Мотиваційна сфера психіки
Реферати

Мотиваційна сфера психіки


Однією з проблем, які активно досліджує сучасна психологія, є проблема мотивації поведінки та діяльності людини. Суть задачі полягає у дослідженні спонукальних сил, завдяки яким включається розумова діяльність людини і спрямовує її діяльність на якийсь об’єкт; сили, які рухають людиною при виборі тієї чи іншої моделі поведінки, того чи іншого способу дії. Ці явища належать до мотиваційної сфери психіки.

Щоб підійти до поняття мотивації, потрібно почати з потреб — основи мотиваційної сфери — і мотивів — більш складних психічних утворень, на основі яких формується мотивація.

Потреби — це суб’єктивні явища, що виникають, коли індивід потребує якогось об’єкта, необхідного для його життя і розвитку. Вони виступають як джерело діяльності людини і спонукають її до дій по відношенню до об’єкта потреби.

Уявлення про потреби як самостійне психічне явище сформувалися в першій половині 20 ст. Однією з перших праць, присвячених цьому питанню, стала монографія Л. Брентано, опублікована в 1921 р. Брентано запропонував розглядати потребу як будь-яке негативне почуття, яке намагається усунути індивід.

У психології існує багато різних класифікацій потреб. На даний момент найбільш актуальною є ієрархічна схема, запропонована представником гуманістичної психології А. Маслоу. Маслоу припустив, що всі потреби є вродженими і поділяються на життєві та духовні. Відповідно до побудованої ним ієрархії фізіологічні потреби лежать в основі піраміди людських потреб, а її вінцем є потреби, пов’язані з самореалізацією людини – вищим рівнем психологічного прояву. Загалом піраміда виглядає так:

1) фізіологічні потреби (їжа, вода, повітря);

2) безпека та безпека (як фізіологічна, так і психологічна);

3) потреба в любові і приналежності (тобто приналежності до будь-якої соціальної групи);

4) потреба в повазі (схвалення, визнання компетентності тощо);

5) пізнавальні та естетичні потреби (жага краси, знань, справедливості);

6) потреба в самоактуалізації (максимальна реалізація своїх здібностей, можливостей, погляд на себе не тільки як на розумну, а й на творчу особистість).

Ця ієрархія заснована на ідеї, що домінуючі потреби, розташовані в нижній частині піраміди, повинні бути достатньо задоволені, перш ніж людина зможе усвідомити, що вона має потреби вищого порядку, і мотивуватися ними у своїх діях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *