Неоцінене навчання на уроках техніки в початковій школі
Реферати

Неоцінене навчання на уроках техніки в початковій школі


Шевченко С.В. — вчитель технології

Іркутська область, рп Чунський,

МОБУ НОШ №28

Неоцінене навчання на уроках техніки в початковій школі.

Невиставлена ​​оцінка сприяє зростанню навчальної самостійності, зменшує страх перед школою та тривожність у дітей, а також підвищує їх навчальну мотивацію. Тому з 2004 року наша школа перейшла на безоцінку системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Вчителями та адміністрацією школи розроблено «Положення про безкласове навчання». Вказується, що і за допомогою яких критеріїв підлягає контролю та оцінці дорослими; визначаються засоби та форми контрольно-оцінної діяльності дорослих та учнів; як і в якій формі фіксувати результати успішності, а також правила оціночної безпеки.

Про досвід роботи в режимі безкласового навчання розповім на прикладі свого предмета – «Технологія».

Свою роботу я будую відповідно до основних принципів неоцінювання системи оцінювання, які базуються на ідеях Г.А. Цукермана, таких як:

 • критерійність,

 • Пріоритет самооцінки,

 • Гнучкість і мінливість.

Оцінювання результатів предметно-практичної діяльності учнів.

Відповідно до цілей курсу «Технологія», зазначених у ФДМС нового покоління, необхідно проаналізувати та оцінити знання та вміння з предмета, які оволоділи студентами. Оцінювання результатів здійснюється відповідно до «Положення про безпрограмну систему оцінювання досягнень учнів МОБУ НО ЗОШ No 28 р.п.Чунського Іркутської області та проводиться під час поточних і тематичних перевірок протягом року навчатися у 2-4 класах. Під час поточного контролю перевіряються знання та вміння, які є невід’ємною частиною комплексних знань і вмінь.

Критерії оцінки якісних результатів виконання завдань:

З перших же уроків діти залучаються до обговорення своєї роботи з різних точок зору. Аналіз проводиться за такими параметрами:

 • Чіткість, повнота і правильність відповіді;

 • За змістом. Як виконується робота? За моделлю, з частковими змінами або за власним дизайном. Наскільки це було успішно.

 • За матеріалом. Як підбирається матеріал? Наскільки це відповідає ідеї, технології?

 • За виконанням. Наскільки акуратно виконана робота? Який рівень незалежності? Які інструменти і наскільки грамотно використовуються?

Завдання, які виконують діти на уроках технології, за характером пізнавальної діяльності поділяють на репродуктивні (коли потрібно точно повторити зразок) і творчі (створити оригінальний образ). Після виконання завдання учні оцінюють свою роботу і в ОЦІНКОВОМУ ЛИСТі дають собі якісну оцінку зі знаками: «+» (зробила все правильно, без помилок), «? ”(сумніваюся, я зробив помилку),“ — ”(поки що не вийшло). Після цього я оцінюю роботу і ставлю поряд свою, також якісну, оцінку.

При виконанні репродуктивних завдань ми оцінюємо:

 1. Розвиток ручних навичок (вміння обводити шаблон, акуратно вирізати по лініях контуру, якість виконаної роботи…);

 2. Розвиток уміння орієнтуватися в задачі та контролювати свою роботу (вміння точно повторювати схему при виконанні репродуктивних завдань);

 3. Розвиток вміння планувати (самостійно аналізувати зразок, повно і раціонально планувати послідовність його виконання при виконанні репродуктивних завдань).

При виконанні творчої роботи:

 1. Розвиток ручних навичок;

 2. Рівень творчої уяви, тобто вміння створити оригінальний образ, не схожий на ті, що є в підручнику.

Відстеження досягнення запланованих результатів і методів діяльності з предмета здійснюється за допомогою тематичної та підсумкової контрольної роботи, що дозволяє виявити ряд необхідних знань і вмінь:

 • Культура та організація праці, раціональна, естетична та безпечна робота (включаючи економне використання матеріалів та робочого часу);

 • Способи обробки матеріалів; використання відповідних ручних інструментів; володіння основними прийомами обробки матеріалів, вміння підбирати для цього відповідні інструменти та правильно ними користуватися;

 • Незалежний аналіз дизайну виробу та його відтворення за моделлю;

 • Створення образу шляхом асоціації та з метою передачі певної художньо-естетичної інформації; втілення образу в матеріалі.

Оскільки в нашій школі більшість класів працює за програмами розвиваючого навчання, то при складанні контрольних робіт я використовую теоретичні та практичні завдання для перевірки рівня підготовленості учнів по кожному розділу з книг: «Контрольна робота за системою Ельконіна Д.Б. — Давидов В.В» , «Контрольна робота за системою Л.В.Занькова» та «Зразкові тестові завдання з технології для учнів 1-4 класів» Л.Ю. Огерчук. Теоретичні завдання перевіряють не тільки знання про технологічний процес, використовувані матеріали та інструменти, а й вміння дитини сортувати їх і, до логічного узагальнення. Під час виконання практичних завдань перевіряється вміння дитини працювати з різними матеріалами, інструментами, планувати й організовувати свою роботу і водночас вміння застосовувати набуті знання у своїй діяльності.

У контрольну роботу включаю 5 — 10 завдань на перевірку знань і одне практичне завдання на перевірку сформованих умінь і навичок з розглянутої теми, або завдання на перевірку рівня творчої уяви. Студенти виконують теоретичну частину та інтроспекцію на друкованих аркушах.

Перед початком роботи ми з хлопцями домовляємося, скільки балів коштує кожне завдання. Після прочитання завдань учні дають собі змістовну оцінку зі знаками «+», «? ”або” — “, тобто вони визначають зону свого “знання-незнання”. Такими ж знаками учні оцінюють кожне виконане завдання. Після цього перевіряю роботу: спочатку оцінюю кожне завдання, потім встановлюю суму балів, набраних учнем за всі завдання, і переводжу її у відсоток від максимально можливої ​​кількості балів, нарахованих за роботу. Кількісні результати тесту записують у коефіцієнт засвоєння. Ось так виглядають критерії визначення рівня оволодіння опорними знаннями, уміннями та навичками:

 • найвищий рівень 85 — 100%

 • високий рівень — 70 — 84%

 • середній рівень — 50 — 69%

 • нижче середнього — 30 — 49%

 • низький рівень — менше 30%

Результати контрольної роботи (за навчальними періодами) та динаміка розвитку учнів 2-4 класів фіксуються у АРМАШІ ДОСЯГНЕНЬ з предмета.

У списках досягнень першокласника прикмети відображають лише змістовну якісну оцінку його досягнень:

«+» — сформовано знання чи вміння за заданим параметром, критерієм;

«? » — знання чи вміння сформовані частково (завдання, операція тощо частково виконані);

«-» — знання чи вміння для цього параметра неправильні або відсутні.

І лише наприкінці навчального року коефіцієнт засвоєння заноситься в бланки досягнень першокласників за результатами комплексної контрольної роботи з предмета.

При переведенні учнів до іншої школи за бажанням адміністрації або батьків до особової справи учня виставляються оцінки про якість засвоєння предмета. Для цього використовуються наступні лічильники:

Якість засвоєння предмета Оцінка за 5-бальною системою

85 — 100% «5»

65 — 84% «4»

40 — 64% «3»

Менше 40% «2»

Система безоціночного навчання на уроках технології допомагає учням правильно організувати свою навчальну діяльність, свідомо її контролювати та коригувати, сприяє формуванню таких рис особистості, як акуратність, наполегливість, самостійність, впевненість у собі, сприяє підвищенню навчально-пізнавальної активності. . І це допомагає мені ефективно керувати навчальною діяльністю студентів: проводити діагностичну та корекційну роботу, планувати перспективи розвитку студентів, підвищувати продуктивність і свій професіоналізм.

Бібліографія

1. Воронцов А. Б. Педагогічна технологія контролю та оцінювання навчальної діяльності. (Система Д. Б. Ельконіна — В. В. Давидова) — М .: Вид-во оповідань А. І., 2002.

2. Інноваційні способи оцінювання навчальної діяльності школярів (за матеріалами проектів «Система багаторівневого оцінювання навчальної діяльності учнів» та «Технологія миттєвого самоконтролю-самоперевірки учнями своїх знань» Символ”) / За ред. ред. А. Б. Бакурадзе. — М.: АПКіППРО, 2005. — 60 с.

3. Контрольна робота за системою В. В. Давидова — Д. Б. Ельконіна // Початкова школа. – 2009.

4. Контрольна робота за Л.В.Заньковою, Видавництво ФЕДОРОВ, Видавництво «Навчальна література, 2008»

5. Огерчук Л. В. Зразкові тестові завдання з технології для учнів 1 — 4 класів: Робота з папером і картоном. – М.: Шкільна преса, 2003. – С.48 («Школа і виробництво. Бібліотека журналу»; Вип. 15)

6. Огерчук Л. В. Зразкові тестові завдання з технології для учнів 1 — 4 класів: Робота з тканиною. — М .: Шкільна преса, 2005. – С.64 (“Школа і виробництво. Бібліотека журналу”; Вип. 25)

7. Положення про безвідмітну систему оцінювання досягнень учнів МОБУ НО ДНЗ No 28 с. селище Чунський, від 05.03.2009р

8. Цукерман Г.А. та ін. Оцінка без позначок. – М.; Рига, 1999. – 133 с.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *