Національний банк України як основний елемент банківської системи
Тести та шпаргалки

Національний банк України як основний елемент банківської системи


Національний банк є основним елементом банківської системи України

Створення нової банківської системи в Україні на базі державних банків розпочалося у 1991 році з прийняттям Закону «Країна» Про банки та банківську діяльність», згідно з яким були закладені основи класичної дворівневої банківської системи, який включає верхній і нижній рівні, а також було визначено, які банки належать до кожного з рівнів і яким буде механізм зв’язків між ними.

Внаслідок розпаду колишнього Радянського Союзу українське відділення Держбанку СРСР було змушене приймати рішення про виділення асигнувань, оскільки союзний банк не підготував план позики на початок 1991 р. На підставі Українського республіканського відділення Державного банку УРСР створено Національний банк України (НБУ). Вже влітку 1991 р. інструкції банку Союзної держави не мали обов’язкової сили в Україні, а 25 грудня 1991 р. Державний банк СРСР було офіційно ліквідовано, а НБУ став центральним банком України.

Закон передбачає функціонування дворівневої банківської системи, в якій НБУ виступав би як центральний банк, а інші банки здійснювали б комерційні банківські операції.

НБУ є банком першого рівня. Він виконує традиційні функції, характерні для центрального банку держави: є емісійним і розрахунковим центром держави, банком банків і банкіром уряду. НБУ не є незалежним. Підпорядковується Верховній Раді та Кабінету Міністрів України.

З прийняттям в Україні закону «Про Національний банк» (травень 1999 р.) статус центрального банку було чітко визначено, його функції відмежовано від функцій комерційних банків.

Отже, НБУ це:

  • єдиний емісійний центр країни, володіє монопольним правом на випуск банкнот, організацію та регулювання грошового обігу;

  • банк банків. Не надає кредитно-розрахункових послуг іншим банкам і кредитним установам, не видає кредити комерційним банкам, не організовує механізм міжбанківського кредитування;

  • державний банк. НБУ займається кредитно-розрахунковим обслуговуванням уряду – є його касиром, здійснює операції з обслуговування внутрішнього державного боргу. Є фінансовим консультантом та проводить аукціони з розміщення державних облігацій Уряду України, займається їх погашенням та виплатою відсотків за ними, контролює касове виконання бюджету комерційними банками;

  • провідник офіційної грошово-кредитної політики, відзначає мету та напрямок грошово-кредитної політики, які пов’язані із забезпеченням стабільності національної валюти. Регулює обмінний курс національної валюти щодо валют інших держав шляхом валютних інтервенцій на відкритому ринку;

  • розпорядник золотовалютних резервів держави;

  • представник інтересів держави в міжнародних фінансово-кредитних організаціях.

На НБУ покладено функції контролю за виконанням комерційними банками банківського законодавства та дотриманням економічних стандартів. Здійснює державну реєстрацію банків і кредитних установ, а також ліцензує банківські операції, встановлює для них єдині правила ведення операцій, обліку та звітності, захисту інформації та коштів.

Проте стратегічною метою та найважливішим обов’язком НБУ є створення сприятливого середовища для діяльності комерційних банків та інших фінансових установ. Це означає, що основною метою НБУ є:

1) захист та забезпечення стабільності грошової одиниці України;

2) розвиток та зміцнення банківської системи;

3) забезпечення ефективного та безперебійного функціонування системи розрахунків. Надійна платіжна система, яка задовольняє потреби юридичних та фізичних осіб у безпечному та ефективному переказі коштів, є передумовою успішного розвитку ринкової економіки в кожній країні;

4) створення та підтримка конкурентного середовища;

5) стимулювання використання нових інструментів монетарної політики.

Значним досягненням стало впровадження системи електронних міжбанківських розрахунків. Ще один прогресивний крок – запровадження електронної пошти, за допомогою якої НБУ зможе отримувати щоденний баланс банківської системи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *