Реферати

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»


НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»

К. Ф. Тарбаєва, Б. М. Тарбаєв

МОУ Сужинська ЗОШ Іволгинського району,

МОУ «Бурятська гімназія № 29», м. Улан-Уде, Республіка Бурятія

На сьогоднішній день актуальною стала проблема збереження культурно-історичних традицій. Саме уроки техніки залучають учнів до величезного світу предметів, створених з різних матеріалів і з використанням різноманітних технологічних процесів, відкривають простір для творчості, фантазії, самореалізації особистості. Одним із головних завдань предмета «Технологія» сьогодні є допомогти школярам пізнати об’єктивний світ, створений людиною, осягнути способи виготовлення виробів, зразки матеріальної культури. Впровадження національно-регіонального компонента допомагає навчити створювати конкретні вироби на етнографічному матеріалі, зрозуміти світогляд і психологію життя бурятського народу, виражені художніми засобами та звернені до витоків давнини.

При навчанні художньої творчості демонструємо наочні посібники. В сучасних умовах широкої інформатизації можливе проведення демонстрацій відображення історичних об’єктів на комп’ютері. Використання елементів анімації, колірних і звукових можливостей комп’ютера дозволяє зробити процес навчання на комп’ютерному уроці більш цікавим і різноманітним. Уроки наповнені музикою, малюнками, рукоділлями.

Проектна діяльність сприяє розкриттю специфічних аспектів етнокультурних освітніх технологій. Це досить яскраво проявляється в проектах: «Житла гунів», «Абдар», «Валяння – пріоритетний напрямок у стилі модерн», «Надання бурятського національного колориту Темарі» тощо.

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»

Проект «Житла гунів»

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»

Проект «Валяння – пріоритетний напрямок сучасного рукоділля»

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»

Проект «Надання Темарі бурятського національного колориту»

Сучасний світ стає все складнішим і суперечливим. Глобальні зміни, що відбуваються, впливають на вимоги, які суспільство висуває до людини. Етнокультурна освіта є однією з найважливіших умов формування професійної компетентності вчителя. Нині цінністю стає не тільки високий інтелект, а й вміння знаходити спільну мову, вдосконалення культури та способу мислення.

Отже, вчитель повинен володіти етнокультурною толерантністю. Нами розроблено модель формування етнокультурної толерантності у школярів у процесі вивчення освітньої галузі «Технологія».

НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ГАЛІ «ТЕХНОЛОГІЯ»

Національно-регіональна складова

Реалізація ситуацій міжнаціональної взаємодії учнів

Особливості особистості вчителя

Національно-регіональний компонент змісту освіти визначається природно-географічною, соціально-економічною та історико-культурною єдністю регіону. Забезпечує врахування етнокультурних особливостей усіх учнів у процесі навчання, вносить у навчальний процес місцевий соціокультурний потенціал, забезпечує відповідальну поведінкову, життєсмислову орієнтацію учнів, їх соціокультурну адаптацію та професійний розвиток. .

Реалізація вчителем ситуацій міжетнічної взаємодії учнів гарантовано забезпечує відповідну взаємодію (учні отримують позитивний досвід міжнаціональної взаємодії) та забезпечує позитивне ставлення до цього досвіду, розвиває навички міжнаціонального спілкування.

Особливості особистості вчителя, його виховний вплив характеризуються статусністю вчителя, його референтністю та привабливістю, соціальними та професійними установками вчителя, а саме: діалогічне спілкування з учнями, етнотолерантна спрямованість.

Враховуючи все вищезазначене, на нашу думку, провідною компетентністю вчителя технологій сьогодні має бути етнокультурна толерантність.

Література

  1. Громова Є. М. Формування етнокультурної толерантності у школярів: методичні рекомендації [Текст]. / Є. М. Громова. – Ульяновськ: Симбірська книга, 2006. – 50-і рр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *