Міські шляхи сполучення транспорту
Химия

Міські шляхи сполучення транспорту


Міські шляхи сполучення транспорту

Завантажити реферат: Міські шляхи сполучення транспорту

Визначення чисельності населення міста

Розбиваємо територію міста на 5 транспортних районів та знаходимо їх площу. Знаючи площу районів, знаходимо чисельність населення, дані зводимо в таблицю 1.

Таблиця 1.

Транспортні райони

Разом

1

2

3

4

5

6

Селитебна територія, га

240,6

347,5

305,8

371,01

545,9

438,9

2249,71

Щільність населення

130

160

145

180

150

120

Чисельність, тис. Чол.

31,283

55,600

44,341

66,780

81,886

52,668

332,558

Визначення основних показників транспортного середовища

Проектуємо маршрутну мережу.

Приймаємо 6 маршрутів, що проходять на всій території міста. Кожен маршрут починається у промислового підприємства в одному кінці міста і закінчується теж у підприємства в іншій частині міста. Кожен маршрут проходить повз: міський ринок і ЦКПіО та бажано річковий вокзал.

Маршрути повинні обслуговувати усю селищну територію міста. Зона доступності маршруту 500 м у кожну сторону. На території міста не повинно залишитися ділянок, які не потрапляють до зони доступності будь-якого маршруту. Маршрути повинні мати спільні ділянки для можливості пересадки з одного маршруту до іншого. Наприкінці маршруту кінцеві чи оборотні пункти. Кінцевий пункт влаштовується один для кількох маршрутів.

Щільність транспортної мережі

Міські шляхи сполучення транспорту

де: LC — Довжина всіх маршрутів,

F – площа селищної території.

Умова 1.4£d£2.4 виконується.

Для кожного маршруту обчислюємо коефіцієнт прямолінійності транспортної мережі.

Міські шляхи сполучення транспорту

де: lmi — Довжина маршруту,

lbi — відстань між початковою та кінцевою точкою маршруту повітрям,

причому 1£r£1,5

Для 1-го маршруту: рi=8100,0/6010.0=1,35

Умови виконуються.

Для 2-го маршруту: рi=7200,0/5883,5=1,22

Умови виконуються.

Для 3-го маршруту: рi=8600,0/6014=1,43

Умови виконуються.

Для 4-го маршруту: рi=7300,0/4880,7=1,50

Умови виконуються.

Для 5-го маршруту: рi= 7100,0 / 4863 = 1,46

Умови виконуються.

Для 6-го маршруту: рi= 9800/6577 = 1,49

Умови виконуються.

Визначимо ступінь розгалуженості маршрутів

Міські шляхи сполучення транспорту

де: LЗ — Довжина всіх маршрутів, з урахуванням того, що загальні ділянки вважаються один раз.

lmi— Довжина маршруту.

Ступінь розгалуженості маршрутів має бути в межах 1.5 – 2.5.

Умови виконуються.

Визначення річного обсягу робіт пасажирських транспортних маршрутів.

Визначення кількості пересувань містом.

Згідно з транспортною класифікацією міст для міст ІІІ групи з населенням 250-500 тис. осіб перспективна транспортна рухливість складе pт = 480-700 поїздок/рік на тисячу мешканців, середня дальність поїздки Lcp= 2,5-4,3 км. Розрахункові значення pт
іLcpвизначаються інтерполяцією наведених вище даних з урахуванням розрахункової чисельності населення міста.

pт =552,65 поїздок/рік.

Lcp=3,09 км.

M = H·pтВ· L= 332,558 * 552,65 * 3,09 = 567’905,4722 тис. Пас. км/рік

3. Визначаємо річний обсяг робіт транспорту для кожного маршруту

Міські шляхи сполучення транспорту

Річний обсяг розподіляється за маршрутами в такий спосіб.

тут
Niпоказник тяжіння i — Того маршруту, тис. Людина.

Для визначення показника тяжіння по кожному маршруту будуються кілометрові зони тяжіння: в обидві сторони від маршруту відкладається відстань 0,5 км і по точках проводяться лінії, а кінцевому пункті описується дуга радіусом 0,5 км.

Показник тяжіння маршрутів визначається як сумарна кількість населення міста, що проживає в кілометровій зоні маршруту, а також працівників, студентів вузів та технікумів, відвідувачів закладів, підприємств та установ, що знаходяться у зоні маршруту. Якщо підприємства або установи потрапляють до кілометрових зон двох маршрутів, то вони враховуються для кожного з маршрутів. Число жителів районів у зонах тяжіння декількох маршрутів, що перетинаються, також необхідно враховувати для кожного з маршрутів.

Розрахунок показника тяжіння проводиться у такому порядку:

а) виходячи із заданої щільності населення транспортних районів, визначається загальна кількість жителів, що тяжіють до цього маршруту по всій його довжині;

б) виділяються підприємства, установи та навчальні заклади, що тяжіють до цього маршруту, та підсумовується їх ємність.

Розрахунки зводяться до таблиці 2.

Міські шляхи сполучення транспорту

Вибір виду міського масового пасажирського транспорту та типів рухомого складу

Для визначення найбільш доцільної транспортної мережі даного міста порівнюють чотири варіанти організації транспортного руху, у тому числі вибирають найбільш економічно вигідний.

Перехід від річної роботи маршруту масового пасажирського транспорту до добової здійснюється за такою формулою:

Міські шляхи сполучення транспорту

де Мсутi добовий обсяг роботи
i-тогомаршруту, тис.пас.км/сут;

β — коефіцієнт сезонної нерівномірності (β=1,07-1,1; для курортних міст β=1,3-3,0). Для цього міста β=1,08.

Міські шляхи сполучення транспорту

Кількість рухомого складу в русі на кожному маршруті визначається за формулою в якій Mсутi добова робота i-того маршруту, пасс.км;

Псутi — Добова продуктивність одиниці рухомого складу, пас.км/сут.

Добова продуктивність одиниці рухомого складу

Псутi= Ω··h·V, (10)

де Ω — нормальна місткість одиниці рухомого складу, пас;

— експлуатаційна швидкість (трамвай – 16-17 км/год, тролейбус 17 км/год, автобус – 18 км/год);

h — тривалість роботи одиниці рухомого складу, що приймається в розрахунках h = 16 годин;

V — Коефіцієнт наповнення рухомого складу (0.35-0,45).

Для цього міста V =0,4

Інвентарна кількість рухомого складу Nинв
визначається (з урахуванням необхідності періодичних ремонтів) за формулою:

Розглядаю варіант N1:

Трамваїв – 2 маршрути,

Тролейбусів – 2 маршрути,

Автобус великої місткості — 1 маршрут,

Автобус середньої місткості – 1 маршрут,

Результати обчислень потрібного парку рухомого складу зведено у табл.4.1

Міські шляхи сполучення транспорту

Розглядаю варіант N2:

Тролейбусів – 2 маршрути,

Автобус великої місткості — 2 маршрути,

Автобус середньої місткості – 1 маршрут,

Автобус малої місткості – 1 маршрут.

Результати обчислень потрібного парку рухомого складу зведено у табл.4.2

Міські шляхи сполучення транспорту

Розглядаю варіант N3:

Тролейбусів – 3 маршрути,

Автобус великої місткості – 3 маршрути,

Результати обчислень потрібного парку рухомого складу зведено у табл.4.3

Міські шляхи сполучення транспорту

Розглядаю варіант N4:

Автобус великої місткості — 2 маршрути,

Автобус середньої місткості -2 маршрути,

Автобус малої місткості – 2 маршрути.

Результати обчислень потрібного парку рухомого складу зведено у табл.4.4

Міські шляхи сполучення транспорту

Розрахунок техніко-економічних показників роботи транспортного господарства

Розраховую такі економічні показники: капіталовкладення; собівартість перевезень; рентабельність господарства.

Капіталовкладення в організацію руху прийнято поділяти на дві групи А та В.

Капіталовкладення групи А складаються із витрат на рухомий склад, на депо, гаражі та ремонтні майстерні, на електрогосподарство тягові підстанції.

Капіталовкладення групи Б включають витрати на пристрій для трамвая — рейкового шляху, контактної та кабельної мережі; для тролейбуса — контактної та кабельної мережі та однієї смуги руху шириною 3,5 м на вулиці; для автобуса – однієї смуги руху шириною 3,5 м на вулиці.

Обсяг капіталовкладень складе

К = а · Nінв + в · L

де а — капіталовкладення групи А, віднесені до одиниці рухомого складу;

Nинв— інвентарну кількість одиниць даного виду рухомого складу;

в — капіталовкладення групи Б на 1 км. мережі;

L — Довжина мережі, км.

Собівартість перевезення пасажирів і рентабельність господарства визначається порівнюваних видів транспорту в таблиці 5. У цю ж таблицю зводяться результати розрахунків капіталовкладень.

Економічні показники мережі масового пасажирського транспорту

Міські шляхи сполучення транспорту

Міські шляхи сполучення транспорту

Міські шляхи сполучення транспортуМіські шляхи сполучення транспорту

Міські шляхи сполучення транспорту

Міські шляхи сполучення транспорту

Міські шляхи сполучення транспорту

Визначення кількості депо (гаражів)

Міські шляхи сполучення транспорту

Розрахунок числа та потужності тягових підстанцій

та розміщення їх у плані міста.

Міські шляхи сполучення транспорту

Розрахунок першої підстанції.

D2 = 74,35.

J=554,65

P=399 кВт

Приймаю типову підстанцію потужністю 600 кВт.

Розрахунок 2-ї підстанції

D7 = 123,9

J=1184,6

P = 852,6 квт.

Приймаю типову підстанцію потужністю 1200 квт.

Зведена таблиця

№ варіанта

Нагромадження Н, млрд. руб.

Рентабельність господарства W, %

1

1264,39

42,52

2

1459,15

43,92

3

1155,57

45,29

4

1189,09

41,17

Висновок

З чотирьох розглянутих варіантів організації руху транспорту приймаю третій; оскільки він має найбільшу рентабельність.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *