Бінарна алгебраїчна операція
Химия

Місія, цілі та стратегія компанії Microsoft


Місія, цілі та стратегія компанії Microsoft

Завантажити реферат: Місія, цілі та стратегія компанії Microsoft

У наші дні назва Microsoft відома кожному і вже встигла набити оскому. В основному це слово вживається разом з дуже невтішними відгуками про продукти, що виробляються цією компанією. Однак нехай про переваги та недоліки продукції судять експерти та фахівці, я ж пропоную розглянути цю компанію не як злісного монстра-монополіста, що викидає необкатану продукцію на ринок, а розібрати її з погляду менеджменту. У своєму есе я спробую виявити місію цієї компанії, її мету та стратегії, і в міру своїх можливостей спробую розібратися, чому це так.

Отже, що таке «місія»? Пан А.М. Дятлов визначає це поняття так: «Місія – це констатація філософії та призначення, сенсу існування організації». Що ж, я думаю, що у випадку з компанією Microsoft місія є досить очевидною: завоювання світового панування на ринку програмного забезпечення. Це і зрозуміло: поганий той солдат, який не мріє стати генералом, погана та компанія, яка не хоче стати лідером на ринку. У такому разі, давайте візьмемо більш вузький сенс поняття «місія»: «сформульоване твердження з приводу того, навіщо чи чому існує організація…» Тут начебто теж зрозуміло – організація існує для того, щоб задовольняти потреби. Питання, чиї потреби?

Щоб правильно визначити місію та мету компанії необхідно бути в курсі потреб та цінностей одразу чотирьох груп людей: постачальників, акціонерів, працівників компанії та, звичайно ж, покупців. У нашому випадку можна не брати до уваги групу постачальників: Microsoft у цьому сенсі можна порівняти з нафтовидобувною компанією – хто постачає нафту до свердловини? Так і Microsoft черпає ідеї з повітря, землі або води — достеменно не відомо.

Зате за потребами трьох груп, що залишилися, треба стежити дуже уважно — без жодної з них фірма просто не виживе. Тому, встановлюючи цілі організації, менеджер найчастіше виходить із запитів саме акціонерів та споживачів: їх запити найскладніше задовольнити. Загалом, постановка мети – дуже важливий крок у стратегічному плануванні життєдіяльності фірми. Якщо акціонери та працівники не побачать відчутної вигоди для себе з метою, яку ставить собі компанія, вони просто розбредуться по конкуруючим фірмам.

Що ж являють собою цілі Microsoft? Очевидно, вони не дуже оригінальні, але вірні. Це:

· Прибуток

· Збільшення частки ринку

· Підвищення продуктивності

· Збільшення потужностей організації

· Розробка, виробництво продукту та оновлення технології

· Робота з покупцями

Як бачимо, у разі, компанії вдалося чітко поставити цілі і дотримуватися обраного напрями, що нам говорить і захоплений обсяг ринку (більше 80% продажів операційних систем у світі посідає Microsoft), і капітал власника контрольного пакета акцій (стан Білла Гейтса зараз оцінюється більш ніж на 85 млрд. доларів). Примітний такий епізод: на щорічних зборах найбільших партнерів Microsoft, зайнятих продажем його продукції (адже покупці, в якомусь сенсі, і в прямому сенсі гроші, що роблять на покупцях), Білла Гейтса вітають стоячи тривалими оплесками. Тому що із двадцяти тисяч таких партнерів п’ять тисяч – мільйонери. На мою думку, досить яскравий показник того, що цілі були поставлені правильно.

Отже, місія визначена та цілі поставлені. Залишилося визначити стратегію, за допомогою якої ми збираємося виконати перше за допомогою досягнення останнього (вибачте за каламбур). Для початку визначимося, що таке стратегія і присутня вона взагалі, латентно або у відкритій формі, у Microsoft.

Як не дивно, але в сучасному менеджменті досі немає чіткого визначення, що таке стратегія. Одні вчені мають на увазі під стратегією позиціонування компанії щодо її галузевого оточення, інші вважають, що це просто досягнення орієнтирів компанії. Мені більше до вподоби якось другий погляд, але сформульована так: стратегія – це заздалегідь спланована і постійно коригована лінія поведінки компанії, спрямовану досягнення поставлених цілей. Але таке визначення теж не звужує область вибору стратегії, не дає нам зрозуміти, яку саме стратегію використовує Microsoft. Для того, щоб з’ясувати це необхідно, перш за все, зрозуміти, як взагалі вибирається стратегія. Ось що пише пан Дятлов: «Приблизно всі фірми будують стратегії так: вони збирають інформацію, аналізують її, знаходять якісь ідеї, оцінюють їх, відбирають і реалізують відібрані ними напрямки».

Одним з кращих способів накопичення інформації про компанію є матриця – SWOT (Strength, Weakness, Opportunity & Threat). Спробуємо скласти таку матрицю на даний момент для Microsoft.

Opportunity

I. Створення нового програмного забезпечення

ІІ. Зниження ціни

ІІІ. Вихід на інші ринки

Threat

I. Антимонопольна політика

ІІ. Конкуренція з боку нових Інтернет-компаній

ІІІ. Зниження попиту специфічну продукцію

Strength

1. Репутація над ринком

2. Велика частка ринку

3. Гарний персонал

4. Секретні технології

5. Гарна реклама

Товару

Weakness

1. Недоопрацьована продукція

2. Порівняно низька заробітна плата (65% від середнього показника)

3. Монополія

Насправді, матриця досить успішно описує нам ситуацію на ринку та позицію компанії на ньому. Але було б помилкою ґрунтуватися тільки на цих даних для визначення стратегії компанії, тому що існує ще цілий ряд параметрів, які не відображають у цій матриці.

Ключовий момент формування стратегії полягає у відповіді на такі питання:

· Як зменшити владу покупців?

· Як редукувати товари заступники?

· Як обмежити конкуренцію у сфері діяльності компанії?

· Які превентивні заходи можна вжити до того, як новий суб’єкт увійде до сфери діяльності компанії?

Тепер давайте подивимося, як відповідає на ці запитання Microsoft.

Досить очевидним є перший крок компанії: для зниження влади покупців Microsoft стає монополією. Тепер компанія диктує свої умови ринку та споживачеві. Другий крок компанії – агресивна рекламна політика. Головне – переконати споживача, що продукт, що випускається компанією, саме те, що йому потрібне, і те, що повною мірою задовольнить його потреби. Експерти можуть до посиніння говорити, що програмне забезпечення Microsoft не найкраще. Фахівець поза роботою перетворюється з людини, яка слухає лише доводи розуму, на звичайного споживача. А будь-якого споживача, навіть високотехнологічного продукту, можна прив’язати себе тими самими прийомами, як і споживача шампуню: зручністю використання, яскравою упаковкою, звичною маркою. Звідси третій крок: Microsoft робить свій продукт стандартом. В результаті виходить, що левова частка персональних комп’ютерів працює на операційних системах Microsoft та використовує програмне забезпечення, сумісне лише з цими операційними системами. Отже, конкурентам хоч-не-хоч доводиться виробляти програмне забезпечення, сумісне з операційними системами Microsoft. І, що цілком природно, конкуренти не можуть змагатися у цій галузі з Microsoft, адже програмні коди, що використовуються під час написання операційних систем, компанія тримає в секреті.

Давайте підіб’ємо підсумки. Отже, Microsoft. Місія – лідерство серед виробників програмного забезпечення. Цілі — отримання прибутку, збільшення частки ринку, нарощування потужностей підприємства, розробка нової продукції. Які стратегії застосовує компанія задля досягнення поставлених цілей? На мій погляд, найбільш повно описує стратегію Microsoft комбінація із стратегії концентрованого зростання та стратегії диверсифікованого зростання так, як їх описує Ф. Котлер.

Тобто, компанія одночасно завойовує кращі позиції на ринку з наявним продуктом, розвиває ринок і продукт, використовує потенційні можливості фірми для виробництва нових продуктів, розширюється за рахунок виробництва технологічно не пов’язаних продуктів і пошуку нових ринків. Безсумнівно, у стратегії компанії присутні елементи та інших стратегій, але ці дві, як на мене, домінуючі

Список використаної литературы.

1. А. Н. Дятлов, Сучасний Менеджмент, навчальний посібник, М. 1997.

2. Експерт, №23, 23 червня 1997 р.

3. Експерт, №42, 8 листопада 1999 р.

4. Експерт, №43, 15 листопада 1999 р.

5. Експерт , №3, 24 січня 2000 р.

6. Експерт, №8, 28 лютого 2000 р.

7. КоммерсантЪ Гроші, №6 (259), 16 лютого 2000 р.

© Реферат плюсДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *