Оцінка якості праці
Химия

Оцінка якості праці


Оцінка якості праці

Завантажити реферат: Оцінка якості праці

Завдання — Провести оцінку якості праці на прикладі роботи функціональних та лінійних органів організації з використанням комплексного показника-індексу дефектності.

зміст роботи. Для розрахунку індексу дефектності необхідно визначити коефіцієнт дефектності Dz, базовий коефіцієнт дефектності Dzб та відносний коефіцієнт дефектності t.

Перший і другий цехи випускають продукцію двох найменувань. Їх вартість наведена у табл., у – у табл. 2.

Таблиця 1.

N1Ц1

N2 Ц2

21

30

Таблиця 2.

Продукція

Кількість випускається

У 1 цеху N |

У 2 цеху N ||

N1

500

420

N2

380

330

Початкова кількість виробів N1 — 450 шт., N2 — 400 шт. Види, значущість; До) та базове число дефектів для продукції 1 (rб1х) та продукції 2 (rб2х) наведені у таблицях 3 та 4.

Таблиця 3. Характеристика дефектів продукції 1

види дефектів

1

2

3

4

5

параметр вагомості дефекту К

0,17

0,30

0,33

0,11

0,03

базова кількість дефектів rб1х

13

15

31

5

5

Таблиця 4. Характеристика дефектів продукції 2

види дефектів

1

2

3

4

5

6

параметр вагомості дефекту К

0,21

0,13

0,30

0,16

0,13

0,05

базова кількість дефектів rб2х

19

24

30

19

13

25

За результатами технічного контролю визначено кількість дефектів продукції N1
і N2 в цехах 1 (r1x|;
r2x|) і 2 (r1x||;
r2x||). Ці дані наведені у таблицях 5 та 6.

Таблиця 5. Число дефектів продукції 1

види дефектів

1

2

3

4

5

кількість дефектів r1x|

1

5

3

8

2

кількість дефектів r1x||

3

3

5

11

12

Таблиця 6. Число дефектів продукції 2

види дефектів

1

2

3

4

5

6

кількість дефектів r2x|

7

10

19

23

23

17

кількість дефектів r2x||

5

13

19

7

25

30

Коефіцієнт дефектності продукції 1

Для першого цеху

D1| = åДо * r1x|

N1|

D1| =(0.17*1+0.3*5+0.33*3+0.11*8+0.03*2)/500

D1| =0.0072

Для другого цеху

D1|| = åДо * r1x||

N1||

D1|| =(0.17*3+0.3*3+0.33*5+0.11*11+0.03*12)420

D1|| =0.011

Коефіцієнт дефектності продукції 2

Для першого цеху

D2| = åДо * r2x|

N2|

D2| =(0.21*7+0.13*10+0.3*19+0.16*23+0.13*23+0.05*17)/380

D2| =0.042

Для другого цеху

D2|| = åДо * r2x||

N2||

D2|| =(0.21*5+0.13*13+0.3*19+0.16*7+0.13*25+0.05*30)/330

D2|| =0.0433

Cвартість продукції

Перший вид продукції

З1|1* N1|

З1| =21 * 500 = 10500

З1||1* N1||

З1|| =21 * 420 = 8820

Другий вид продукції

З2|2* N2|

З2| =30 * 380 = 11400

З2||2* N2||

З2|| =330 * 30 = 9900

Базовий коефіцієнт дефектності

Перший вид продукції

D1б = å До *
rб1х

N1

D1б =(0.17*13+0.3*15+0.33*31+0.11*5+0.03*5)/450

D1б =0.0392

Другий вид продукції

D = å До *
rб2х

N2

D=(0,21*19+0,13*24+0,3*30+0,16*19+0,13*13+0,05*25)/400

D =0,0552

Відносний коефіцієнт дефектності продукції 1

По першому цеху

t1| =D1|
/D1
б

t1|=0.0072/0.0392

t1| =0.1836

По другому цеху

t1|| =D1||
/D1
б

t1||=0.011/0.0392

t1|| =0.2806

Відносний коефіцієнт дефектності продукції 2

По першому цеху

t2| =D2|
/D2
б

t2|=0.042/0.0552

t2| =0.7608

По другомубіля цеху

t2|| =D2||
/D2
б

t2||=0.0433/0.0552

t2|| =0.7844

Індекс дефектності

По першому цеху

Iд = å tz | * Cz|

å Cz|

Iд =0.1836*10.5+0.7608*11.4

Iд|=0.1836*10.5+0.7608*11.4

Iд|=0.48406

По другому цеху

Iд|| = å tz
|| * Cz||

å Cz||

Iд|| =0.2806*8.82+0.7844*9.9

Iд|| =0.54703

В результаті проведеного аналізу виявлено, що якість роботи першого цеху вище ніж другого, так як індекс дефектності в першому цеху нижче, ніж у другому.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *