Методична розробка «Метод проектів при проектуванні та виготовленні виробів»
Реферати

Методична розробка «Метод проектів при проектуванні та виготовленні виробів»


Комунальний бюджетний навчальний заклад

«ЗОШ №43»

Нижньовартовськ

Методична розробка

«Метод проектів у проектуванні та виготовленні виробів»

підготовлено

викладач технології

Медведєва Віра Вікторівна

Нижньовартовськ

2014 рік

Стрімкий перехід російського суспільства до нових форм економічної діяльності призвів до того, що зросла потреба в ініціативних, ініціативних, компетентних і відповідальних спеціалістах. З огляду на це, одне з перших місць у вихованні займає завдання підготовки молоді до творчої праці, розвитку її естетичного сприйняття. «Особливе значення має метод проектів, який дозволяє школярам у системі оволодіти організаційною та практичною діяльністю по всьому проектно-технологічному ланцюжку – від ідеї до її реалізації в моделі, продукті, сервісі, інтегрувати знання з різних галузей, застосовувати їх на практиці, створюючи при цьому нові знання, ідеї, матеріальні цінності.

Метод проектів, як основний сполучний елемент програми «Технологія», дозволяє якісно перевірити зміст і правильність розподілу годин на вивчення окремих її розділів, оптимально підібрати, укомплектувати необхідний навчальний матеріал з урахуванням врахувати вікові особливості учнів. Реалізацію проектів доцільно поєднувати з попереднім вивченням студентами необхідних теоретичних відомостей, а також їх підготовкою в галузі проектування, вирішення винахідницьких завдань. Важливо сформувати вміння оцінювати ідеї, виходячи з реальних потреб, фінансових можливостей, навчитися вибирати найбільш технологічний, економічний, що відповідає вимогам дизайну та потребам школи чи ринку, варіант їх реалізації.

Новизна використання методу проектів у технологічній освіті полягає у відмові від формального навчання школярів умінням і навичкам без визначення мети виконуваної роботи та її значущості для учня, його сім’ї, школи, суспільства та переходу до мотивованого. виконувати перед початком проекту або в процесі його реалізації.

При такому підході студенти мають вивчати не просто техніку, а технологію, в якій технологія є засобом вирішення технологічних процесів, що відповідають вимогам ергономіки та дизайну. Йдеться про створення та вивчення таких технологічних (не технічних) систем, які були б спрямовані на покращення життя людини, збереження та примноження рідної природи. Замість наявних у трудовому навчанні предметів праці, які виконувались усіма учнями без урахування потреб та попиту на них, за наперед заданими ескізами та технологічними картами у творчих проектах учні проектують вироби (послуги) за задумом. до втілення в реальність з урахуванням потреб, традицій, можливостей. Крім того, всі етапи проектування вимагають інтелектуальної підготовки,

Реалізація проектів зазвичай починається зі збору, накопичення та обробки інформації. Студенти проводять дослідження, визначають потреби, варіанти вирішення проблеми, розробляють критерії, яким повинен відповідати продукт, відпрацьовують найкращу ідею.

Захист проектів найкраще організувати у формі презентації (доповіді), виступу перед класом. У цьому випадку потрібна постановка голосу: дикція, інтонація, чистота мовлення; вміння використовувати свої функціональні засоби (міміку, жести, пози тощо)

Проектне навчання з переважанням активних методів (проблемна та евристична бесіда, диспут, спільний пошук, методи активізації творчого мислення) як основний сполучний елемент програми дозволяє якісно перевірити зміст і правильність розподілу годин на вивчення окремих її розділів, оптимально підбирати, комплектувати необхідний навчальний матеріал з урахуванням вікових особливостей учнів.

У початковий період навчання (5 клас), залежно від мети та рівня розвитку дітей, вчитель може не акцентувати увагу учнів на пошуку проблеми, а формулювати її та пропонувати завдання для розв’язання. Завдання має містити назву продукту, його призначення та кінцевого користувача. При цьому закрите формулювання обмежує дію учнів певним видом виробу (фартухом). П’ятикласники мають засвоїти загальні способи організації проектної діяльності, набути певних знань і навичок з обробки матеріалів, використання знарядь праці, раціонального використання часу.

Під час виконання творчих проектів з технологічної освіти учні навчаться реалізовувати свій творчий матеріал, проводити самостійні дослідження, приймати самостійні рішення, обробляти різноманітні матеріали та виготовляти продукцію, злагоджено працювати в команді та відповідати за результати колективної праці, проводити еколого-економічну оцінку процесу і результатів праці, аналізувати естетичні характеристики виробу. Учні аналізують декілька подібних товарів і обговорюють питання: який товар привабливіший? Чому? Дуже важливо, щоб студенти врахували передбачуваний ринок і вміли викладати точку зору потенційних покупців, кінцевих споживачів, а не покладатися лише на власний смак.

П’ятикласники вчаться візуалізувати, візуалізувати, обмірковувати, розуміти та критично оцінювати те, що вони замислюють і пропонують зробити. Водночас слід зазначити, що метод проектів, який використовується в технологічній освіті учнів 5-х класів, являє собою початковий етап дизайн-проектів. Підсумовуючи сказане, можна виділити багато причин, які визначають необхідність побудови підготовки фахівців за освітньою галуззю «Технологія» на основі методу проектів. Завдяки використанню методу проектів підвищується ймовірність естетичного розвитку учнів; природним чином відбувається поєднання теорії та практики, що робить теорію цікавішою та реальнішою; розвивається активність учнів, що приводить їх до більшої самостійності; підсилює почуття соціальної відповідальності, і, крім іншого, діти відчувають справжню радість у класі. Студенти не лише створюють продукт, а й проектують його відповідно до реальних потреб.

Проектування технології обробки фартуха

Проектування технології обробки фартуха

Кількість годин: 28

Оцінка: 5

Тип проекту: груповий

Потреба: Усі учні повинні мати фартух для уроків кулінарії. Тому, володіючи певними знаннями і вміннями, можна виготовляти різні моделі фартухів.

Опис проекту: Проект виконується в рамках модуля «Технологія обробки текстилю». Під час виконання проекту учні знайомляться з основами конструювання, розробляють та виготовляють прості моделі фартухів.

Мета проекту: Розвиток дизайнерських і технологічних навичок та естетичного сприйняття учнів.

Коротка постановка завдання для учнів: Спроектувати та виготовити власноруч моделі фартухів.

Цілі проекту:

— володіння дизайнерськими навичками;

— оволодіння знаннями та вміннями, передбаченими змістом модулів «Технологія обробки тканин» програми «Технологія»;

— виготовлення дизайнерської продукції.

Очікувані результати: Готові різноманітні моделі фартухів, оздоблені вишивкою.

Дизайн

Знання

Навички

Міжпредметні зв’язки: ІЗО – виготовлення ескізів;

Математика – розрахунок за формулами в будівельній таблиці та розрахунок матеріальних витрат;

Чертеж – побудова креслення та технічне моделювання.

— короткий виклад проблеми;

-проведення досліджень;

— складання короткого списку критеріїв;

-розробка ідей та відбір кращих;

— Оцінка результату проекту.

— правила техніки безпеки;

— тканини та їх властивості;

— основи проектування та моделювання;

правила різання;

— технологія ручних і машинних швів;

— послідовність виготовлення фартуха.

— виконувати вишивку найпростішими ручними стібками;

— заповнювати та працювати на швейній машині;

-зняти та записати вимірювання;

— здійснити побудову креслення та технічне моделювання;

— нарізані вироби;

-Виконувати ручні та машинні шви.

Умови запуску проекту

дидактичний

Логістика

Алгоритм проектної діяльності, завдання для діагностики знань і умінь учнів 5 класу на засвоєння програми «Технологія», плакат «Ліплення фартухів», плакат «Технічне ліплення фартуха», плакат «Кольорове колесо». », плакат «Послідовність виготовлення швейного виробу», таблиця «Символи догляду за тканиною», альбом «Види ручних та машинних швів», альбом «Вибір тканини та ниток для фартухів», альбом «Оздоблення фартухів», альбом «Візерунки для вишивання фартухів», плакат «Економічна оцінка розробленого виробу»

Тканина, оздоблювальні матеріали, рулетка, лінійка, ножиці,

кравецька крейда, шпильки, голки, нитки, швейна машинка, праска, праска, прасувальна дошка.

Фокус проекту:

-використання методу морфологічного аналізу для створення різноманітних моделей фартухів;

-розвиток дизайнерських навичок;

— технологія оформлення фартухів.

Список використаної літератури


1.ЯСАСОВА «Технологія» 5 клас (дівчата) видавництво «ВЕНТАНА-ГРАФ»

В. Д. Симоненко «Технологія» 2008 р. 5 клас, видавництво «Просвіта» 2012 р.

2. Мозгова Г. Г., Картушина Г. Б. Швейна справа. 5-6 клас. Видавництво «Просвіта» 2013р.

3.П.Р.Атутов, В.А.Полякова «Трудове навчання» 5 клас, видавництво «Просвіта», 2010р.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *