Основи генетики
Тести та шпаргалки

Основи генетики


Вхід

  1. Генетика.

1.2 Домінантні та рецесивні гени

1.3 Розуміння генотипу

  1. Основні генетичні поняття

2.1 Рецесія і млявість

  1. Генетичні дослідження

3.1 Методи генетичних досліджень

3.2 Популяційно-статистичний метод

Вісновок

Вхід

Відгадайте: що називають повільністю і низькістю? Що таке хромосома, ген, генотип, каріотип?

Генетика — це наука про закономірність занепаду і повільності організмів.

Вочевидь, це молода жовч біології. Дата її народження вважається 1900 рік, якщо троє ботаніків, які проводили послідовну гібридизацію росліну — голландець Г.де Фріз, німець К.Корренс і австрієць Е.Чермак, один вид знав забудькуватість Грегора Менделя. (малий 7) «Подивись на зростаючі гібриди», побачений у 1865 р. Вчені були до них ворожі, але деякі сліди їхніх досягнень наближалися до кінця Г. Менделя. З роками закони спаду, встановлені Г. Менделем, перейняли науки різних країн, а послідовні дослідження принесли їх універсальний характер.

Назва «генетика» була поширена англійським вченням В. Бетсона в 1906 р. Новий етап у розвитку генетики спарювання від імені видатного американського генетика Т. Г. Моргана (вибачте. I) і йоги. Підґрунтям їхніх досягнень стало створення хромосомної теорії спаду, яка підштовхнула до подальшого розвитку не лише генетику, а й біологію в цілому.

1.1 Елементарна єдина інформація.

Як бачимо, елементарною єдністю спаду є ген. Ген — це позначення молекули нуклеїнової кислоти, що визначає ознаки розпаду організмів. Vin кодує первинну молекулярну структуру поліпептиду, білка, однотипної РНК або взаємодію з регуляторним білком. Генів, оскільки вони несуть гничу інформацію про співочі ознаки (наприклад, різноманітність організмів, колір волосся, очей, форму плодів), можна знайти в різних таборах (алелях).

Алельні гени — одні й ті ж гени, які змінюються в різних країнах, але займають один і той же простір (лукус) в хромосомах однієї пари (гомологічні хромосоми) очі, овальна чи куляста форма плода тонка).

1.2 Домінантні та рецесивні гени

Алельні гени можуть бути домінантними або рецесивними. Алель, як у присутності іншого, завжди проявляється в закодованій ним формі, я стану знаками, називається домінантним, а той, що не з’являється, рецесивним. Прояв пошани покаже один алель інакше називають домінуванням (по-латински dominatis — панівний). Наприклад, у томатах є алель, що означає червоні плоди, домінуючий над жовтим алелем; у людини є алель, що означає карий колір очей, домінуючий над чорним алелем. Домінантні алелі позначаються великими латинськими літерами (A, B, C, д худі), а останні рецесивні — дрібні (а, б, c, d худий).

Ген sing може мати не менше двох представлень, але значно більшу кількість алелей (десятки, іноді сотні). Але, з усіма слідами пам’яті, що в диплоїдних клітинах в одну годину присутні лише два алельних гена, а в гаплоїдних – один. Наприклад, у людини є три гени алелей (їх означає ІОяАЛЕяAT) у різні дні вказують на чотирі групи крові: першу (ІОяО), друг (ІАЛЕ або яАЛЕяО), третій (ІATяAT або яО) і четвертий (ІАЛЕяAT). Використання різних алелей одного і того ж гена забезпечує комбінаційну неоднозначність, більша кількість різних алелей, якими володіють батьки, пояснюється наявністю ознаки нащадків, коли вони показують співочі стани.

1.3 Розуміння генотипу

Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах клітинового організму, називається генотипом (грец. genos — rd, подібність і typos — widbitok). В результаті поєднання генотипу з чиновниками довкіла формується фенотип (по-грецьки faino — я) — послідовність ознак і сили тіла.

2. Основне джерело живлення

Також предметом генетичних досліджень є занепад і млявість організмів. Спадковість — призначення здатності живих організмів до передачі його ознаки та особливості онтогенезу для нащадків без шкоди занепаду поколінь організмів. Мінливість — побудова живих організмів для створення нових ознак своїх станів у процесі індивідуального розвитку.

2.1 Рецесія і млявість

Спадковість і млявість — протилежні сили живих організмів. Завдяки занепаду подібні до отців, так що стабільність біологічних видів зберігається. Невизначеність забезпечує появу нових ознак того стану життя, що призводить до появи історичного розвитку біосфери в цілому.

На генетичні наслідки впливає ряд основних напрямків: розвиток матеріальних носів у рецесійній інформації — генах, а також закономірностей збереження і передачі на нащадку; продовження спадковості проявів рецесійної інформації у фенотипі співочої свідомості Довкіля; встановлення причин зміни рецесійної інформації та механізмів їх виправдання; розвиток генетичних процесів, як це видно в популяціях організмів.

3. Генетичні дослідження

Результати генетичних досліджень проблем спаду та млявості є теоретичною основою для розробки практичного харчування. Основою сучасної селекції (науки про створення нових порід і сортів) є виявлення генетичних ознак різних типів селекції, додавання частинної селекції до ознак розпаду організмів, а також важливість вбивства довкола для розвитку марки. тонкий. Заголовки медичної генетики — профілактика та лікування рецесивних захворювань, дослідження мутагенних факторів із способом зараження в них генотипу людини. Генетика є теоретичною основою і для генетичної (генної) інженерії (частковий синтез генів, бачення генів з організму, перенесення генів з одного організму в інший).

3.1 Методи генетичних досліджень.

Методи генетичних досліджень. У разі вищих теоретичних і практичних генетичних проблем необхідно розробляти різні методи дослідження, засновані на рівні організації живої речовини (молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий).

Гібридологічний метод, застосування Г.Менделя, полігає в схрещуванні (гібридизації) організмів, які відзняються за співочими таборами одного чисельного спадкового знака. Нащадків, отриманих від такого схрещування, називають гібридами (грец. гібрид — Суміш). В основі гібридологічного аналізу лежить гібридизація — Дослідження характеру занепаду стало ознакою допомоги системи розведення.

Схрещування буває моногібридним, дигібридним і полігібридним. Моногібридне схрещування — це піднання батьківських форм, які відрізняються різними таборами лише однієї спадкової ознаки (наприклад, за кольором насіння); дигібридні — два ознаки (наприклад, з забарвленням на одній структурі поверхні), полігібридні — три і більше.

Генеалогічний метод працює при народженні організмів предків. Це дають можливість пропагувати характер занепаду старих рядів співаків знак для багатьох поколінь. Він широко застосовується в медичній генетиці, селекції теж. Для цього, крім того, буде встановлений генотип особин і здатність проявляти те, що ще стане ознаками майбутньої долі.

Родові згинаються при вигляді схем правил співу: тіло жінки позначається кілком, особи — квадратом. Позначені особини одного покоління розташують в ряд і зливаються між собою горизонтальними лініями, а батьки і нащадків — вертикальними лініями. На малому 72 представлена ​​частина родовищ англійської королеви Вікторії, серед нащадків булів і російських імператорів. Досліджуючи цей родовід, можна простігувати занепад такого захворювання, як гемофілія (незсідання крові).

3.2 Популяційно-статистичний метод

Популяційно-статистичний метод дає можливість вібрувати частоту загальних алелей у популяціях організмів, а також генетичну структуру популяцій. Вершки популяційної генетики, його застосовують у медичній генетиці для розширення співочих алелей серед людей (основний чин тихий, які означають ті чинні спадкові захворювання). Для цього підраховують частину населення співочої території та отримують статистичні дані.

Наприклад, за допомогою цієї методики було виявлено, що алель, як і збільшення дальтонізму (знищення колірної сліпоти), замикає 13% жінок (з них недуга проявляється менше ніж у 0,5%). і у 7% чоловіків (недуги всі).

Цитогенетичний метод заснований на особливостях хромосомного набору (каріотипу) організмів. В ікаріотипування дозволяє виявити мутації, які пов’язані зі зміною числа хромосом, а також структури деяких з них. Каріотип зберігається у клітинів на стадії метафази, причому протягом усього періоду клітинового циклу структура хромосом найбільш виражена.

Цей метод застосовує і в систематизації організмів (каріосистематика). Так, багато видів-двійніїв (погляди, які важливі, але іноді їх неможливо розпізнати за іншими ознаками) вирізняються за хромосомним набором. Такі коливання у коми середнього розміру, амфібій і ведмедів грізлі. Наприклад, через 30 років XX Сторіччя вчені викликали повагу до різної частоти зараження малярією в розташованих порядку містевості. Вивчення каріотипу малярійного комара показало, що це був не просто один вид, як вважалося раніше, а комплекс видів-близнюків, одні з яких переносять збудників малярії, а інші ні.

Біохімічні методи та вікористи для діагностики рецесивних захворювань, пов’язаних з порушенням мовленнєвого обміну. Білки, як і проміжні продукти метаболізму, не мають влади над цим організмом, що свідчить про наявність змінених (мутантних) генів. Ймовірно, понад 500 хворих людей, які були інфіковані такими генами (наприклад, цереброваскулярний діабет).

Метод близнюків використовується при розведенні однояйцевих близнюків (організмів, схожих на одну зиготу). Однояйцеві близнюки завжди мають однаковий статус, але можуть мати однакові генотипи. Досліджуючи такі організми, можна з’ясувати роль чинникова довкілля у формуванні фенотипу особин: різний характер буйного припливу зимовує розбіжності в прояві тихих чиінших станів співають ознаки.

Я б хотів, щоб група розробляла методи та генну інженерію, щоб за допомогою таких вчених вони бачили інші гени організмів або синтезували їх по шматочкам, перебудовували пісні гена, вводили їх у геном іншої клітини чи організму. . Геном — послідовність генів гаплоїдного набору хромосом організмів одного виду. Крім того, в одному клітині можна отримати гени різних видів, щоб у однієї особини були ознаки розпаду, таманського виду.

Генетика — це наука, яка показує закони спаду і млявості. Елементарною єдністю спаду є ген. Збір інформації про розпад, закладений в генах клітину або організму, називається генотипом. Завдяки взаємозалежності генотипу і розуму довкілла формується фенотип особини, так що наступність ознак і сили тіла.

Гені, які кодують співають знаки, можна ребувати в різних таборах (алелях). Сморід дає ознаки для формування різних чинів. Алельні гени бувають домінантними або рецесивними. Домінантний алель завжди з’являється у фенотипі за наявності рецесивного, решта не з’являється за наявності домінантного.

Список переможної літератури.

  1. «Загальна біологія» 10-11 класи, Київ, 2000.

  2. …………………………………………. ……………….

  3. …………………………………………. ………………….

  4. …………………………………………. ………………….

  5. …………………………………………. ………………….

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *