Канцелярія Сектор післяпродажу- Відділ патентів та лі- Транспортний відділ ного обслуговування цензій

Відділ кадрів

Схема 1.

Структура зовнішньоторговельної фірми (ВТФ)

Джерело: Довідник директора підприємства/під ред. М.Г. Лапуста. — М: ІНФРА-М,1996

Механізм захисту комерційної таємниці підприємства

1.Регламентований перелік відомостей, що належать до комерційної таємниці підприємства

6.Система контролю за засобами копіювання та розмноження документів

2.Система обліку та охорони нових матеріалів та продукції

7.Порядок захисту комерційної інформації у засобах зв’язку та ВТ

3.Система охорони території підприємства, його основних будівель та споруд

8.Порядок використання відкритих каналів зв’язку під час передачі конфіденційної інформації

4.Система контролю за відвідуванням підприємства сторонніми особами

9.Система мотивації та навчання персоналу підприємства способам захисту комерційної таємниці

5.Порядок діловодства з документами, що містять комерційну таємницю підприємства

10. Спеціалізовані служби захисту комерційної таємниці підприємства

Таблиця 2

p align=»justify»> При створенні системи захисту комерційної таємниці необхідно виявити і перекрити всі потенційні канали витоку конфіденційної інформації, забезпечивши при цьому однаковий ступінь захисту всіх видів її носіїв (документів, виробів та ін.). Для вирішення цього завдання нерідко потрібна підготовча робота, яка полягає у складанні повного переліку всіх користувачів інформації, у розробці спеціальних схем інформаційних потоків на даному підприємстві, і, нарешті, чіткому визначенні всіх матеріальних носіїв такої інформації. Основні елементи захисту комерційної таємниці підприємства представлені у таблиці 2.

Джерело: Довідник директора підприємства/під ред. М.Г. Лапуста. — М: ІНФРА-М,1996

1. Заявка на лізинг

Лізингова фірма 2. Обговорення інвестиційних планів, Лізингоодержувач, погодження умов лізингу, перевірка платоспроможності клієнта

4. Укладання лізингового договору

8. Лізингові платежі

5. Укладання договору 7. Підписання протоколу 6. Постачання ОЛС 3. Вибір купівлі-продажу приймання, оплата вартості ОЛС підписання протоколу ОЛС приймання

Постачальник

Схема 2.

Принципова схема вступу суб’єктів лізингової угоди до лізингових відносин

Лізинг — це угода, при якій одна сторона (лізингодавець) за дорученням (специфікацією) іншої сторони (підприємства) вступає в угоду про постачання з третьої сторони (виробник) обладнання, за умовами якої лізингодавець отримує це обладнання.

Джерело: Довідник директора підприємства/під ред. М.Г. Лапуста. — М: ІНФРА-М,1996

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *